ICS 33.160.60 - Multimediální systémy a dálková konferenční zařízení

ČSN EN 61937-6 ed. 2 (367552) - leden 2007 aktuální vydání

Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 6: Nelineární bitový tok PCM podle zvukových formátů MPEG-2 AAC a MPEG-4 AAC

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.14t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

580 Kč

ČSN EN 62698 (368315) - říjen 2013

Systémy domácího multimediálního serveru - Informační práva pro interoperabilitu pro IPTV

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 62571 (368453) - leden 2012

Formát souboru digitální zvukové knihy a požadavky na přehrávač

770 Kč

ČSN EN 62889 (368571) - prosinec 2015

Digitální video rozhraní - Gigabit video rozhraní pro multimediální systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 62608-1 (368595) - říjen 2014

Konfigurace multimediální domácí sítě - Základní referenční model - Část 1: Model systému

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN IEC 63033-3 (368609) - duben 2020

Vozidlové multimediální systémy a zařízení - Řídicí systém monitorování - Část 3: Metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 61966-12-1 (368610) - srpen 2011

Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 12-1: Metadata pro identifikaci barevného gamutu (Gamut ID)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61966-2-1 (368610) - říjen 2000

Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 2-1: Management barev - Aktuální prostor barev RGB - sRGB

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.03t, Oprava 1 8.14t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

117 Kč

ČSN EN 61966-2-2 (368610) - prosinec 2003

Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 2-2: Management barev - Rozšířený prostor barev RGB - scRGB

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61966-2-4 (368610) - duben 2007

Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 2-4: Management barev - Rozšířený prostor barev YCC pro obrazové aplikace - xvYCC

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.16t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

540 Kč

ČSN EN 61966-2-5 (368610) - červen 2008

Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 2-5: Management barev - Volitelný prostor barev RGB - opRGB

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61966-3 (368610) - listopad 2000

Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 3: Zařízení používající obrazovky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61966-4 (368610) - listopad 2000

Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 4: Zařízení používající displeje s tekutými krystaly

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61966-5 ed. 2 (368610) - únor 2010 aktuální vydání

Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 5: Zařízení používající displeje s plasmovými panely

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61966-6 (368610) - listopad 2006

Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 6: Displeje pro přední projekci

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61966-7-1 ed. 2 (368610) - leden 2007 aktuální vydání

Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 7-1: Barevné tiskárny - Odrazivé tisky - Vstupy RGB

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 61966-8 (368610) - únor 2002

Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 8: Multimediální barevné skenery

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61966-9 ed. 2 (368610) - duben 2005 aktuální vydání

Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 9: Digitální kamery

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61925 (368612) - listopad 2006

Multimediální systémy a zařízení - Systémy domácího multimediálního serveru - Slovník domácího serveru

190 Kč

ČSN EN 62514 (368612) - leden 2011

Multimediální brána v domácích sítích - Směrnice

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 62480 (368614) - únor 2010

Domácí multimediální síť - Síťová rozhraní pro síťový adapter

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 62665 ed. 2 (368619) - srpen 2016 aktuální vydání

Multimediální systémy a zařízení - Technologie multimediálního e-publikování a e-knih - Texturová mapa pro prezentaci tištěných textů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 62328-1 (368632) - březen 2006

Domácí multimediální serverové systémy - Přizpůsobení struktury nosiče/souboru dat pro vzájemnou výměnu pro televizní přijímače - Část 1: Všeobecný popis a architektura

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62328-2 (368632) - březen 2006

Domácí multimediální serverové systémy - Přizpůsobení struktury nosiče/souboru dat pro vzájemnou výměnu pro televizní přijímače - Část 2: Obecná struktura záznamu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 62503 (368636) - duben 2009

Kvalita multimédií - Metoda hodnocení synchronizace zvuku a obrazu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 62481-3 ed. 2 (368637) - červen 2014 aktuální vydání

Směrnice pro spolupráci domácích síťových zařízení DLNA - Část 3: Ochrana spojení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 62842 (368690) - květen 2016

Systém umístění souborů s minimálním znovuumístěním pro domácí multimediální server

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 62943 (368694) - říjen 2017

Systém viditelného majáku pro multimediální aplikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ETS 300 777-1 ed. 1 (875804) - srpen 1998

Koncová zařízení (TE) - Mezikoncové protokoly pro multimediální informační vyhledávací služby - Část 1: Kódování multimediální a hypermediální informace pro základní multimediální aplikace (MHEG-5)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 777-2 ed. 1 (875804) - leden 2000

Koncová zařízení (TE) - Mezikoncové protokoly pro multimediální informační vyhledávací služby - Část 2: Užití digitálně uložených mediálních příkazů a řízení (DSM-CC) pro základní multimediální aplikace

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 777-3 ed. 1 (875804) - srpen 1998

Koncová zařízení (TE) - Mezikoncové protokoly pro multimediální informační vyhledávací služby - Část 3: Aplikační programové rozhraní (API) pro MHEG-5

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 777-4 ed. 1 (875804) - září 1998

Koncová zařízení (TE) - Mezikoncové protokoly pro multimediální informační vyhledávací služby - Část 4: Rozšíření zdokonalených videotextových rozhraní člověk - stroj (VEMMI) pro podporu širokopásmových multimediálních informačních vyhledávacích služeb

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 443-1 V1.3.5 (877095) - listopad 1999

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Specifikace vrstvy 3 rozhraní mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro řízení základního volání/přenosu - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 171 V1.1.1 (877135) - srpen 1999

Kódování obrazu pro komunikaci nízkou přenosovou rychlostí

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 837 ed. 1 (877576) - listopad 1998

Veřejná komutovaná telefonní síť (PSTN) - Terminály pro multimediální komunikaci nízkou přenosovou rychlostí

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 834 ed. 1 (877577) - březen 1999

Koncová zařízení (TE) - Úzkopásmové sítě (PSTN nebo ISDN) - Přístup k interaktivním audiovizuálním nedatovým službám - Přístup videofonních terminálů ISDN nebo PSTN k audiovizuálním databázím

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 301 234 V1.2.1 (879029) - leden 2000

Digitální rozhlasové vysílání (DAB) - Protokol přenosu multimediálních objektů (MOT)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč