ICS 33.160.25 - Televizní přijímače

ČSN EN 55020 ed. 3 (334288) - září 2007

Rozhlasové a televizní přijímače a přidružená zařízení - Charakteristiky odolnosti - Meze a metody měření

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.11t, Z2 9.11t, A11 5.12t, A12 12.16t, Z3 4.20t

Norma bude zrušena k 28. červenci 2022 (přejít na náhradu).

876 Kč

ČSN EN 62753 (367005) - únor 2016

Přijímače digitálního pozemního televizního vysílání pro systém DTMB

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 60107-2 (367006) - prosinec 1999

Doporučené metody měření televizních přijímačů - Část 2: Zvukové kanály - Všeobecné metody a metody pro monofonní kanály

340 Kč

ČSN EN 62216 (367510) - říjen 2011

Digitální televizní přijímače pro systém DVB-T

945 Kč

ČSN EN 62516-1 (367511) - únor 2010

Přijímače pozemního digitálního multimediálního vysílání (T-DMB) - Část 1: Základní požadavky

340 Kč

ČSN EN 62516-3 (367511) - listopad 2013

Přijímače pozemního multimediálního vysílání (T-DMB) - Část 3: Společné rozhraní aplikačních programů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 62731 ed. 2 (367512) - srpen 2018

Text na řeč pro televizi - Obecné požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62028 (367514) - srpen 2004

Základní metody měření digitálních televizních přijímačů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 50256 (367551) - listopad 1999

Vlastnosti přijímačů DVB

190 Kč

ČSN EN 62298-4 (367554) - květen 2006

Používání služby TeleWeb - Část 4: Profil hyperteletextu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62546 (368615) - červen 2010

Směrnice pro propojení HD záznamu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 301 598 V1.1.1 (870010) - prosinec 2014

Zařízení využívající volná místa mezi TV kanály (WSD) - Bezdrátové přístupové systémy pracující v TV vysílacím pásmu 470 MHz až 790 MHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ETSI EN 301 598 V2.1.1 (870010) - srpen 2018

Zařízení využívající volná místa mezi TV kanály (white space devices - WSD) - Bezdrátové přístupové systémy provozované v TV vysílacím pásmu 470 MHz až 790 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ETSI EN 300 743 V1.3.1 (879024) - červen 2007

Digitální televizní vysílání (DVB) - Systémy titulkování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN ETSI EN 300 743 V1.4.1 (879024) - duben 2012

Digitální televizní vysílání (DVB) - Systémy titulkování

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ETSI EN 303 340 V1.2.1 (879051) - duben 2021

Přijímače digitálního zemského televizního vysílání - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč