ICS 33.160.01 - Audiosystémy, videosystémy a audiovizuální systémy obecně

ČSN IEC 60050-807 (330050) - červen 2000

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 807: Digitální záznam zvukových a obrazových signálů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN IEC 60050(723) (330050) - březen 2000

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 723: Rozhlasové a televizní vysílání: zvuk, televize, data

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.01t, A2 7.17t, A3 3.18t, A4 4.19t, A5 5.20t

2 665 Kč

ČSN EN 62333-1 (345839) - únor 2007

Vrstvy pro potlačení rušení digitálních přístrojů a zařízení - Část 1: Definice a všeobecné vlastnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 62333-2 (345839) - únor 2007

Vrstvy pro potlačení rušení digitálních přístrojů a zařízení - Část 2: Metody měření

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.16t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

540 Kč

ČSN EN 62333-3 (345839) - srpen 2010

Fólie pro potlačení rušení digitálních přístrojů a zařízení - Část 3: Charakteristické parametry fólie pro potlačení rušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 60065 ed. 2 (367000) - září 2015

Zvukové, obrazové a podobné elektronické přístroje - Požadavky na bezpečnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 6.17t, Oprava 2 8.17t, A11 10.17t, Z2 5.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 20. prosinci 2020 (zobrazit náhrady).

1 587 Kč

ČSN EN 62368-1 (367000) - červen 2015

Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 11.17t, Oprava 2 5.18t, Z1 7.20t

Norma bude zrušena k 6. lednu 2023 (zobrazit náhrady).

2 067 Kč

ČSN EN IEC 62368-1 ed. 2 (367000) - červenec 2020

Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 8.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 070 Kč

ČSN EN IEC 62368-3 (367000) - červen 2020

Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 3: Bezpečnostní hlediska pro přenos stejnosměrného napájení komunikačními kabely a bránami

340 Kč

ČSN EN 62379-1 (367009) - červen 2008

Společné řídicí rozhraní - Část 1: Všeobecně

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 62379-2 (367009) - únor 2010

Společné řídicí rozhraní digitálních zvukových a obrazových zařízení v síti - Část 2: Zvuk

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 62379-3 (367009) - únor 2016

Společné řídicí rozhraní digitálních zvukových a obrazových zařízení v síti - Část 3: Obraz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 62379-5-1 (367009) - duben 2015

Společné řídicí rozhraní digitálních zvukových a obrazových zařízení v síti - Část 5-1: Přenos sítěmi - Obecně

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 62379-5-2 (367009) - listopad 2014

Společné řídicí rozhraní digitálních zvukových a obrazových zařízení v síti - Část 5-2: Přenos sítěmi - Signalizace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 62379-7 (367009) - březen 2016

Společné řídicí rozhraní digitálních zvukových a obrazových zařízení v síti - Část 7: Měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 60933-4 (367010) - duben 1999

Zvukové, obrazové a audiovizuální systémy - Propojení a přizpůsobovací hodnoty - Část 4: Konektor a propojovací kabel pro domácí digitální sběrnici (D2B)

125 Kč

ČSN EN 60728-1-1 ed. 2 (367211) - listopad 2014 aktuální vydání

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 1-1: Vysokofrekvenční kabeláž pro dvoucestné domácí sítě

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 60728-101 (367211) - červenec 2017

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 101: Vlastnosti systému pro zpětnou cestu se všemi zatíženými digitálními kanály

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.17t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

965 Kč

ČSN EN 60728-13 (367211) - září 2010

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 13: Optické systémy pro přenos rozhlasových signálů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.11t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

610 Kč

ČSN EN 60728-13-1 ed. 2 (367211) - březen 2018 aktuální vydání

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 13-1: Rozšíření pásma pro šíření signálu přes systém FTTH

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 62827-1 (367216) - leden 2017

Bezdrátový přenos výkonu - Management - Část 1: Společné části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 50157-1 (367518) - červenec 1999

Požadavky na propojení domácích a podobných elektronických zařízení: AV spoj - Část 1: Všeobecně

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 62261-1 (367555) - říjen 2007

Televizní METADATA - Část 1: Struktura slovníku metadat

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 62261-2 (367555) - říjen 2007

Televizní METADATA - Část 2: Protokol kódování dat používající hodnotu délky klíče

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60268-16 ed. 2 (368305) - duben 2012 aktuální vydání

Elektroakustická zařízení - Část 16: Objektivní hodnocení srozumitelnosti řeči indexem přenosu řeči

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN IEC 60268-21 (368305) - červen 2019

Elektroakustická zařízení - Část 21: Akustická měření (založená na výstupu)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 61305-1 (368311) - červenec 1998

Domácí hi-fi zařízení a systémy - Metody měření a stanovení vlastností - Část 1: Všeobecně

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61938 ed. 2 (368320) - březen 2014

Multimediální systémy - Směrnice doporučených vlastností analogových rozhraní pro dosažení interoperability

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 16. únoru 2021 (zobrazit náhrady).

472 Kč

ČSN EN IEC 61938 ed. 3 (368320) - srpen 2018

Multimediální systémy - Směrnice doporučených vlastností analogových rozhraní pro dosažení interoperability

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61883-1 ed. 2 (368555) - únor 2010 aktuální vydání

Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální účely - Digitální rozhraní - Část 1: Všeobecně

440 Kč

ČSN EN 61883-2 ed. 2 (368555) - květen 2006 aktuální vydání

Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální účely - Digitální rozhraní - Část 2: Přenos dat SD-DVCR

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61883-3 ed. 2 (368555) - květen 2006 aktuální vydání

Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální účely - Digitální rozhraní - Část 3: Přenos dat HD-DVCR

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61883-4 ed. 2 (368555) - květen 2006 aktuální vydání

Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální účely - Digitální rozhraní - Část 4: Přenos dat MPEG2-TS

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61883-5 ed. 2 (368555) - květen 2006 aktuální vydání

Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální účely - Digitální rozhraní - Část 5: Přenos dat SDL-DVCR

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61883-6 ed. 3 (368555) - duben 2015

Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální účely - Digitální rozhraní - Část 6: Přenosový protokol zvukových a hudebních dat

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN 61883-7 (368555) - listopad 2003

Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální účely - Digitální rozhraní - Část 7: Přenos ITU-R BO.1294 Systém B

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN 36 8601 (368601) - září 2003

Audiovizuální technika - Terminologie digitálního signálu

550 Kč

ČSN EN 50494 (368605) - duben 2008

Rozvod satelitního signálu jedním koaxiálním kabelem v bytových instalacích

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61966-12-2 (368610) - leden 2015

Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 12-2: Formát jednoduchých metadat pro identifikaci barevného gamutu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62457 (368634) - září 2008

Multimediální domácí sítě - Komunikační protokol domácí sítě přes IP pro multimediální zařízení pro domácí použití

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 62944 (368692) - září 2017

Přístupnost digitální televize - Specifikace funkcí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 62911 (369062) - říjen 2016

Zařízení zvukové, obrazové a informační technologie - Výrobní kusové zkoušky elektrické bezpečnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 62075 ed. 2 (369063) - červenec 2013 aktuální vydání

Audiovizuální zařízení, zařízení pro informační a komunikační technologie - Ekodesign

350 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-29 V1.1.1 (875101) - září 2009

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 29: Specifické podmínky pro prostředky zdravotnické datové služby (MEDS) pracující v pásmech 401 MHz až 402 MHz a 405 MHz až 406 MHz

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ETSI EN 300 468 V1.15.1 (879012) - říjen 2016

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro služební informace (SI) v systémech DVB

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN ETSI EN 303 340 V1.1.2 (879051) - duben 2017

Přijímače digitálního zemského televizního vysílaní - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 303 345-1 V1.1.1 (879053) - leden 2020

Rozhlasové přijímače - Část 1: Obecné požadavky a měřicí metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ETSI EN 303 345-2 V1.1.1 (879053) - září 2020

Rozhlasové přijímače - Část 2: Služba AM rozhlasového vysílání - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ETSI EN 303 345-5 V1.1.1 (879053) - září 2020

Rozhlasové přijímače - Část 5: Služba DRM rozhlasového vysílání - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč