ICS 33.160.99 - Ostatní audiozařízení, videozařízení a audiovizuální zařízení

ČSN EN 62637-1 (367013) - říjen 2011

Bateriové nabíjecí rozhraní pro malá příruční multimediální zařízení - Část 1: Specifikace 2 mm válcového rozhraní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 62637-2 (367013) - říjen 2011

Bateriové nabíjecí rozhraní pro malá příruční multimediální zařízení - Část 2: Zkoušení shody 2 mm válcového rozhraní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60728-6 ed. 2 (367211) - leden 2012 aktuální vydání

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 6: Optická zařízení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 62827-2 (367216) - leden 2018

Bezdrátový přenos výkonu - Management - Část 2: Management řízení více zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 63028 (367217) - leden 2018

Bezdrátový přenos energie - Specifikace základu rezonančního systému (BSS) AirFuel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 63029 (367219) - únor 2018

Zvukové, obrazové a multimediální zařízení - Multimediální technologie e-publikování a e-knihy - e-knihy založené na rastrové grafice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

360 Kč

ČSN EN 62731 (367512) - listopad 2013

Text na řeč pro televizi - Obecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.18t

Norma bude zrušena k 14. únoru 2021 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN IEC 62731 ed. 2 (367512) - srpen 2018

Text na řeč pro televizi - Obecné požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61603-1 (368011) - duben 1999

Přenos zvukových, obrazových a doprovodných signálů infračerveným zářením - Část 1: Všeobecně

340 Kč

ČSN EN 61603-2 (368011) - duben 1999

Přenos zvukových, obrazových a doprovodných signálů infračerveným zářením - Část 2: Přenosové systémy pro širokopásmové zvukové signály a doprovodné signály

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 11.04t, A1 6.05t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

96 Kč

ČSN EN 61603-3 (368011) - duben 1999

Přenos zvukových, obrazových a doprovodných signálů infračerveným zářením - Část 3: Přenosové systémy pro zvukové signály pro konferenci a podobné systémy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.04t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

ČSN EN 61603-6 (368011) - červenec 2002

Přenos zvukových, obrazových a doprovodných signálů infračerveným zářením - Část 6: Obrazové a audiovizuální signály

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61603-7 (368011) - červen 2004

Přenos zvukových, obrazových a doprovodných signálů infračerveným zářením - Část 7: Digitální zvukové signály pro konferenci a podobné aplikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61603-8-1 (368011) - listopad 2004

Přenos zvukových, obrazových a doprovodných signálů infračerveným zářením - Část 8-1: Digitální zvuk a vztahující se signály

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61866 (368407) - leden 2000

Audiovizuální systémy - Systém interaktivního přenosu textu (ITTS)

550 Kč

ČSN EN 62875 (368570) - prosinec 2015

Multimediální systémy a zařízení - Technologie multimediálního e-publikování a e-knih - Specifikace tisku texturových map pro prezentaci tištěných textů v posluchárnách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 61947-1 (368611) - červen 2003

Elektronická projekce - Měření a dokumentace klíčových vlastností - Část 1: Projektory s pevnou rozlišovací schopností

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61947-2 (368611) - červenec 2002

Elektronická projekce - Měření a dokumentace klíčových vlastností - Část 2: Projektory s proměnnou rozlišovací schopností

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 62524 (368617) - září 2011

Multimediální systémy a zařízení - Multimediální e-publikování a e-knihy - Formát čtení pro e-publikování

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 62665 ed. 2 (368619) - srpen 2016 aktuální vydání

Multimediální systémy a zařízení - Technologie multimediálního e-publikování a e-knih - Texturová mapa pro prezentaci tištěných textů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 62300 (368620) - červenec 2005

Digitální rozhraní s plastovými optickými vlákny pro zvuková a obrazová zařízení spotřební elektroniky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 62394 (368625) - červen 2014

Rozhraní pro servisní diagnostiku elektronických zařízení spotřební elektroniky a sítí - Použití pro ECHONET

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 870 Kč