ICS 33.100.20 - Elektromagnetická odolnost

ČSN EN 12016 (274101) - květen 2014 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita - Skupina norem pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky - Odolnost

340 Kč

ČSN 33 2000-4-443 ed. 3 (332000) - listopad 2016

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením - Kapitola 443: Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím

230 Kč

ČSN EN 61000-2-2 (333432) - leden 2003

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-2: Prostředí - Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích nízkého napětí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.18t, A2 11.19t

695 Kč

ČSN EN 61000-4-10 ed. 2 (333432) - červenec 2017 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-10: Zkušební a měřicí technika - Tlumené kmity magnetického pole - Zkouška odolnosti

440 Kč

ČSN EN 61000-4-11 ed. 2 (333432) - březen 2005

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-11: Zkušební a měřicí technika - Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí - Zkoušky odolnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.17t, Z1 12.20t

Norma bude zrušena k 3. březnu 2023 (přejít na náhradu).

497 Kč

ČSN EN 61000-4-12 ed. 3 (333432) - duben 2018

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-12: Zkušební a měřicí technika - Tlumená sinusová vlna - Zkouška odolnosti

440 Kč

ČSN EN 61000-4-13 (333432) - leden 2003

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-13: Zkušební a měřicí technika - Harmonické a meziharmonické včetně signálů v rozvodných sítích na střídavém vstupu/výstupu napájení - Nízkofrekvenční zkoušky odolnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.10t, A2 8.16t

665 Kč

ČSN EN 61000-4-14 (333432) - květen 2000

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-14: Zkušební a měřicí technika - Kolísání napětí - Zkouška odolnosti pro zařízení se vstupním fázovým proudem nepřekračujícím 16 A

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.05t, A2 3.10t

485 Kč

ČSN EN 61000-4-15 ed. 2 (333432) - září 2011 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-15: Zkušební a měřicí technika - Flikrmetr - Specifikace funkce a dimenzování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

615 Kč

ČSN EN 61000-4-16 ed. 2 (333432) - září 2016 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-16: Zkušební a měřicí technika - Zkouška odolnosti proti nesymetrickým rušením šířeným vedením v kmitočtovém rozsahu 0 Hz až 150 kHz

340 Kč

ČSN EN 61000-4-17 (333432) - červenec 2000

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-17: Zkušební a měřicí technika - Zvlnění na stejnosměrném napájecím vstupu - Zkouška odolnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.05t, A2 11.09t

420 Kč

ČSN EN 61000-4-18 (333432) - prosinec 2007

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-18: Zkušební a měřicí technika - Tlumená oscilační vlna - Zkouška odolnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.11t, Z1 12.19t

Norma bude zrušena k 20. červnu 2022 (přejít na náhradu).

537 Kč

ČSN EN 61000-4-19 (333432) - březen 2015

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-19: Zkušební a měřicí technika - Odolnost proti symetrickým rušením a signálům šířeným vedením v kmitočtovém rozsahu 2 kHz až 150 kHz na vstupech/výstupech AC napájení

350 Kč

ČSN EN 61000-4-2 ed. 2 (333432) - listopad 2009 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-2: Zkušební a měřicí technika - Elektrostatický výboj - Zkouška odolnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 61000-4-20 ed. 2 (333432) - červen 2011 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-20: Zkušební a měřicí technika - Zkoušky emise a odolnosti ve vlnovodech s příčným elektromagnetickým polem (TEM)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 61000-4-21 ed. 2 (333432) - prosinec 2011 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-21: Zkušební a měřicí technika - Měřicí metody pro odrazové komory

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN 61000-4-22 (333432) - prosinec 2011

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-22: Zkušební a měřicí technika - Měření vyzařované emise a odolnosti v plně bezodrazových komorách (FAR)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 61000-4-23 (333432) - listopad 2001

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-23: Zkušební a měřicí technika - Zkušební metody zařízení pro ochranu proti HEMP a jinému vyzařovanému rušení

590 Kč

ČSN EN 61000-4-25 (333432) - prosinec 2002

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-25: Zkušební a měřicí technika - Zkušební metody odolnosti zařízení a systémů proti HEMP

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.12t, A2 10.20t

755 Kč

ČSN EN 61000-4-27 (333432) - září 2001

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-27: Zkušební a měřicí technika - Nesymetrie - Zkouška odolnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.09t

355 Kč

ČSN EN 61000-4-28 (333432) - prosinec 2000

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-28: Zkušební a měřicí technika - Kolísání síťového kmitočtu - Zkouška odolnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.05t, A2 11.09t

420 Kč

ČSN EN 61000-4-29 (333432) - září 2001

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-29: Zkušební a měřicí technika - Krátkodobé poklesy, krátká přerušení a pomalé změny napětí na vstupech stejnosměrného napájení - Zkouška odolnosti

230 Kč

ČSN EN 61000-4-3 ed. 3 (333432) - listopad 2006

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-3: Zkušební a měřicí technika - Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole - Zkouška odolnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.08t, Z1 3.10t, A2 3.11t, Z2 6.21t

Norma bude zrušena k 13. říjnu 2023 (přejít na náhradu).

969 Kč

ČSN EN 61000-4-31 (333432) - červenec 2017

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-31: Zkušební a měřicí technika - Širokopásmové rušení šířené vedením na střídavých síťových vstupech/výstupech - Zkouška odolnosti

440 Kč

ČSN EN 61000-4-34 (333432) - prosinec 2007

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-34: Zkušební a měřicí technika - Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí - Zkoušky odolnosti pro zařízení se síťovým fázovým proudem větším než 16 A

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.10t

540 Kč

ČSN EN 61000-4-39 (333432) - prosinec 2017

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-39: Zkušební a měřicí technika - Vyzařovaná pole v těsné blízkosti - Zkouška odolnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 61000-4-4 ed. 3 (333432) - březen 2013

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-4: Zkušební a měřicí technika - Rychlé elektrické přechodné jevy/skupiny impulzů - Zkouška odolnosti

440 Kč

ČSN EN 61000-4-5 ed. 3 (333432) - březen 2015

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-5: Zkušební a měřicí technika - Rázový impulz - Zkouška odolnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.18t

695 Kč

ČSN EN 61000-4-6 ed. 4 (333432) - červenec 2014

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-6: Zkušební a měřicí technika - Odolnost proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli

590 Kč

ČSN EN 61000-4-7 ed. 2 (333432) - červenec 2003 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-7: Zkušební a měřicí technika - Všeobecná směrnice o měření a měřicích přístrojích harmonických a meziharmonických pro rozvodné sítě a zařízení připojovaná do nich

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.04t, A1 11.09t

800 Kč

ČSN EN 61000-4-8 ed. 2 (333432) - říjen 2010 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-8: Zkušební a měřicí technika - Magnetické pole síťového kmitočtu - Zkouška odolnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61000-4-9 ed. 2 (333432) - březen 2017 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-9: Zkušební a měřicí technika - Pulzy magnetického pole - Zkouška odolnosti

550 Kč

ČSN EN 61000-5-7 (333432) - prosinec 2001

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 5-7: Směrnice o instalacích a zmírňování vlivů - Stupně ochrany kryty proti elektromagnetickým rušením (EM kód)

340 Kč

ČSN EN 61000-6-1 ed. 2 (333432) - listopad 2007

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-1: Kmenové normy - Odolnost - Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.19t

Norma bude zrušena k 22. únoru 2022 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN 61000-6-2 ed. 3 (333432) - únor 2006

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-2: Kmenové normy - Odolnost pro průmyslové prostředí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.19t

Norma bude zrušena k 22. únoru 2022 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN 61000-6-5 (333432) - květen 2016

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-5: Kmenové normy - Odolnost pro zařízení používané v elektrárnách a rozvodnách

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

582 Kč

ČSN EN 61000-6-7 (333432) - prosinec 2016 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-7: Kmenové normy - Požadavky na odolnost pro zařízení určené k provádění funkcí v systémech vztahujících se k bezpečnosti (funkční bezpečnost) na průmyslových stanovištích

350 Kč

ČSN EN IEC 61000-4-11 ed. 3 (333432) - prosinec 2020

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-11: Zkušební a měřicí technika - Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí - Zkoušky odolnosti pro zařízení se vstupním fázovým proudem až do 16 A

350 Kč

ČSN EN IEC 61000-4-18 ed. 2 (333432) - prosinec 2019

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-18: Zkušební a měřicí technika - Tlumená oscilační vlna - Zkouška odolnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN IEC 61000-4-3 ed. 4 (333432) - červen 2021

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-3: Zkušební a měřicí technika - Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole - Zkouška odolnosti

590 Kč

ČSN EN IEC 61000-6-1 ed. 3 (333432) - červenec 2019

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-1: Kmenové normy - Odolnost - Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu

340 Kč

ČSN EN IEC 61000-6-2 ed. 4 (333432) - červenec 2019

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-2: Kmenové normy - Odolnost pro průmyslové prostředí

340 Kč

ČSN EN 50065-2-2 (333435) - srpen 2003

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 2-2: Požadavky na odolnost síťových komunikačních zařízení a systémů pracujících v rozsahu kmitočtů 95 kHz až 148,5 kHz a určených pro používání v průmyslovém prostředí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.04t, A1 5.06t, Oprava 2 1.07t

395 Kč

ČSN EN 50065-2-3 (333435) - srpen 2003

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 2-3: Požadavky na odolnost síťových komunikačních zařízení a systémů pracujících v rozsahu kmitočtů 3 kHz až 95 kHz a určených pro používání dodavateli a distributory elektrické energie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.04t, A1 5.06t

375 Kč

ČSN EN 50370-2 (333450) - listopad 2003

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Norma skupiny výrobků pro obráběcí a tvářecí stroje - Část 2: Odolnost

340 Kč

ČSN EN 55016-1-3 ed. 2 (334210) - červenec 2007 aktuální vydání

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-3: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Pomocná zařízení - Rušivý výkon

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.17t, A2 10.20t

600 Kč

ČSN EN 55016-1-4 ed. 3 (334210) - prosinec 2010

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-4: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Antény a zkušební stanoviště pro měření rušení šířeného zářením

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.13t, A2 11.17t, Z2 6.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 12. únoru 2022 (přejít na náhradu).

1 757 Kč

ČSN EN 55016-1-5 ed. 2 (334210) - říjen 2017 aktuální vydání

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-5: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Stanoviště pro kalibraci antén a referenční zkušební stanoviště pro 5 MHz až 18 GHz

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.17t, Oprava 1 8.21t

735 Kč

ČSN EN 55016-2-2 ed. 2 (334210) - květen 2012 aktuální vydání

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-2: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušivého výkonu

440 Kč

ČSN EN 55016-2-3 ed. 4 (334210) - říjen 2017

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-3: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušení šířeného zářením

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.20t

1 110 Kč

ČSN EN 55016-2-4 (334210) - září 2005

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-4: Metody měření rušení a odolnosti - Měření odolnosti

340 Kč

ČSN EN 55016-4-2 ed. 2 (334210) - březen 2012 aktuální vydání

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 4-2: Nejistoty, statistické hodnoty a stanovování mezí - Nejistota měřicího zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.14t, Oprava 1 2.16t, A2 3.19t, Oprava 2 7.19t

945 Kč

ČSN EN IEC 55016-1-4 ed. 4 (334210) - červen 2020 aktuální vydání

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-4: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Antény a zkušební stanoviště pro měření rušení šířeného zářením

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.21t

1 000 Kč

ČSN EN 55014-2 ed. 2 (334214) - listopad 2017

Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 2: Odolnost - Norma skupiny výrobků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.21t

Norma bude zrušena k 5. říjnu 2023 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN IEC 55014-2 ed. 3 (334214) - září 2021

Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 2: Odolnost - Norma skupiny výrobků

350 Kč

ČSN EN IEC 55036 (334215) - březen 2021

Elektrická a hybridní silniční vozidla - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření pro ochranu přijímačů mimo vozidla pod 30 MHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 55035 (334235) - leden 2018

Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení - Požadavky na odolnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 4.20t, A11 2.21t

735 Kč

ČSN EN 55025 ed. 3 (334285) - únor 2018 aktuální vydání

Vozidla, čluny a zážehové motory - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření pro ochranu palubních přijímačů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.18t

965 Kč

ČSN EN 55020 ed. 3 (334288) - září 2007

Rozhlasové a televizní přijímače a přidružená zařízení - Charakteristiky odolnosti - Meze a metody měření

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.11t, Z2 9.11t, A11 5.12t, A12 12.16t, Z3 4.20t

Norma bude zrušena k 28. červenci 2022 (přejít na náhradu).

876 Kč

ČSN EN 55024 ed. 2 (334289) - září 2011 aktuální vydání

Zařízení informační techniky - Charakteristiky odolnosti - Meze a metody měření

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.16t

565 Kč

ČSN 34 2040 ed. 2 (342040) - červenec 2013 aktuální vydání

Předpisy pro ochranu sdělovacích a zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými, rušivými a korozivními vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz

440 Kč

ČSN EN 62153-4-2 (347003) - srpen 2004

Zkušební metody metalických komunikačních kabelů - Část 4-2: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Útlum stínění a stykový útlum - Metoda injekčních svorek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 61326-3-1 ed. 2 (356508) - únor 2018 aktuální vydání

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 3-1: Požadavky na odolnost pro systémy související s bezpečností a pro zařízení určené k provádění funkcí souvisejících s bezpečností (funkční bezpečnost) - Obecné průmyslové použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 61326-3-2 (356508) - březen 2009

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 3-2: Požadavky na odolnost zařízení zajišťujících nebo určených k zajištění bezpečnosti příbuzných funkcí (funkční bezpečnost) - Průmyslové aplikace se specifikovaným EM prostředím

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 30. listopadu 2021 (přejít na náhradu).

622 Kč

ČSN EN IEC 61326-3-2 ed. 2 (356508) - červen 2019

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 3-2: Požadavky na odolnost pro systémy souvisící s bezpečností a pro zařízení určené k provádění funkcí souvisících s bezpečností (funkční bezpečnost) - Obecné průmyslové použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 60940 (358295) - listopad 2015

Návod na použití kondenzátorů, rezistorů, cívek a úplných filtrů pro elektromagnetické odrušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 62132-1 ed. 2 (358798) - červen 2016 aktuální vydání

Integrované obvody - Měření elektromagnetické odolnosti - Část 1: Obecné podmínky a definice

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62132-2 (358798) - září 2011

Integrované obvody - Měření elektromagnetické odolnosti - Část 2: Měření odolnosti proti vyzařování - Metoda dutiny TEM a širokopásmové dutiny TEM

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62132-4 (358798) - listopad 2006

Integrované obvody - Měření elektromagnetické odolnosti, 150 kHz až 1 GHz - Část 4: Metoda přímé injekce RF výkonu

340 Kč

ČSN EN 62132-8 (358798) - duben 2013

Integrované obvody - Měření elektromagnetické odolnosti - Část 8: Měření odolnosti proti vyzařování - Metoda IC s páskovým vedením

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61547 ed. 2 (360090) - březen 2010 aktuální vydání

Zařízení pro všeobecné osvětlovací účely - EMC požadavky odolnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 2 7.10t, Oprava 1 7.10t

270 Kč

ČSN EN 60601-1-2 ed. 3 (364801) - březen 2016

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-2: Obecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Elektromagnetická rušení - Požadavky a zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.21t

1 120 Kč

ČSN EN IEC 60942 ed. 2 (368822) - září 2018

Elektroakustika - Akustické kalibrátory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 60118-13 ed. 3 (368860) - prosinec 2011

Elektroakustika - Sluchadla - Část 13: Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.20t

Norma bude zrušena k 19. únoru 2023 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN IEC 60118-13 ed. 4 (368860) - červenec 2020

Elektroakustika - Sluchadla - Část 13: Požadavky a metody měření elektromagnetické odolnosti vůči mobilním digitálním bezdrátovým zařízením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ETS 300 342-3 (875024) - leden 2001

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) evropského digitálního buňkového telekomunikačního systému (GSM 900 MHz a DCS 1 800 MHz) - Část 3: Rádiové a přidružené zařízení základnové stanice a opakovače splňující požadavky GSM fáze 2

550 Kč

ČSN ETSI EN 300 330-2 V1.6.1 (875026) - září 2015

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiové zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 300 279 V1.2.1 (875039) - prosinec 1999

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) soukromých pozemních pohyblivých rádiových (PMR) a přidružených zařízení (hovorových a/nebo nehovorových)

440 Kč

ČSN EN 300 830 V1.1.1 (875083) - prosinec 1999

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) pohyblivých pozemských stanic určených jen pro příjem (ROMES) pracujících v pásmu 1,5 GHz a zajišťujících datové spojení

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (875101) - září 2017

Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 1: Společné technické požadavky - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU a základní požadavky článku 6 Směrnice 2014/30/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč