ICS 33.160.40 - Videosystémy

ČSN IEC 60050-808 (330050) - červen 2003

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 808: Kamery pro neprofesionální účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

655 Kč

ČSN EN 62676-2-1 (334592) - srpen 2014

Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 2-1: Video přenosové protokoly - Obecné požadavky

350 Kč

ČSN EN 62676-2-2 (334592) - červen 2014

Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 2-2: Video přenosové protokoly - Implementace vzájemné spolupráce IP systémů založených na využití HTTP a REST

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 62676-2-3 (334592) - červen 2014

Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 2-3: Video přenosové protokoly - Implementace vzájemné spolupráce IP systémů založené na síťových (web) službách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

4 250 Kč

ČSN EN 62676-4 (334592) - březen 2016

Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 4: Pokyny pro aplikace

570 Kč

ČSN EN 60933-3 (367010) - leden 1996

Zvukové, obrazové a audiovizuální systémy. Propojení a přizpůsobovací hodnoty. Část 3: Rozhraní pro připojování kamer elektronického zpravodajství systému 625 řádek/50 Hz

190 Kč

ČSN EN 62106 ed. 3 (367050) - prosinec 2015

Specifikace rádiového datového systému (RDS) pro VHF/FM rozhlasové vysílání v kmitočtovém pásmu 87,5 MHz až 108,0 MHz

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 270 Kč

ČSN EN 62315-1 (367515) - srpen 2004

Profily DTV pro rozhraní pro nekomprimovaný digitální obrazový signál - Část 1: Všeobecně

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50049-1 (367517) - únor 1999

Požadavky na propojení domácích a podobných elektronických zařízení - Peritelevizní konektor

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.99t, Oprava 1 5.00t

375 Kč

ČSN EN 50157-2-1 (367518) - prosinec 1999 aktuální vydání

Požadavky na propojení domácích a podobných elektronických zařízení: AV spoj - Část 2-1: Kvalitativní přizpůsobení signálu a automatický výběr zdrojového zařízení

340 Kč

ČSN EN 50157-2-2 (367518) - červenec 1999

Požadavky na propojení domácích a podobných elektronických zařízení: AV spoj - Část 2-2: Základní systémově orientované příkazy

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 50157-2-3 (367518) - červenec 1999

Požadavky na propojení domácích a podobných elektronických zařízení: AV spoj - Část 2-3: Systémově orientované aplikace

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 62375 (367521) - duben 2005

Obrazové systémy (625/50 neprokládané) - Obraz a doprovodná data používající vertikální zatemňovací interval - Analogové rozhraní

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61146-1 (367550) - březen 1999

Obrazové kamery (PAL/SECAM/NTSC) - Metody měření - Část 1: Neprofesionální jednosenzorové kamery

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61146-2 (367550) - březen 1999

Obrazové kamery (PAL/SECAM/NTSC) - Metody měření - Část 2: Profesionální kamery dvou a třísenzorové

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61146-3 (367550) - březen 1999

Obrazové kamery (PAL/SECAM/NTSC) - Metody měření - Část 3: Neprofesionální kamery se záznamem

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61146-4 (367550) - červenec 1999

Obrazové kamery (PAL/SECAM/NTSC) - Metody měření - Část 4: Automatické funkce obrazových kamer a kamer se záznamem

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60574-21 (368310) - únor 1997

Audiovizuální, obrazová a televizní zařízení a systémy. Část 21: Zaváděcí a koncový pásek obrazového pásku pro účely výuky

125 Kč

ČSN EN 61213 (368421) - říjen 1996

Analogový záznam zvuku na obrazovém pásku. Polarita magnetizace

125 Kč

ČSN EN 61041-2 (368450) - srpen 1997

Videomagnetofony pro neprofesionální použití - Metody měření - Část 2: Obrazové charakteristiky barvonosné složky SECAM

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61041-3 (368450) - červenec 1998

Videomagnetofony pro neprofesionální použití - Metody měření - Část 3: Charakteristiky zvukového FM záznamu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61041-4 (368450) - březen 1999

Videomagnetofony pro neprofesionální použití - Metody měření - Část 4: Nastavovací pásky (NTSC/PAL/SECAM)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61041-5 (368450) - březen 1999

Videomagnetofony pro neprofesionální použití - Metody měření - Část 5: Videomagnetofony typu high-band včetně těch, které jsou vybaveny konektorem Y/C (NTSC/PAL)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 1041-1 (368450) - srpen 1994

Videomagnetofony pro neprofesionální použití. Metody měření. Část 1: Všeobecné obrazové (NTSC/PAL) a zvukové vlastnosti (podélný záznam)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
V7.94 7.94, Z1 12.97t

372 Kč

ČSN EN 61122 (368501) - červenec 1996

Magnetický záznam statického obrazu na pružný disk

590 Kč

ČSN EN 61106 (368502) - září 1995

Obrazový kompaktní disk. Metody měření parametrů

440 Kč

ČSN EN 61105 (368503) - únor 1996

Referenční pásky pro videomagnetofony

190 Kč

ČSN EN 61104 (368504) - říjen 1996

Systém záznamu obrazu na kompaktní disk. 12 cm CD - V

230 Kč

ČSN EN 61599 (368505) - květen 2000

Přehrávače videodisku - Metody měření

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN IEC 857 (368507) - prosinec 2000

Systém obrazového disku s optickým odrazným záznamem - M/NTSC 525 řádek/60 Hz - Laser vision

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 12.00t, A1 12.00t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

96 Kč

ČSN EN 62107 (368508) - únor 2002

Supervideodisk (SVCD) - Specifikace systému vzájemné výměny disků

550 Kč

ČSN IEC 1055-1 (368510) - prosinec 1995

Technika měření a provozní nastavení videomagnetofonů pro profesionální účely. Část 1: Provozní nastavení analogových videomagnetofonů pro záznam úplného signálu

340 Kč

ČSN EN 60856 +A1 (368511) - duben 1995

Optický obrazový disk na kompaktním disku, 625 řádek, 50 Hz-PAL (obsahuje změnu A1:1993)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A2 9.98t

157 Kč

ČSN EN 61237-1 (368512) - listopad 1996

Videomagnetofony pro profesionální použití. Metody měření. Část 1: Mechanická měření

230 Kč

ČSN EN 61237-2 (368512) - červenec 1998

Videomagnetofony pro profesionální použití - Metody měření - Část 2: Elektrická měření analogových úplných obrazových signálů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61237-3 (368512) - červenec 1998

Metody měření profesionálních videomagnetofonů - Část 3: Elektrická měření analogových složkových obrazových signálů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61237-4 (368512) - duben 1999

Videomagnetofony pro profesionální použití - Metody měření - Část 4: Analogová zvuková měření

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 62389 (368514) - prosinec 2006

Metody měření DVD přehrávačů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60461 ed. 2 (368515) - září 2011 aktuální vydání

Časový a řídicí kód

440 Kč

ČSN IEC 883 (368516) - září 1997

Metoda měření poměru chrominačního signálu k šumu pro videomagnetofony

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 558 +A1 (368517) - září 1997

Videomagnetofony se šikmým záznamem - Typ C

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A2 9.97t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

ČSN IEC 602 +A1 (368518) - září 1997

Videomagnetofony se šikmým záznamem - Typ B

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 62141 (368519) - prosinec 2006

Formát záznamu digitálního obrazového signálu v šikmých stopách na pásek 12,65 mm s kompresí MPEG-4 - Formát D-16

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 60756 (368520) - červenec 1995

Nestabilita časové základny videomagnetofonů pro neprofesionální účely

190 Kč

ČSN EN 60774-1 (368520) - únor 1996

Kazetový systém používající šikmý záznam obrazu na pásek 12,65 mm, typ VHS. Část 1: Standardní a kompaktní VHS

440 Kč

ČSN EN 60774-2 (368520) - srpen 2000

Kazetový systém používající šikmý záznam obrazu na pásek 12,65 mm (0,5 palce), typ VHS - Část 2: FM záznam zvuku

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60774-3 (368520) - únor 1996

Kazetový systém používající šikmý záznam obrazu na pásek 12,65 mm (0,5 palce), typ VHS. Část 3: S-VHS

230 Kč

ČSN EN 60774-4 (368520) - leden 2004

Kazetový systém používající šikmý záznam obrazu na pásek 12,65 mm (0,5 palce), typ VHS - Část 4: Kazetový systém S-VHS ET-mód

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60774-5 (368520) - duben 2005

Kazetový systém používající šikmý záznam obrazu na pásek 12,65 mm (0,5 palce), typ VHS - Část 5: D-VHS

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 270 Kč

ČSN EN 61077 (368531) - březen 1996

Kazetový systém používající šikmý záznam obrazu na pásek 12,65 mm (0,5 palce), typ VHS. Kompaktní kazeta VHS

340 Kč

ČSN EN 60843-1 (368532) - březen 1996

Kazetový systém používající šikmý ČSN záznam obrazu na pásek 8 mm EN 60843-1. Video 8. Část 1: Všeobecné specifikace

440 Kč

ČSN EN 60843-2 (368532) - říjen 1997

Kazetový systém používající šikmý záznam obrazu na pásek 8 mm - Video 8 - Část 2: Vícestopý systém záznamu zvuku s PCM

230 Kč

ČSN EN 60843-3 (368532) - leden 1996

Kazetový systém používající šikmý záznam obrazu na pásek 8 mm. Video 8. Část 3: Specifikace pro Hi 8

190 Kč

ČSN EN 60843-4 (368532) - listopad 2000

Kazetový systém používající šikmý záznam obrazu na pásek 8 mm - Video 8 - Část 4: Obrazový subkód (VSC)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61118 (368533) - listopad 1996

Kazetové videomagnetofony požívající šikmý záznam na pásek 12,65 mm (0,5 in). Typ M2

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60961 (368534) - prosinec 1996

Kazetové videomagnetofony používající šikmý záznam na pásek 12,65 mm (0,5 in). Typ L

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60712 +A1 (368535) - březen 1997

Kazetový systém používající šikmý záznam obrazu na pásek 19 mm (3/4 in) - formát U

550 Kč

ČSN IEC 767 (368536) - září 1997

Kazetový systém záznamu obrazu na pásek 12,65 mm (0,5 in) - Formát Beta

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61179 (368551) - červen 1997

Kazetové videomagnetofony pro digitální záznam úplného obrazového signálu na pásek 19 mm - Formát D2 (NTSC, PAL, PAL-M)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61327 (368552) - srpen 1997

Kazetové videomagnetofony pro digitální záznam úplného obrazového signálu na pásek 12,65 mm (0,5 in) - Formát D3

945 Kč

ČSN EN 61834-1 (368553) - červenec 1999

Záznam - Kazetové videomagnetofony pro záznam digitálního obrazového signálu v šikmých stopách na pásek 6,35 mm pro neprofesionální účely (systémy 525/60, 625/50, 1125/60 a 1250/50) - Část 1: Všeobecné specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.02t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

ČSN EN 61834-10 (368553) - únor 2002

Záznam - Kazetové videomagnetofony pro záznam digitálního obrazového signálu v šikmých stopách na pásek 6,35 mm pro neprofesionální účely (systémy 525/60, 625/50, 1125/60 a 1250/50) - Část 10: Formát DTV

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61834-11 (368553) - říjen 2008

Záznam - Kazetové videomagnetofony pro záznam digitálního obrazového signálu v šikmých stopách na pásek 6,35 mm pro neprofesionální účely (systémy 525/60, 625/50, 1125/60 a 1250/50) - Část 11: Formát HDV pro systémy 1080i a 720p

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN 61834-2 (368553) - červenec 1999

Záznam - Kazetové videomagnetofony pro záznam digitálního obrazového signálu v šikmých stopách na pásek 6,35 mm pro neprofesionální účely (systémy 525/60, 625/50, 1125/60 a 1250/50) - Část 2: Formát SD pro systémy 525/60 a 625/50

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61834-3 (368553) - říjen 2000

Záznam - Kazetové videomagnetofony pro záznam digitálního obrazového signálu v šikmých stopách na pásek 6,35 mm pro neprofesionální účely (systémy 525/60, 625/50, 1125/60 a 1250/50) - Část 3: Formát HD pro systémy 1125/60 a 1250/50

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61834-4 (368553) - červenec 1999

Záznam - Kazetové videomagnetofony pro záznam digitálního obrazového signálu v šikmých stopách na pásek 6,35 mm pro neprofesionální účely (systémy 525/60, 625/50, 1125/60 a 1250/50) - Část 4: Zhuštěná tabulka záhlaví a obsahy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.11t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

1 740 Kč

ČSN EN 61834-5 (368553) - červenec 1999

Záznam - Kazetové videomagnetofony pro záznam digitálního obrazového signálu v šikmých stopách na pásek 6,35 mm pro neprofesionální účely (systémy 525/60, 625/50, 1125/60 a 1250/50) - Část 5: Znakový informační systém

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61834-6 (368553) - červen 2001

Záznam - Kazetové videomagnetofony pro záznam digitálního obrazového signálu v šikmých stopách na pásek 6,35 mm pro neprofesionální účely (systémy 525/60, 625/50, 1125/60 a 1250/50) - Část 6: Formát SDL

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61834-7 (368553) - únor 2002

Záznam - Kazetové videomagnetofony pro záznam digitálního obrazového signálu v šikmých stopách na pásek 6,35 mm pro neprofesionální účely (systémy 525/60, 625/50, 1125/60 a 1250/50) - Část 7: Formát EDTV2

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61834-9 (368553) - únor 2002

Záznam - Kazetové videomagnetofony pro záznam digitálního obrazového signálu v šikmých stopách na pásek 6,35 mm pro neprofesionální účely (systémy 525/60, 625/50, 1125/60 a 1250/50) - Část 9: Formát DVB

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61835 (368554) - červenec 1999

Kazetové videomagnetofony pro záznam digitálního složkového obrazového signálu v šikmých stopách na pásek 12,65 mm (0,5 in) - Formát D5

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61883-8 (368555) - červenec 2009

Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální účely - Digitální rozhraní - Část 8: Přenos digitálních obrazových dat podle ITU-R BT.601

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.14t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

740 Kč

ČSN EN 61016 (368556) - únor 2002

Digitální složkový kazetový záznam obrazu v šikmých stopách na pásek 19 mm (Formát D1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61904 (368557) - červen 2001

Záznam obrazu - Digitální složkový kazetový záznam obrazu na pásek 12,65 mm s kompresí dat (Formát Digital L)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 62070 (368559) - únor 2002

Digitální videomagnetofony určené pro televizní vysílání - Metody identifikace statusu chyby pro záznam a/nebo reprodukci

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60503 (368560) - březen 1999

Cívky pro videomagnetofony pro profesionální použití

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 62122 (368561) - prosinec 2002

Metody měření digitálních videomagnetofonů pro neprofesionální účely - Elektronické a mechanické vlastnosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 62156 (368562) - červenec 2002

Digitální obrazový složkový záznam na pásek 12,65 mm s kompresí obrazu, typ D-9 pro systémy 525/60 a 625/50 (Digital S)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 62289 (368563) - únor 2004

Záznam obrazu - Kazetový digitální obrazový záznam v šikmých stopách na pásek 12,65 mm s kompresí MPEG-2 - Formát D10

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 62330-1 (368564) - říjen 2004

Kazetové videomagnetofony pro digitální záznam v šikmých stopách na pásek 12,65 mm (0,5 in) - Formát HD-D5 - Část 1: Specifikace záznamu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 62330-2 (368564) - říjen 2004

Kazetové videomagnetofony pro digitální záznam v šikmých stopách na pásek 12,65 mm (0,5 in) - Formát HD-D5 - Část 2: Formát komprese

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 62330-3 (368564) - říjen 2004

Kazetové videomagnetofony pro digitální záznam v šikmých stopách na pásek 12,65 mm (0,5 in) - Formát HD-D5 - Část 3: Formát datového toku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 62356-1 (368565) - duben 2005

Obrazový záznam - Pásek 12,65 mm, formát D-11 - Část 1: Záznam na pásek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 62356-2 (368565) - duben 2005

Obrazový záznam - Pásek 12,65 mm, formát D-11 - Část 2: Komprese obrazu a datový tok

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 62356-3 (368565) - duben 2005

Obrazový záznam - Pásek 12,65 mm, formát D-11 - Část 3: Mapování dat přes SDTI

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62071-1 (368566) - březen 2007

Kazetové videomagnetofony pro záznam komprimovaného digitálního obrazového signálu v šikmých stopách na pásek 6,35 mm - Formát D-7 - Část 1: Specifikace videomagnetofonu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 62071-2 (368566) - březen 2007

Kazetové videomagnetofony pro záznam komprimovaného digitálního obrazového signálu v šikmých stopách na pásek 6,35 mm - Formát D-7 - Část 2: Formát komprese

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 62071-3 (368566) - březen 2007

Kazetové videomagnetofony pro záznam komprimovaného digitálního obrazového signálu v šikmých stopách na pásek 6,35 mm - Formát D-7 - Část 3: Formát datového toku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62889 (368571) - prosinec 2015

Digitální video rozhraní - Gigabit video rozhraní pro multimediální systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 61966-12-1 (368610) - srpen 2011

Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 12-1: Metadata pro identifikaci barevného gamutu (Gamut ID)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 62546 (368615) - červen 2010

Směrnice pro propojení HD záznamu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60735 (368630) - březen 1996

Metody měření vlastností obrazových pásků

230 Kč

ČSN EN 63005-1 (368688) - březen 2018

Záznamník obrazových dat událostí při nehodách silničních vozidel - Část 1: Základní požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 63005-2 (368688) - červenec 2020

Záznamník obrazových dat událostí při nehodách silničních vozidel - Část 2: Zkušební metody pro hodnocení vlastností základních funkcí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 301 172 V1.1.1 (877136) - srpen 1999

Generické kódování pohyblivých obrazů a doprovodné zvukové informace

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 231 ed. 1 (879013) - září 1997

Televizní systémy - Systém PDC k programování domácích videomagnetofonů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 231 ed. 2 (879013) - březen 1999

Televizní systémy - Systém PDC k programování domácích videomagnetofonů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč