ICS 33.170 - Televizní a rozhlasové vysílání

ČSN EN 62634 ed. 2 (367053) - prosinec 2015 aktuální vydání

Rádiový datový systém (RDS) - Přijímače a vlastnosti - Metody měření

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60728-4 (367211) - prosinec 2008

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 4: Pasivní širokopásmová zařízení pro koaxiální kabelové sítě

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 60728-3 ed. 2 (367211) - červenec 2018

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 3: Aktivní širokopásmové díly pro koaxiální kabelové sítě

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 50585 (367230) - prosinec 2014

Komunikační protokol k přenosu dodávaných satelitních signálů přes IP sítě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 50478 (367351) - červen 2007

Specifikace funkčního přijímače satelitní digitální interaktivní televize s nízkorychlostním zpětným kanálem přes satelit - Specifikace modemové vrstvy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN 62516-2 (367511) - březen 2012

Přijímače pozemního digitálního multimediálního vysílání (T-DMB) - Část 2: Interaktivní datové služby využívající BIFS

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62516-3 (367511) - listopad 2013

Přijímače pozemního multimediálního vysílání (T-DMB) - Část 3: Společné rozhraní aplikačních programů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50221 (367525) - leden 2000

Specifikace společného rozhraní pro podmíněný přístup a jiná použití dekodéru digitálního televizního vysílání

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.00t

610 Kč

ČSN EN 62002-1 ed. 2 (367526) - leden 2009 aktuální vydání

Přístup k vysílání pro přenosná zařízení DVB-T/H - Část 1: Specifikace rozhraní

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 62002-2 ed. 2 (367526) - leden 2009 aktuální vydání

Přístup k vysílání pro přenosná zařízení DVB-T/H - Část 2: Testování shody rozhraní

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61937-11 (367552) - leden 2011

Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 11: MPEG-4 AAC a jeho rozšíření v LATM/LOAS

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61937-12 (367552) - leden 2011

Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 12: Bitový tok nelineární PCM podle formátů DRA

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62297-1 (367553) - prosinec 2005

Zprávy o spouštění pro televizní vysílání - Část 1: Formát

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62297-2 (367553) - prosinec 2005

Zprávy o spouštění pro televizní vysílání - Část 2: Metody přenosu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 62298-1 (367554) - prosinec 2005

Používání služby TeleWeb - Část 1: Všeobecný popis

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62298-2 (367554) - prosinec 2005

Používání služby TeleWeb - Část 2: Metody přenosu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62298-3 (367554) - prosinec 2005

Používání služby TeleWeb - Část 3: Profil superteletextu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 50475 (367915) - únor 2009

Základní normy pro výpočet a měření vystavení člověka elektromagnetickým polím při provozu rádiových vysílačů v pásmech středních a krátkých vln (3 MHz až 30 MHz)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 50476 (367916) - únor 2009

Norma výrobku k prokazování shody rozhlasových vysílacích stanic s referenčními úrovněmi a základními omezeními týkající se vystavení veřejnosti vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím (3 MHz až 30 MHz)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 60461 ed. 2 (368515) - září 2011 aktuální vydání

Časový a řídicí kód

440 Kč

ČSN EN 61834-8 (368553) - červen 2002

Záznam - Kazetové videomagnetofony pro záznam digitálního obrazového signálu v šikmých stopách na pásek 6,35 mm pro neprofesionální účely (systémy 525/60, 625/50, 1125/60 a 1250/50) - Část 8: Formát PAL plus pro systém 625/50

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 62455 (368638) - září 2011

Přístup ke službám založený na internetovém protokolu (IP) a přenosovém toku (TS)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

2 700 Kč

ČSN EN 62766-2-1 (368693) - září 2017

Otevřené fórum koncové funkce spotřebního a síťového rozhraní pro přístup k IPTV a otevřeným multimediálním službám internetu - Část 2-1: Formáty média

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 62766-2-2 (368693) - září 2017

Otevřené fórum koncové funkce spotřebního a síťového rozhraní pro přístup k IPTV a otevřeným multimediálním službám internetu - Část 2-2: HTTP Adaptivní streamování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 62766-3 (368693) - září 2017

Otevřené fórum koncové funkce spotřebního a síťového rozhraní pro přístup k IPTV a otevřeným multimediálním službám internetu - Část 3: Obsah metadat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN ETSI EN 302 878-1 V1.1.1 (870003) - červen 2012

Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Přenosové systémy třetí generace pro interaktivní služby kabelové televize - Kabelové modemy IP - Část 1: Obecně - DOCSIS 3.0

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ETSI EN 302 878-2 V1.1.1 (870003) - červen 2012

Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Přenosové systémy třetí generace pro interaktivní služby kabelové televize - Kabelové modemy IP - Část 2: Fyzická vrstva - DOCSIS 3.0

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 270 Kč

ČSN ETSI EN 302 878-3 V1.1.1 (870003) - červen 2012

Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Přenosové systémy třetí generace pro interaktivní služby kabelové televize - Kabelové modemy IP - Část 3: Vysokofrekvenční rozhraní pro dopředný směr - DOCSIS 3.0

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ETSI EN 302 878-4 V1.1.1 (870003) - červen 2012

Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Přenosové systémy třetí generace pro interaktivní služby kabelové televize - Kabelové modemy IP - Část 4: Protokoly MAC a horní vrstvy - DOCSIS 3.0

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

4 200 Kč

ČSN ETSI EN 302 878-5 V1.1.1 (870003) - červen 2012

Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Přenosové systémy třetí generace pro interaktivní služby kabelové televize - Kabelové modemy IP - Část 5: Bezpečnostní služby - DOCSIS 3.0

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 390 Kč

ČSN ETSI EN 301 598 V1.1.1 (870010) - prosinec 2014

Zařízení využívající volná místa mezi TV kanály (WSD) - Bezdrátové přístupové systémy pracující v TV vysílacím pásmu 470 MHz až 790 MHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ETSI EN 301 598 V2.1.1 (870010) - srpen 2018

Zařízení využívající volná místa mezi TV kanály (white space devices - WSD) - Bezdrátové přístupové systémy provozované v TV vysílacím pásmu 470 MHz až 790 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ETSI EN 303 146-1 V1.3.1 (870016) - leden 2019

Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Informační modely a protokoly mobilních zařízení (MD) - Část 1: Vícenásobné rádiové rozhraní (MURI)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 303 146-2 V1.2.1 (870016) - prosinec 2016

Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Informační modely a protokoly mobilních zařízení - Část 2: Rekonfigurovatelné vysokofrekvenční rozhraní (RRFI)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 303 146-3 V1.2.1 (870016) - leden 2017

Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Informační modely a protokoly mobilních zařízení - Část 3: Rozhraní jednotných rádiových aplikací (URAI)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 303 146-3 V1.3.1 (870016) - leden 2019

Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Informační modely a protokoly mobilních zařízení (MD) - Část 3: Rozhraní jednotných rádiových aplikací (URAI)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ETSI EN 303 146-4 V1.1.2 (870016) - listopad 2017

Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Informační modely a protokoly mobilních zařízení (MD) - Část 4: Rádiové programovací rozhraní (RPI)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 303 354 V1.1.1 (870019) - září 2017

Zesilovače a aktivní antény pro příjem televizního vysílání v obytných budovách - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ETSI EN 303 316 V1.1.1 (870023) - duben 2018

Širokopásmová přímá komunikace vzduch-země - Zařízení provozovaná v kmitočtových pásmech 1 900 MHz až 1 920 MHz a 5 855 MHz až 5 875 MHz - Antény pro tvarování svazku - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 303 316 V1.2.1 (870023) - listopad 2018

Širokopásmová přímá komunikace vzduch-země - Zařízení provozovaná v kmitočtových pásmech 1 900 MHz až 1920 MHz a 5 855 MHz až 5 875 MHz - Antény pro tvarování svazku - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 303 648 V1.1.2 (870031) - leden 2021

Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Architektura rekonfigurace rádiových zařízení (RE)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN ETSI EN 301 893 V1.8.1 (874604) - září 2015

Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Vysokovýkonná RLAN 5 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN ETSI EN 302 502 V1.1.1 (874605) - listopad 2007 aktuální vydání

Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Pevné širokopásmové datové přenosové systémy v pásmu 5,8 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ETSI EN 302 502 V1.2.1 (874605) - leden 2009

Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Pevné širokopásmové datové přenosové systémy v pásmu 5,8 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ETSI EN 302 502 V2.1.1 (874605) - listopad 2017

Bezdrátové přístupové systémy (WAS) - Pevné širokopásmové datové přenosové systémy v pásmu 5,8 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 302 567 V1.1.1 (874608) - listopad 2009

Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Systémy WAS/RLAN pracující při přenosových rychlostech násobku gigabitů v pásmu 60 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ETSI EN 302 567 V2.1.1 (874608) - únor 2018

Rádiová zařízení provozovaná při přenosových rychlostech násobku gigabitů/s v pásmu 60 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 302 567 V2.2.1 (874608) - leden 2022

Rádiová zařízení provozovaná při přenosových rychlostech násobku gigabitů/s v pásmu 60 GHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 302 018 V2.1.1 (875115) - listopad 2017

Vysílací zařízení pro službu kmitočtově modulovaného (FM) rozhlasového vysílání - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 302 018-1 V1.1.1 (875115) - listopad 2003 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílací zařízení služby rozhlasového vysílání s kmitočtovou modulací (FM) - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody

340 Kč

ČSN ETSI EN 302 018-1 V1.2.1 (875115) - leden 2007 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílací zařízení služby rozhlasového vysílání s kmitočtovou modulací (FM) - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody

350 Kč

ČSN ETSI EN 302 018-2 V1.1.1 (875115) - listopad 2003 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílací zařízení služby rozhlasového vysílání s kmitočtovou modulací (FM) - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

340 Kč

ČSN ETSI EN 302 018-2 V1.2.1 (875115) - říjen 2006

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílací zařízení služby rozhlasového vysílání s kmitočtovou modulací (FM) - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

350 Kč

ČSN ETSI EN 302 245 V2.1.1 (875122) - leden 2019

Přenosové zařízení pro vysílací službu celosvětového digitálního rozhlasového systému (DRM) - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ETSI EN 302 245-1 V1.1.1 (875122) - duben 2006 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosové zařízení pro vysílací službu celosvětového digitálního rozhlasového systému (DRM) - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody

340 Kč

ČSN ETSI EN 302 245-2 V1.1.1 (875122) - září 2005

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosové zařízení pro vysílací službu celosvětového digitálního rozhlasového systému (DRM) - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

340 Kč

ČSN ETSI EN 302 077 V2.1.1 (875123) - leden 2019

Přenosové zařízení pro službu digitálního rozhlasového vysílání (DAB) - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 302 077-1 V1.1.1 (875123) - duben 2006 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosové zařízení pro službu zemského digitálního rozhlasového vysílání (T-DAB) - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody

440 Kč

ČSN ETSI EN 302 077-2 V1.1.1 (875123) - září 2005

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosové zařízení pro službu zemského digitálního rozhlasového vysílání (T-DAB) - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

350 Kč

ČSN ETSI EN 302 296 V2.1.1 (875125) - prosinec 2017

Vysílače digitální zemské televize - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 302 296 V2.2.1 (875125) - prosinec 2021

Vysílače digitální zemské televize - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 302 296-2 V1.2.1 (875125) - prosinec 2011

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílací zařízení pro službu digitálního televizního vysílání, zemské (DVB-T) - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ETSI EN 302 297 V1.1.1 (875126) - září 2005

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosové zařízení pro vysílací službu analogové televize - Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

350 Kč

ČSN ETSI EN 302 017 V2.1.1 (875129) - listopad 2017

Vysílací zařízení pro službu amplitudově modulovaného (AM) rozhlasového vysílání - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 302 017-1 V1.1.1 (875129) - červen 2006 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílací zařízení pro službu amplitudově modulovaného (AM) rozhlasového vysílání - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

340 Kč

ČSN ETSI EN 302 017-2 V1.1.1 (875129) - květen 2006

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílací zařízení pro službu amplitudově modulovaného (AM) rozhlasového vysílání - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

350 Kč

ČSN ETSI EN 302 998-1 V1.1.1 (875159) - prosinec 2011

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílací zařízení pro zemskou mobilní TV poskytující službu multimediálního skupinového vysílání - Část 1: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE, společné požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ETSI EN 302 998-2 V1.1.1 (875159) - prosinec 2011

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílací zařízení pro zemskou mobilní TV poskytující službu multimediálního skupinového vysílání - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE, zkušební uspořádání pro vysílače využívající technologii OFDM

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ETSI EN 300 401 V2.1.1 (879008) - červenec 2017

Systémy rozhlasového vysílání - Digitální rozhlasové vysílání (DAB) pro pohyblivé, přenosné a pevné přijímače

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN ETSI EN 300 472 V1.4.1 (879009) - listopad 2017

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro přenos teletextu v bitovém toku DVB systému B podle ITU-R

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 300 468 V1.10.1 (879012) - červenec 2010

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro služební informace (SI) v systémech DVB

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN ETSI EN 300 468 V1.11.1 (879012) - říjen 2010

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro služební informace (SI) v systémech DVB

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN ETSI EN 300 468 V1.12.1 (879012) - květen 2012

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro služební informace (SI) v systémech DVB

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN ETSI EN 300 468 V1.13.1 (879012) - únor 2013

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro služební informace (SI) v systémech DVB

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN ETSI EN 300 468 V1.14.1 (879012) - listopad 2014

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro služební informace (SI) v systémech DVB

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN ETSI EN 300 468 V1.15.1 (879012) - říjen 2016

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro služební informace (SI) v systémech DVB

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN ETSI EN 300 468 V1.16.1 (879012) - březen 2020

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro služební informace (SI) v systémech DVB

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč

ČSN ETSI EN 300 468 V1.8.1 (879012) - listopad 2008

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro servisní informace (SI) v systémech DVB

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN ETSI EN 300 468 V1.9.1 (879012) - říjen 2009

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro služební informace (SI) v systémech DVB

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN ETSI EN 300 744 V1.2.1 (879016) - březen 2000

Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálu a modulace pro pozemní digitální televizi

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETSI EN 300 744 V1.6.1 (879016) - srpen 2009

Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálu a modulace pro zemskou digitální televizi

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ETSI EN 300 744 V1.6.2 (879016) - květen 2016

Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálu a modulace pro zemskou digitální televizi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ETSI EN 300 743 V1.3.1 (879024) - červen 2007

Digitální televizní vysílání (DVB) - Systémy titulkování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN ETSI EN 300 743 V1.4.1 (879024) - duben 2012

Digitální televizní vysílání (DVB) - Systémy titulkování

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ETSI EN 300 743 V1.5.1 (879024) - červenec 2014

Digitální televizní vysílání (DVB) - Systémy titulkování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN ETSI EN 300 743 V1.6.1 (879024) - květen 2019

Digitální televizní vysílání (DVB) - Systémy titulkování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 301 192 V1.2.1 (879028) - březen 2000

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace DVB pro vysílání dat

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETSI EN 301 192 V1.4.2 (879028) - říjen 2008

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace DVB pro vysílání dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ETSI EN 301 192 V1.5.1 (879028) - červen 2010

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace DVB pro vysílání dat

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ETSI EN 301 192 V1.6.1 (879028) - březen 2016

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace DVB pro vysílání dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 301 199 V1.1.1 (879034) - leden 2000

Digitální televizní vysílání (DVB) - Interakční kanál pro místní vícebodové distribuční systémy (LMDS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 199 V1.2.1 (879034) - únor 2000

Digitální televizní vysílání (DVB) - Interakční kanál pro místní vícebodové distribuční systémy (LMDS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 797 V1.1.1 (879035) - leden 2000

Digitální rozhlasové vysílání (DAB) - Distribuční rozhraní - Rozhraní přenosové služby (STI)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETSI EN 300 797 V1.3.1 (879035) - červen 2018

Digitální rozhlasové vysílání (DAB) - Distribuční rozhraní - Rozhraní servisního přenosu (STI)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN EN 301 210 V1.1.1 (879037) - leden 2000

Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálu a modulace pro digitální zpravodajské družicové přenosy (DSNG) a ostatní příspěvkové aplikace přes družici

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETSI EN 301 222 V1.1.1 (879038) - březen 2000

Digitální televizní vysílání (DVB) - Přiřazené koordinační kanály digitálních zpravodajských družicových přenosů (DSNG)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETSI EN 301 790 V1.5.1 (879042) - prosinec 2009

Digitální televizní vysílání (DVB) - Interaktivní kanál pro družicové distribuční systémy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 270 Kč

TNI ETSI TR 101 790 V1.4.1 (879042) - duben 2010

Digitální televizní vysílání (DVB) - Interaktivní kanál pro družicové distribuční systémy - Pokyny pro používání EN 301 790

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 390 Kč

ČSN ETSI EN 302 307 V1.2.1 (879045) - duben 2010

Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámců, kódování kanálů a systémy modulace druhé generace pro vysílání, interaktivní služby, zpravodajství a další širokopásmové družicové aplikace (DVB-S2)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ETSI EN 302 307 V1.3.1 (879045) - srpen 2013

Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámců, kódování kanálů a systémy modulace druhé generace pro vysílání, interaktivní služby, zpravodajství a další širokopásmové družicové aplikace (DVB-S2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ETSI EN 302 307-1 V1.4.1 (879045) - květen 2015

Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámců, kódování kanálů a systémy modulace druhé generace pro vysílání, interaktivní služby, zpravodajství a další širokopásmové družicové aplikace - Část 1: DVB-S2

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ETSI EN 302 307-2 V1.1.1 (879045) - červenec 2015

Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámců, kódování kanálů a systémy modulace druhé generace pro vysílání, interaktivní služby, zpravodajství a další širokopásmové družicové aplikace - Část 2: Rozšíření DVB-S2 (DVB-S2X)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN ETSI EN 302 307-2 V1.2.1 (879045) - únor 2021

Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámců, kódování kanálů a systémy modulace druhé generace pro vysílání, interaktivní služby, zpravodajství a další širokopásmové družicové aplikace - Část 2: Rozšíření DVB-S2 (DVB-S2X)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN ETSI EN 302 583 V1.1.1 (879046) - říjen 2008

Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálů a modulace pro družicové služby pro ruční mobilní zařízení (SH) pracující v pásmu do 3 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ETSI EN 302 583 V1.1.2 (879046) - říjen 2010

Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálu a modulace pro družicové služby pro ruční mobilní zařízení (SH) pracující v pásmu do 3 GHz

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ETSI EN 302 583 V1.2.1 (879046) - červenec 2012

Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálu a modulace pro družicové služby pro ruční mobilní zařízení (SH) pracující v pásmu do 3 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ETSI EN 302 755 V1.1.1 (879047) - duben 2010

Digitální televizní vysílání (DVB) - Kódování a modulace kanálu ve struktuře rámce pro druhou generaci systému digitálního zemského televizního vysílání (DVB-T2)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 270 Kč

ČSN ETSI EN 302 755 V1.2.1 (879047) - září 2011

Digitální televizní vysílání (DVB) - Kódování a modulace kanálu ve struktuře rámce pro druhou generaci systému digitálního zemského televizního vysílání (DVB-T2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN ETSI EN 302 755 V1.3.1 (879047) - listopad 2012

Digitální televizní vysílání (DVB) - Kódování a modulace kanálu ve struktuře rámce pro druhou generaci systému digitálního zemského televizního vysílání (DVB-T2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč

ČSN ETSI EN 302 755 V1.4.1 (879047) - leden 2016

Digitální televizní vysílání (DVB) - Kódování a modulace kanálu ve struktuře rámce pro druhou generaci systému digitálního zemského televizního vysílání (DVB-T2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč

TNI ETSI TS 101 154 V1.9.1 (879048) - červen 2010

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro použití kódování obrazu a zvuku ve vysílacích aplikacích založených na transportním toku MPEG-2

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 270 Kč

ČSN ETSI EN 302 769 V1.1.1 (879049) - říjen 2010

Digitální televizní vysílání (DVB) - Kódování kanálu ve struktuře rámce a modulace pro druhou generaci digitálního přenosového systému pro kabelové systémy (DVB-C2)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN ETSI EN 302 769 V1.2.1 (879049) - prosinec 2011

Digitální televizní vysílání (DVB) - Kódování kanálu ve struktuře rámce a modulace pro druhou generaci digitálního přenosového systému pro kabelové systémy (DVB-C2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN ETSI EN 302 769 V1.3.1 (879049) - květen 2016

Digitální televizní vysílání (DVB) - Kódování kanálu ve struktuře rámce a modulace pro druhou generaci digitálního přenosového systému pro kabelové systémy (DVB-C2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN ETSI EN 301 545-2 V1.1.1 (879050) - srpen 2012

Digitální televizní vysílání (DVB) - Interaktivní družicový systém DVB druhé generace (DVB-RCS2) - Část 2: Norma nižších vrstev pro družice

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 530 Kč

ČSN ETSI EN 301 545-2 V1.2.1 (879050) - listopad 2014

Digitální televizní vysílání (DVB) - Interaktivní družicový systém DVB druhé generace (DVB-RCS2) - Část 2: Norma nižších vrstev pro družice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 690 Kč

ČSN ETSI EN 301 545-2 V1.3.1 (879050) - únor 2021

Digitální televizní vysílání (DVB) - Interaktivní družicový systém DVB druhé generace (DVB-RCS2) - Část 2: Norma nižších vrstev pro družice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 870 Kč

ČSN ETSI EN 303 560 V1.1.1 (879052) - listopad 2018

Digitální televizní vysílání (DVB) - Systémy titulkování TTML

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 303 345-2 V1.1.1 (879053) - září 2020

Rozhlasové přijímače - Část 2: Služba AM rozhlasového vysílání - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ETSI EN 303 345-4 V1.1.1 (879053) - prosinec 2021

Přijímače zvukového vysílání - Část 4: Služba DAB zvukového vysílání - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ETSI EN 303 345-5 V1.1.1 (879053) - září 2020

Rozhlasové přijímače - Část 5: Služba DRM rozhlasového vysílání - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč