ICS 33.120.20 - Vodiče a symetrické kabely

ČSN EN 50412-2-1 (333436) - březen 2006

Komunikační zařízení a systémy pro silová vedení používané v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 1,6 MHz až 30 MHz - Část 2-1: Obytné, obchodní a průmyslové prostředí - Požadavky na odolnost

230 Kč

ČSN IEC 60331-23 (347115) - říjen 2001

Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru - Celistvost obvodu - Část 23: Postupy a požadavky - Elektrické kabely pro přenos dat

190 Kč

ČSN EN 50288-10-2 (347818) - červenec 2016

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 10-2: Dílčí specifikace stíněných kabelů od 1 MHz do 500 MHz pro pracoviště, propojovací kabely a datová centra

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 50288-2-2 ed. 3 (347818) - leden 2014

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 2-2: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 100 MHz - Kabely pracoviště a propojovací kabely

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50288-3-1 ed. 3 (347818) - leden 2014

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 3-1: Dílčí specifikace nestíněných kabelů do 100 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 50288-3-2 ed. 3 (347818) - leden 2014

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 3-2: Dílčí specifikace nestíněných kabelů do 100 MHz - Kabely pracoviště a propojovací kabely

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50288-4-1 ed. 3 (347818) - leden 2014

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 4-1: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 600 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50288-4-2 ed. 3 (347818) - leden 2014

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 4-2: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 600 MHz - Kabely pracoviště a propojovací kabely

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50288-5-1 ed. 2 (347818) - leden 2014 aktuální vydání

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 5-1: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 250 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50288-5-2 ed. 2 (347818) - leden 2014 aktuální vydání

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 5-2: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 250 MHz - Kabely pracoviště a propojovací kabely

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50288-6-1 ed. 2 (347818) - leden 2014 aktuální vydání

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 6-1: Dílčí specifikace nestíněných kabelů do 250 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 50288-6-2 ed. 2 (347818) - leden 2014 aktuální vydání

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 6-2: Dílčí specifikace nestíněných kabelů do 250 MHz - Kabely pracoviště a propojovací kabely

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50288-9-2 (347818) - červenec 2016

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 9-2: Dílčí specifikace stíněných kabelů od 1 MHz do 1 000 MHz pro pracoviště, propojovací kabely a datová centra

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 50289-1-1 ed. 2 (347819) - srpen 2017 aktuální vydání

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-1: Elektrické zkušební metody - Všeobecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 50289-1-11 ed. 2 (347819) - září 2017 aktuální vydání

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-11: Elektrické zkušební metody - Charakteristická impedance, vstupní impedance, útlum odrazu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50289-1-12 (347819) - říjen 2005

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-12: Elektrické zkušební metody - Indukčnost

125 Kč

ČSN EN 50289-1-2 (347819) - prosinec 2001

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-2: Elektrické zkušební metody - Stejnosměrná rezistance

125 Kč

ČSN EN 50289-1-3 (347819) - prosinec 2001

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-3: Elektrické zkušební metody - Elektrická pevnost

125 Kč

ČSN EN 50289-1-4 (347819) - duben 2002

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-4: Elektrické zkušební metody - Izolační rezistance

125 Kč

ČSN EN 50289-1-5 (347819) - duben 2002

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-5: Elektrické zkušební metody - Kapacita

190 Kč

ČSN EN 50289-1-7 (347819) - duben 2002

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-7: Elektrické zkušební metody - Rychlost šíření

190 Kč

ČSN EN 50289-1-8 ed. 2 (347819) - srpen 2017 aktuální vydání

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-8: Elektrické zkušební metody - Útlum

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 50289-1-9 ed. 2 (347819) - září 2017 aktuální vydání

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-9: Elektrické zkušební metody - Útlum nevyvážení (příčný konverzní útlum TCL, příčný konverzní přenosový útlum TCTL)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 62012-1 (347822) - červen 2003

Vícežilové a symetrické párové a čtyřkové kabely pro digitální komunikace používané v drsných prostředích - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 50407-3 (347824) - leden 2015

Vícepárové kabely používané v digitálních přístupových telekomunikačních sítích s vysokou bitovou rychlostí - Část 1: Vnitřní vícepárové/čtyřkové svislé kabely do 100 MHz pro připojení do 100 m podporující univerzální služby, xDSL a aplikace do 100 Mbit/s přes IP

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 60708 (347832) - červen 2006

Nízkofrekvenční kabely s polyolefinovou izolací a vrstveným polyolefinovým pláštěm zabraňujícím vnikání vlhkosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

370 Kč

TNI IEC/TR 62222 (347833) - červenec 2021

Požární vlastnosti komunikačních kabelů instalovaných v budovách

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61169-38 (353811) - srpen 2009

Vysokofrekvenční konektory - Část 38: Dílčí specifikace - Vysokofrekvenční koaxiální konektory se zásuvným spojením (stojanová a panelová použití) - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ TMA) - Aplikace 50 ohmů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 62680-1-3 ed. 3 (368691) - listopad 2018

Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 1-3: Společné části - Specifikace univerzální sériové sběrnice, kabel a konektor typ CTM

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 870 Kč

ČSN EN IEC 62680-1-5 (368691) - duben 2020

Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 5: Společné části - Definice třídy zařízení USB Audio 3.0

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN EN IEC 62680-1-6 (368691) - duben 2020

Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 6: Společné části - Základní funkce třídy zařízení USB Audio 3.0

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN IEC 62680-1-8 (368691) - duben 2020

Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 8: Společné části - Definice typů rozhraní základní třídy zařízení USB Audio 3.0

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč