ICS 33.180.01 - Systémy optických vláken obecně

ČSN EN 61663-1 (341391) - srpen 2001 aktuální vydání

Ochrana před bleskem - Telekomunikační vedení - Část 1: Instalace s optickými kabely

350 Kč

ČSN 35 9200 (359200) - březen 2003

Vláknová optika - Normalizované termíny - Anglicko-český slovník

350 Kč

ČSN IEC 61931 (359200) - leden 2001

Vláknová optika - Terminologie

570 Kč

ČSN EN 61744 ed. 2 (359204) - červenec 2006 aktuální vydání

Kalibrace zkušebních souborů pro měření chromatické disperze optických vláken

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN 61315 ed. 2 (359205) - srpen 2006

Kalibrace měřidel optického výkonu pro vláknovou optiku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.19t

Norma bude zrušena k 3. květnu 2022 (zobrazit náhrady).

382 Kč

ČSN EN 61746-1 (359206) - září 2011

Kalibrace optických reflektometrů v časové oblasti (OTDR) - Část 1: OTDR pro jednovidová vlákna

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.15t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

790 Kč

ČSN EN 61746-2 (359206) - září 2011

Kalibrace optických reflektometrů v časové oblasti (OTDR) - Část 2: OTDR pro mnohovidová vlákna

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.15t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 61745 (359207) - duben 2018

Postup analýzy zobrazení koncového čela pro soubory zkoušek kalibrace geometrie optických vláken

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN IEC 62129-3 (359208) - leden 2020

Kalibrace přístrojů pro měření vlnové délky/optického kmitočtu - Část 3: Měřiče optického kmitočtu vnitřně odkázané na hřebenové rozložení kmitočtů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60794-2-20 ed. 3 (359223) - srpen 2014

Optické vláknové kabely - Část 2-20: Vnitřní kabely - Rodová specifikace pro optické mnohovláknové kabely

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60794-5-10 (359223) - říjen 2014

Optické vláknové kabely - Část 5-10: Rodová specifikace pro vnější mikrotrubičkové optické vláknové kabely, mikrotrubičky a chráněné mikrotrubičky pro instalaci zafukováním

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60794-5-20 (359223) - říjen 2014

Optické vláknové kabely - Část 5-20: Rodová specifikace pro vnější mikrotrubičkové vláknové jednotky, mikrotrubičky a chráněné mikrotrubičky pro instalaci zafukováním

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61978-1 ed. 3 (359232) - leden 2015

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové pasivní kompenzátory chromatické disperze - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 61756-1 ed. 2 (359257) - červenec 2020

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma rozhraní pro management vláknových systémů - Část 1: Obecně a návod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61280-1-1 ed. 2 (359270) - prosinec 2013 aktuální vydání

Základní postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 1-1: Postupy zkoušek pro obecné komunikační subsystémy - Měření výstupního optického výkonu vysílače pro jednovidové optické kabely

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61280-1-3 ed. 2 (359270) - prosinec 2010 aktuální vydání

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 1-3: Obecné komunikační subsystémy - Měření střední vlnové délky a spektrální šířky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61280-1-4 ed. 2 (359270) - září 2010 aktuální vydání

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 1-4: Obecné komunikační subsystémy - Měřicí metoda obklopeného toku optického zdroje

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61280-2-1 ed. 2 (359270) - listopad 2010 aktuální vydání

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-1: Digitální systémy - Měření citlivosti a přetížení přijímače

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61280-2-10 (359270) - březen 2006

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-10: Digitální systémy - Měření čerpu a činitele alfa laserových vysílačů v časové oblasti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61280-2-2 ed. 4 (359270) - červen 2013

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-2: Digitální systémy - Optický očkový diagram, měření vlnového tvaru a zhášecího poměru

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.15t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

460 Kč

ČSN EN 61280-2-3 (359270) - březen 2010

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-3: Digitální systémy - Měření jitteru a wanderu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.10t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 61280-2-9 ed. 2 (359270) - listopad 2009 aktuální vydání

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-9: Digitální systémy - Měření poměru optického signálu k šumu pro systémy s hustým vlnovým multiplexem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61280-4-1 ed. 2 (359270) - květen 2010

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-1: Instalované kabelové trasy - Měření mnohovidového útlumu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 26. červnu 2022 (zobrazit náhrady).

622 Kč

ČSN EN 61280-4-2 ed. 2 (359270) - březen 2015 aktuální vydání

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-2: Instalovaná kabelová trasa - Měření útlumu a útlumu odrazu jednovidových vláken

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 61280-4-4 ed. 2 (359270) - říjen 2017 aktuální vydání

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-4: Optické kabelové trasy a spoje - Měření polarizační vidové disperze instalovaných spojů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN IEC 61280-4-1 ed. 3 (359270) - leden 2020

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-1: Instalované kabelové trasy - Měření mnohovidového útlumu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

790 Kč

ČSN EN 61281-1 (359272) - leden 2000

Optické vláknové komunikační subsystémy - Část 1: Kmenová specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.18t

Norma bude zrušena k 19. lednu 2021 (zobrazit náhrady).

382 Kč

ČSN EN IEC 61281-1 ed. 2 (359272) - srpen 2018

Optické vláknové komunikační subsystémy - Část 1: Kmenová specifikace

440 Kč

ČSN EN 62148-2 ed. 2 (359274) - září 2011 aktuální vydání

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 2: Vysílače-přijímače SFF s 10 vývody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62148-5 (359274) - říjen 2003

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 5: Optické vláknové moduly SC 1x9

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 62148-1 ed. 2 (359274) - duben 2018

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 1: Obecně a návod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62149-1 ed. 2 (359276) - srpen 2012 aktuální vydání

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 1: Obecně a návod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62343 ed. 2 (359278) - leden 2018 aktuální vydání

Dynamické moduly - Obecně a návod

340 Kč

ČSN EN 62343-1-3 ed. 2 (359278) - srpen 2013 aktuální vydání

Dynamické moduly - Část 1-3: Normy funkčnosti - Dynamický vyrovnávač sklonu zisku (nekonektorovaný)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62343-3-2 (359278) - prosinec 2016

Dynamické moduly - Část 3-2: Šablony funkčních specifikací - Monitorování optického kanálu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 62343-1 ed. 2 (359278) - říjen 2019

Dynamické moduly - Část 1: Normy funkčnosti - Obecné podmínky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 62343-2-1 (359278) - květen 2020

Dynamické moduly - Část 2-1: Kvalifikace bezporuchovosti - Zkušební šablona

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 62343-3-4 (359278) - prosinec 2018

Dynamické moduly - Část 3-4: Šablony funkčních specifikací - Skupinové optické přepínače

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 62343-5-2 (359278) - říjen 2018

Dynamické moduly - Část 5-2: Zkušební metody - WSS s pevnou mřížkou 1 x N - Měření dynamického přeslechu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62007-2 ed. 2 (359282) - září 2009 aktuální vydání

Optoelektronická polovodičová zařízení pro optické vláknové systémy - Část 2: Měřicí metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 62522 (359283) - říjen 2014

Kalibrace laditelných laserových zdrojů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 62496-1 (359290) - říjen 2009

Desky optických obvodů - Část 1: Všeobecně

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62496-2 (359290) - leden 2018

Desky optických obvodů - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2: Obecný návod pro definici podmínek měření pro optické vlastnosti desek optických obvodů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 62496-2-1 (359290) - duben 2012

Desky optických obvodů - Část 2-1: Měření - Optický útlum a izolace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62496-2-2 (359290) - říjen 2011

Desky optických obvodů - Část 2-2: Měření - Rozměry desek optických obvodů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62496-2-4 (359290) - březen 2014

Desky optických obvodů - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-4: Zkouška optického přenosu pro desky optických obvodů bez vstupních/výstupních vláken

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62496-3 (359290) - září 2011

Desky optických obvodů - Část 3: Normy funkčnosti - Všeobecně a návod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62496-3-1 (359290) - prosinec 2010

Desky optických obvodů - Norma funkčnosti - Část 3-1: Ohebné desky optických obvodů využívající nekonektorovaná optická skleněná vlákna

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62496-4 (359290) - říjen 2011

Desky optických obvodů - Část 4: Normy rozhraní - Všeobecně a návod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 62496-4-1 (359290) - říjen 2019

Desky optických obvodů - Část 4-1: Normy rozhraní - Zakončená sestava vlnovodu OCB používající jednořadové dvanáctikanálové konektory typu PMT

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 62496-4-214 (359290) - listopad 2020

Desky optických obvodů - Část 4-214: Normy rozhraní - Zakončená sestava vlnovodu OCB používající jednořadové třicetidvoukanálové symetrické konektory typu PMT

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62614 (359291) - květen 2011

Vláknová optika - Požadavky na podmínky buzení pro měření mnohovidového útlumu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60728-13 (367211) - září 2010

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 13: Optické systémy pro přenos rozhlasových signálů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.11t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

610 Kč

ČSN EN 60728-13-1 ed. 2 (367211) - březen 2018 aktuální vydání

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 13-1: Rozšíření pásma pro šíření signálu přes systém FTTH

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 60728-6 ed. 2 (367211) - leden 2012 aktuální vydání

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 6: Optická zařízení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 60825-2 ed. 2 (367750) - červen 2005 aktuální vydání

Bezpečnost laserových zařízení - Část 2: Bezpečnost komunikačních systémů s optickými vlákny (OFCS)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.07t, Z1 9.08t, A2 6.11t

962 Kč

ČSN ISO/IEC 9314-20 (369690) - červen 2002

Informační technologie - Distribuované datové rozhraní s optickými vlákny (FDDI) - Část 20: Sestava abstraktních testů pro testování shody fyzické vrstvy FDDI závislé na médiu (PMD ATS)

440 Kč

ČSN ISO/IEC 9314-21 (369690) - prosinec 2001

Informační technologie - Distribuované datové rozhraní s optickými vlákny (FDDI) - Část 21: Sestava abstraktních testů pro testování shody protokolu fyzické vrstvy FDDI (PHY ATS)

340 Kč

ČSN ISO/IEC 9314-26 (369690) - květen 2004

Informační technologie - Distribuované datové rozhraní s optickými vlákny (FDDI) - Část 26: Zkoušení shody řízení přístupu k médiu (MAC-ATS)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ISO/IEC 9314-5 (369690) - květen 2004

Informační technologie - Distribuované datové rozhraní s optickými vlákny (FDDI) - Část 5: Hybridní řízení kruhu (HRC)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN ISO/IEC 14165-131 (369978) - únor 2002

Informační technologie - Vláknový kanál - Část 131: Požadavky na přepínací matrici (FC-SW)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč