ICS 33.120.10 - Koaxiální kabely. Vlnovody

ČSN IEC 50(726) (330050) - leden 1996

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 726: Přenosová vedení a vlnovody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 2.18t, A2 9.18t, A3 4.19t, A4 4.20t, A5 11.20t

975 Kč

ČSN EN 62153-1-1 (347003) - srpen 2004

Zkušební metody metalických komunikačních kabelů - Část 1-1: Elektrické - Měření impulzního/skokového útlumu odrazu v kmitočtové oblasti pomocí zpětné diskrétní Fourierovy transformace (IDFT)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62153-4-2 (347003) - srpen 2004

Zkušební metody metalických komunikačních kabelů - Část 4-2: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Útlum stínění a stykový útlum - Metoda injekčních svorek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 62153-4-7 ed. 2 (347003) - říjen 2016 aktuální vydání

Zkušební metody metalických komunikačních kabelů - Část 4-7: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Zkušební metoda pro měření přenosové impedance ZT a útlumu stínění aS nebo vazebního útlumu aC konektorů a sestav do 3 GHz a výše - Triaxiální metoda koncentrických trubek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

740 Kč

ČSN EN 61726 ed. 2 (347705) - červen 2016 aktuální vydání

Sestavy kabelů, kabely, konektory a pasivní mikrovlnné součástky - Měření útlumu stínění metodou dozvukové komory

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62037-2 (347705) - srpen 2013

Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně - Část 2: Měření pasivní intermodulace v sestavách koaxiálních kabelů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 62037-4 (347705) - květen 2013

Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně - Část 4: Měření pasivní intermodulace v koaxiálních kabelech

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60966-1 (347720) - květen 2000

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 1: Kmenová specifikace - Všeobecné požadavky a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.19t

Norma bude zrušena k 15. březnu 2022 (přejít na náhradu).

582 Kč

ČSN EN 60966-2-1 ed. 3 (347720) - duben 2010

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-1: Dílčí specifikace sestav ohebných koaxiálních kabelů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60966-2-2 ed. 2 (347720) - červen 2004 aktuální vydání

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-2: Vzorová předmětová specifikace sestav ohebných koaxiálních kabelů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60966-2-3 ed. 3 (347720) - duben 2010

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-3: Předmětová specifikace sestav ohebných koaxiálních kabelů - Kmitočtový rozsah 0 MHz až 1 000 MHz, konektory IEC 61169-8

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60966-2-4 ed. 3 (347720) - únor 2017

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-4: Předmětová specifikace sestav kabelů pro rozhlasové a televizní přijímače - Kmitočtový rozsah 0 MHz až 3 000 MHz, konektory IEC 61169-2

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60966-2-5 ed. 3 (347720) - červenec 2017

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-5: Předmětová specifikace sestav kabelů pro rozhlasové a televizní přijímače - Kmitočtový rozsah 0 MHz až 1 000 MHz, konektory IEC 61169-2

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60966-2-6 ed. 3 (347720) - červenec 2017

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-6: Předmětová specifikace sestav kabelů pro rozhlasové a televizní přijímače - Kmitočtový rozsah 0 MHz až 3 000 MHz, konektory IEC 61169-24

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60966-2-7 (347720) - červen 2016

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-7: Předmětová specifikace sestav kabelů pro rozhlasové a televizní přijímače - Kmitočtový rozsah 0 MHz až 3 000 MHz, konektory IEC 61169-47

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 60966-3 ed. 3 (347720) - prosinec 2009

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 3: Dílčí specifikace sestav poloohebných koaxiálních kabelů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60966-3-1 ed. 3 (347720) - listopad 2009

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 3-1: Vzorová předmětová specifikace sestav poloohebných koaxiálních kabelů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60966-3-2 ed. 2 (347720) - červen 2004 aktuální vydání

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 3-2: Předmětová specifikace sestav poloohebných koaxiálních kabelů pro použití v GSM (0,8 GHz až 1 GHz)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60966-4 ed. 2 (347720) - červen 2004 aktuální vydání

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 4: Dílčí specifikace sestav polotuhých koaxiálních kabelů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60966-4-1 ed. 2 (347720) - červen 2004 aktuální vydání

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 4-1: Vzorová předmětová specifikace sestav polotuhých koaxiálních kabelů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 60966-1 ed. 2 (347720) - září 2019

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 1: Kmenová specifikace - Obecné požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 61196-10 (347721) - červenec 2016

Koaxiální komunikační kabely - Část 10: Dílčí specifikace polotuhých kabelů s polytetrafluorethylenovým (PTFE) dielektrikem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61196-10-1 (347721) - červenec 2015

Koaxiální komunikační kabely - Část 10-1: Vzorová předmětová specifikace polotuhých kabelů s polytetrafluorethylenovým (PTFE) dielektrikem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61196-3 (347721) - říjen 1999

Vysokofrekvenční kabely - Část 3: Dílčí specifikace koaxiálních kabelů pro lokální počítačové sítě

230 Kč

ČSN EN 61196-3-2 (347721) - leden 1999

Vysokofrekvenční kabely - Část 3-2: Koaxiální kabely pro digitální přenosy pro horizontální vnitřní instalace - Předmětová specifikace pro koaxiální kabely s plným dielektrikem pro lokální počítačové sítě s dosahem 185 m a do 10 Mb/s

125 Kč

ČSN EN 61196-3-3 (347721) - leden 1999

Vysokofrekvenční kabely - Část 3-3: Koaxiální kabely pro digitální přenosy pro horizontální vnitřní instalace - Předmětová specifikace pro koaxiální kabely s pěnovým dielektrikem pro lokální počítačové sítě s dosahem 185 m a do 10 Mb/s

125 Kč

ČSN EN 61196-4 (347721) - listopad 2004

Koaxiální komunikační kabely - Část 4: Dílčí specifikace vyzařujících kabelů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50117-1 (347740) - leden 2003

Koaxiální kabely - Část 1: Kmenová specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 6.07t, A2 5.14t, Z1 11.19t

Norma bude zrušena k 28. únoru 2022 (přejít na náhradu).

392 Kč

ČSN EN 50117-1 ed. 2 (347740) - listopad 2019 aktuální vydání

Koaxiální kabely - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 50117-10-1 (347740) - září 2019

Koaxiální kabely - Část 10-1: Dílčí specifikace koaxiálních kabelů pro analogový a digitální přenos signálu - Vnitřní kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 1 000 MHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 50117-10-2 (347740) - září 2019

Koaxiální kabely - Část 10-2: Dílčí specifikace koaxiálních kabelů pro analogový a digitální přenos signálu - Vnější kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 3 000 MHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 50117-11-1 (347740) - září 2019

Koaxiální kabely - Část 11-1: Dílčí specifikace koaxiálních kabelů pro analogový a digitální přenos signálu - Rozváděcí a dálkové kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 1 000 MHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 50117-11-2 (347740) - září 2019

Koaxiální kabely - Část 11-2: Dílčí specifikace koaxiálních kabelů pro analogový a digitální přenos signálu - Rozváděcí a dálkové kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 2 000 MHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 50117-2-1 ed. 2 (347740) - únor 2006

Koaxiální kabely - Část 2-1: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích - Vnitřní kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 1 000 MHz

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.08t, A2 6.14t, Z1 9.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 29. březnu 2022 (přejít na náhradu).

512 Kč

ČSN EN 50117-2-2 (347740) - červen 2005

Koaxiální kabely - Část 2-2: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích - Vnější kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 1 000 MHz

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.08t, A2 6.14t, Z1 9.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 29. březnu 2022 (přejít na náhradu).

512 Kč

ČSN EN 50117-2-3 (347740) - červen 2005

Koaxiální kabely - Část 2-3: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích - Rozváděcí a dálkové kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 1 000 MHz

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.08t, A2 6.14t, Z1 9.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 29. březnu 2022 (přejít na náhradu).

512 Kč

ČSN EN 50117-2-4 (347740) - červen 2005

Koaxiální kabely - Část 2-4: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích - Vnitřní kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 3 000 MHz

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.08t, A2 6.14t, Z1 9.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 29. březnu 2022 (přejít na náhradu).

512 Kč

ČSN EN 50117-2-5 (347740) - červen 2005

Koaxiální kabely - Část 2-5: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích - Vnější kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 3 000 MHz

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.08t, A2 6.14t, Z1 9.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 29. březnu 2022 (přejít na náhradu).

512 Kč

ČSN EN 50117-3-1 (347740) - leden 2003

Koaxiální kabely - Část 3-1: Dílčí specifikace kabelů používaných v telekomunikačních aplikacích - Miniaturizované kabely používané v digitálních komunikačních systémech

190 Kč

ČSN EN 50117-4-1 (347740) - duben 2009

Koaxiální kabely - Část 4-1: Dílčí specifikace kabelů pro kabeláž BCT podle EN 50173 - Vnitřní kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 3 000 MHz

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.14t, Z1 9.19t

Norma bude zrušena k 29. březnu 2022 (přejít na náhradu).

287 Kč

ČSN EN 50117-4-2 (347740) - květen 2016

Koaxiální kabely - Část 4-2: Dílčí specifikace CATV kabelů do 6 GHz používaných v kabelových distribučních sítích

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.19t

Norma bude zrušena k 29. březnu 2022 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN 50117-9-1 (347740) - září 2019

Koaxiální kabely - Část 9-1: Dílčí specifikace koaxiálních kabelů pro analogový a digitální přenos signálu - Vnitřní kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 1 000 MHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 50117-9-2 (347740) - září 2019

Koaxiální kabely - Část 9-2: Dílčí specifikace koaxiálních kabelů pro analogový a digitální přenos signálu - Vnitřní kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 3 000 MHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 50117-9-3 (347740) - září 2019

Koaxiální kabely - Část 9-3: Dílčí specifikace koaxiálních kabelů pro analogový a digitální přenos signálu - Vnitřní kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 6 000 MHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 61935-1 ed. 3 (347750) - červen 2010

Specifikace pro zkoušení symetrické a koaxiální kabeláže pro informační technologii - Část 1: Instalovaná symetrická kabeláž specifikovaná v souboru norem EN 50173

770 Kč

ČSN EN 61935-2 ed. 3 (347750) - květen 2011

Specifikace pro zkoušení symetrické a koaxiální kabeláže pro informační technologii - Část 2: Šňůry specifikované v ISO/IEC 11801 a souvisejících normách

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61935-2-20 (347750) - červen 2010

Univerzální kabelážní systémy - Specifikace zkoušení symetrické komunikační kabeláže podle EN 50173 - Část 2-20: Šňůry pracoviště pro aplikace třídy D - Vzorová předmětová specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 61935-3 (347750) - červen 2010

Zkoušení vyváženého sdělovacího kabelu - Část 3: Zkoušení a oprávnění podle EN 50173-4

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 50288-1 ed. 3 (347818) - leden 2014

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 1: Kmenová specifikace

230 Kč

ČSN EN 50288-10-1 (347818) - říjen 2013

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 10-1: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 500 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50288-10-2 (347818) - červenec 2016

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 10-2: Dílčí specifikace stíněných kabelů od 1 MHz do 500 MHz pro pracoviště, propojovací kabely a datová centra

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 50288-11-1 (347818) - říjen 2013

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 11-1: Dílčí specifikace nestíněných kabelů do 500 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50288-11-2 (347818) - červenec 2016

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 11-2: Dílčí specifikace nestíněných kabelů od 1 MHz do 500 MHz pro pracoviště, propojovací kabely a datová centra

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 50288-12-1 (347818) - únor 2018

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 12-1: Dílčí specifikace stíněných kabelů od 1 MHz do 2 000 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 50288-2-1 ed. 3 (347818) - leden 2014

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 2-1: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 100 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50288-7 (347818) - únor 2006

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 7: Dílčí specifikace přístrojových a ovládacích kabelů

230 Kč

ČSN EN 50288-8 (347818) - říjen 2012

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 8: Specifikace kabelů typu 1 do 2 MHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 50288-9-1 (347818) - říjen 2013

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 9-1: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 1 000 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50288-9-2 (347818) - červenec 2016

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 9-2: Dílčí specifikace stíněných kabelů od 1 MHz do 1 000 MHz pro pracoviště, propojovací kabely a datová centra

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 50289-1-10 (347819) - květen 2002

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-10: Elektrické zkušební metody - Přeslech

190 Kč

ČSN EN 50289-1-12 (347819) - říjen 2005

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-12: Elektrické zkušební metody - Indukčnost

125 Kč

ČSN EN 50289-1-17 (347819) - srpen 2016

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-17: Elektrické zkušební metody - Vnější přeslech ExNEXT a ExFEXT

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 50289-1-4 (347819) - duben 2002

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-4: Elektrické zkušební metody - Izolační rezistance

125 Kč

ČSN EN 50289-1-5 (347819) - duben 2002

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-5: Elektrické zkušební metody - Kapacita

190 Kč

ČSN EN 50289-1-6 (347819) - červen 2014 aktuální vydání

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-6: Elektrické zkušební metody - Elektromagnetické vlastnosti

550 Kč

ČSN EN 50289-1-7 (347819) - duben 2002

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-7: Elektrické zkušební metody - Rychlost šíření

190 Kč

ČSN EN 50289-3-1 (347819) - červen 2002

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-1: Mechanické zkušební metody - Všeobecné požadavky

125 Kč

ČSN EN 50289-3-10 (347819) - září 2005

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-10: Mechanické zkušební metody - Zkrut a kroucení

190 Kč

ČSN EN 50289-3-11 (347819) - květen 2002

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-11: Mechanické zkušební metody - Odolnost kabelu proti proříznutí

125 Kč

ČSN EN 50289-3-12 (347819) - květen 2002

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-12: Mechanické zkušební metody - Poškození brokovnicí

125 Kč

ČSN EN 50289-3-13 (347819) - březen 2004

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-13: Mechanické zkušební metody - Vibrace způsobené větrem

190 Kč

ČSN EN 50289-3-15 (347819) - leden 2004

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-15: Mechanické zkušební metody - Odolnost kabelů uložených pod vodou proti hydrostatickému tlaku

125 Kč

ČSN EN 50289-3-16 (347819) - květen 2002

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-16: Mechanické zkušební metody - Tahové vlastnosti kabelu

125 Kč

ČSN EN 50289-3-17 (347819) - listopad 2002

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-17: Mechanické zkušební metody - Přilnavost dielektrika a pláště

125 Kč

ČSN EN 50289-3-2 (347819) - září 2002

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-2: Mechanické zkušební metody - Pevnost v tahu a prodloužení jádra

125 Kč

ČSN EN 50289-3-4 (347819) - červen 2002

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-4: Mechanické zkušební metody - Pevnost v tahu, prodloužení a smrštivost izolace a pláště

125 Kč

ČSN EN 50289-3-5 (347819) - červen 2002

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-5: Mechanické zkušební metody - Odolnost kabelu proti rozdrcení

125 Kč

ČSN EN 50289-3-6 (347819) - červen 2002

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-6: Mechanické zkušební metody - Odolnost kabelu proti nárazům

125 Kč

ČSN EN 50289-3-7 (347819) - červen 2002

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-7: Mechanické zkušební metody - Odolnost kabelového pláště proti oděru

125 Kč

ČSN EN 50289-3-8 ed. 2 (347819) - srpen 2014 aktuální vydání

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-8: Mechanické zkušební metody - Odolnost značení kabelového pláště proti oděru

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 50289-3-9 (347819) - červen 2002

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-9: Mechanické zkušební metody - Zkoušky ohybem

340 Kč

ČSN EN 50289-4-1 (347819) - květen 2002

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-1: Zkušební metody vlivů prostředí - Všeobecné požadavky

125 Kč

ČSN EN 50289-4-11 (347819) - prosinec 2002

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-11: Zkušební metody vlivů prostředí - Metoda horizontální integrované požární zkoušky

350 Kč

ČSN EN 50289-4-12 (347819) - únor 2005

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-12: Zkušební metody vlivů prostředí - Zkouška vertikálního šíření plamene na svazcích komunikačních kabelů malých průměrů

125 Kč

ČSN EN 50289-4-14 (347819) - červen 2014 aktuální vydání

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-14: Zkušební metody vlivů prostředí - Blesk

125 Kč

ČSN EN 50289-4-16 ed. 2 (347819) - červenec 2017 aktuální vydání

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-16: Zkušební metody vlivů prostředí - Celistvost obvodu v podmínkách požáru

190 Kč

ČSN EN 50289-4-17 ed. 2 (347819) - červen 2016 aktuální vydání

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-17: Zkušební metody hodnocení UV odolnosti pláště elektrických a optických kabelů

230 Kč

ČSN EN 50289-4-2 (347819) - květen 2002

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-2: Zkušební metody vlivů prostředí - Pronikání vody

125 Kč

ČSN EN 50289-4-4 (347819) - srpen 2008

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-4: Zkušební metody vlivů prostředí - Odolnost proti rozpouštědlům a znečišťujícím tekutinám

125 Kč

ČSN EN 50289-4-5 (347819) - srpen 2008

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-5: Zkušební metody vlivů prostředí - Klimatická řada

125 Kč

ČSN EN 50289-4-6 (347819) - květen 2002

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-6: Zkušební metody vlivů prostředí - Cyklická změna teploty

190 Kč

ČSN EN 50289-4-7 (347819) - srpen 2008

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-7: Zkušební metody vlivů prostředí - Vlhké teplo konstantní

125 Kč

ČSN EN 50289-4-9 (347819) - květen 2002

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-9: Zkušební metody vlivů prostředí - Pneumatický odpor

125 Kč

ČSN EN 50290-1-1 (347820) - květen 2002

Komunikační kabely - Část 1-1: Všeobecně

190 Kč

ČSN EN 50290-1-2 (347820) - srpen 2005

Komunikační kabely - Část 1-2: Definice

550 Kč

ČSN EN 50290-2-1 (347820) - srpen 2005

Komunikační kabely - Část 2-1: Společná pravidla návrhu a konstrukce

350 Kč

ČSN EN 50290-2-20 ed. 2 (347820) - červen 2017 aktuální vydání

Komunikační kabely - Část 2-20: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Obecně

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 50290-2-22 (347820) - květen 2002

Komunikační kabely - Část 2-22: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Směsi PVC pro pláště

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.08t

250 Kč

ČSN EN 50290-2-23 ed. 2 (347820) - srpen 2014 aktuální vydání

Komunikační kabely - Část 2-23: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Polyethylenová izolace pro vícepárové kabely používané v přístupových telekomunikačních sítích: Vnější kabely

230 Kč

ČSN EN 50290-2-24 (347820) - září 2002

Komunikační kabely - Část 2-24: Společná pravidla návrhu a konstrukce - PE pro pláště

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.09t

465 Kč

ČSN EN 50290-2-25 ed. 2 (347820) - srpen 2014 aktuální vydání

Komunikační kabely - Část 2-25: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Směsi polypropylenu pro izolaci

190 Kč

ČSN EN 50290-2-26 (347820) - září 2002

Komunikační kabely - Část 2-26: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Bezhalogenové směsi pro izolaci se zpomaleným šířením plamene

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.08t

250 Kč

ČSN EN 50290-2-27 (347820) - září 2002

Komunikační kabely - Část 2-27: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Bezhalogenové termoplastické směsi pro pláště se zpomaleným šířením plamene

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.08t

250 Kč

ČSN EN 50290-2-28 (347820) - září 2002

Komunikační kabely - Část 2-28: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Plnicí směsi pro plněné kabely

125 Kč

ČSN EN 50290-2-29 ed. 2 (347820) - červen 2017 aktuální vydání

Komunikační kabely - Část 2-29: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Izolační směsi sesítěného polyethylenu: přístrojové, ovládací a terénní sběrnicové kabely

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 50290-2-30 (347820) - září 2002

Komunikační kabely - Část 2-30: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Poly(tetrafluóretylén-hexafluórpropylén) (FEP) pro izolaci a pláště

125 Kč

ČSN EN 50290-2-33 (347820) - leden 2017

Komunikační kabely - Část 2-33: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Polyethylenové izolační směsi pro víceprvkové metalické kabely pro vnitřní použití (datový kabel)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 50290-2-35 (347820) - červen 2017

Komunikační kabely - Část 2-35: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Polyamidové plášťové směsi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 50290-2-36 (347820) - červen 2017

Komunikační kabely - Část 2-36: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Směsi sesítěného silikonu pro izolaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 50290-2-37 (347820) - leden 2017

Komunikační kabely - Část 2-37: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Polyethylenová izolace pro koaxiální kabely

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 50290-2-38 (347820) - leden 2017

Komunikační kabely - Část 2-38: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Polypropylenová izolace pro koaxiální kabely

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 50290-4-1 ed. 2 (347820) - prosinec 2015 aktuální vydání

Komunikační kabely - Část 4-1: Obecně k používání kabelů - Podmínky prostředí a bezpečnostní hlediska

230 Kč

ČSN EN 50290-4-2 ed. 2 (347820) - prosinec 2015 aktuální vydání

Komunikační kabely - Část 4-2: Obecně k používání kabelů - Pokyny pro použití

350 Kč

ČSN EN 50603 (347822) - srpen 2014

Generické kabelové systémy - Specifikace pro zkoušky symetrické komunikační kabeláže v souladu s EN 50173-4 - Stíněné přímé propojovací šnůry a přímé šnůry pro pracoviště pro aplikace třídy E - Předmětová specifikace

190 Kč

ČSN EN 50406-1 (347823) - únor 2005

Vícepárové kabely pro koncového uživatele používané v telekomunikačních sítích s vysokou bitovou rychlostí - Část 1: Nadzemní kabely

230 Kč

ČSN EN 50406-2 (347823) - únor 2005

Vícepárové kabely pro koncového uživatele používané v telekomunikačních sítích s vysokou bitovou rychlostí - Část 2: Kabely pro uložení do kabelovodů a přímo do země

230 Kč

ČSN EN 50407-1 (347824) - únor 2005

Vícepárové kabely používané v digitálních přístupových telekomunikačních sítích s vysokou bitovou rychlostí - Část 1: Venkovní kabely

230 Kč

ČSN EN 50441-1 ed. 2 (347825) - leden 2014 aktuální vydání

Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace - Část 1: Nestíněné kabely - Třída 1

230 Kč

ČSN EN 50441-2 ed. 2 (347825) - leden 2014 aktuální vydání

Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace - Část 2: Stíněné kabely - Třída 1

230 Kč

ČSN EN 50441-3 (347825) - leden 2014 aktuální vydání

Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace - Část 3: Stíněné kabely - Třída 3

230 Kč

ČSN EN 50441-4 (347825) - leden 2014 aktuální vydání

Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace - Část 4: Kabely do 1 200 MHz - Třída 3

230 Kč

ČSN IEC 261 (347901) - leden 1998

Tlaková zkouška těsnosti trubic a příslušenství vlnovodu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60153-1 (347910) - únor 2017

Kovové neizolované vlnovody - Část 1: Obecné požadavky a měřicí metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

360 Kč

ČSN EN 60153-2 (347910) - únor 2017

Kovové neizolované vlnovody - Část 2: Specifikace normálních pravoúhlých vlnovodů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

360 Kč

ČSN EN 60153-4 (347910) - duben 2018

Kovové neizolované vlnovody - Část 4: Specifikace kruhových vlnovodů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN IEC 153-3 (347910) - srpen 1997

Kovové neizolované vlnovody - Část 3: Specifikace plochých pravoúhlých vlnovodů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN IEC 153-6 +A1 (347910) - srpen 1997

Kovové neizolované vlnovody - Část 6: Specifikace středně plochých pravoúhlých vlnovodů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN IEC 153-7 (347910) - srpen 1997

Kovové neizolované vlnovody - Část 7: Specifikace čtvercových vlnovodů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 60154-2 ed. 2 (347911) - duben 2017 aktuální vydání

Příruby pro vlnovody - Část 2: Dílčí specifikace pro příruby pravoúhlých vlnovodů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 60154-4 (347911) - prosinec 2017

Příruby pro vlnovody - Část 4: Příslušné specifikace přírub kruhových vlnovodů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN IEC 154-3 (347911) - srpen 1997

Příruby pro vlnovody - Část 3: Specifikace přírub plochých pravoúhlých vlnovodů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN IEC 154-6 (347911) - srpen 1997

Příruby pro vlnovody - Část 6: Specifikace přírub středně plochých pravoúhlých vlnovodů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN IEC 154-7 (347911) - srpen 1997

Příruby pro vlnovody - Část 7: Specifikace přírub čtvercových vlnovodů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 61580-1 (347920) - září 1997

Metody měření vlnovodů - Část 1: Polarizační přeslech a natáčení polarizační roviny

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61580-2 (347920) - září 1997

Metody měření vlnovodů - Část 2: Úroveň intermodulačních produktů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61580-3 (347920) - září 1998

Metody měření vlnovodů - Část 3: Variace skupinového zpoždění

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61580-4 (347920) - prosinec 1998

Metody měření vlnovodů - Část 4: Útlum vlnovodu a vlnovodových tras

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.08t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

52 Kč

ČSN EN 61580-6 (347920) - září 1998

Metody měření vlnovodů - Část 6: Ztráty odrazem na vlnovodech a vlnovodových trasách

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.08t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

52 Kč

ČSN EN 61580-7 (347920) - září 1997

Metody měření vlnovodů - Část 7: Grafická metody určení jakosti provedení vlnovodů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61580-8 (347920) - září 1997

Metody měření vlnovodů - Část 8: Prosakování výkonu z vlnovodů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61580-9 (347920) - září 1997

Metody měření vlnovodů - Část 9: Koeficienty odrazu na vlnovodových rozhraních

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60154-1 (347984) - únor 2017 aktuální vydání

Příruby pro vlnovody - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61169-45 (353811) - březen 2015

Vysokofrekvenční konektory - Část 45: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory s rychlým zajištěním řady SQMA

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62431 (353811) - červenec 2009

Odrazivost absorberů elektromagnetických vln na kmitočtu milimetrových vln - Měřící metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN IEC 457-2 (353820) - srpen 1998

Pevná přesná koaxiální vedení a přidružené přesné konektory - Část 2: Pevné přesné koaxiální vedení s impedancí 50 ohmů a průměrem 7 mm a přidružený hermafroditický přesný koaxiální konektor

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 457-3 (353820) - srpen 1998

Pevná přesná koaxiální vedení a přidružené přesné konektory - Část 3: Pevné přesné koaxiální vedení s průměrem 14 mm a přidružený hermafroditický přesný koaxiální konektor - Charakteristické impedance 50 ohmů a 75 ohmů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 457-4 (353820) - srpen 1997

Pevná přesná koaxiální vedení a jim příslušné přesné konektory - Část 4: 21 mm vedení a hermafrodický konektor - Charakteristické impedance 50 (typ 9/21) a 75 (typ 6/21)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN IEC 339-1 (353821) - srpen 1998

Pevná koaxiální přenosová vedení a přidružené přírubové konektory pro všeobecné účely - Část 1: Všeobecné požadavky a metody měření

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60512-11-14 ed. 2 (354055) - červen 2004 aktuální vydání

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-14: Klimatické zkoušky - Zkouška 11p: Korozní zkouška prouděním jednoho plynu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61076-3-104 ed. 3 (354621) - prosinec 2017

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-104: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 2 000 MHz

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 61338-1 (358454) - září 2005

Dielektrické rezonátory vlnovodového typu - Část 1: Kmenová specifikace

350 Kč

ČSN EN 61338-1-3 (358454) - září 2000

Dielektrické rezonátory vlnovodového typu - Část 1-3: Všeobecné informace a podmínky zkoušení - Metoda měření komplexní relativní permitivity materiálů dielektrických rezonátorů na mikrovlnném kmitočtu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61338-1-4 (358454) - srpen 2006

Dielektrické rezonátory vlnovodového typu - Část 1-4: Všeobecné informace a podmínky zkoušení - Metoda měření komplexní relativní permitivity materiálů dielektrických rezonátorů na kmitočtu milimetrových vln

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.07t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 61338-1-5 (358454) - březen 2016

Dielektrické rezonátory vlnovodového typu - Část 1-5: Obecné informace a podmínky zkoušení - Metoda měření vodivosti na rozhraní mezi vodičem a dielektrickou podložkou na mikrovlnném kmitočtu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 61338-2 (358454) - únor 2005

Dielektrické rezonátory vlnovodového typu - Část 2: Návod pro použití v oscilátorech a filtrech

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61338-4 (358454) - prosinec 2005

Dielektrické rezonátory vlnovodového typu - Část 4: Dílčí specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61338-4-1 (358454) - prosinec 2005

Dielektrické rezonátory vlnovodového typu - Část 4-1: Vzorová předmětová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60728-1-2 ed. 2 (367211) - listopad 2014 aktuální vydání

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 1-2: Požadované vlastnosti pro signály dodávané při činnosti do účastnické zásuvky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč