ICS 33.040.60 - Telefonní zařízení

ČSN ETS 300 375 (873001) - leden 1996

Lidský činitel (HF). Pictogramy pro videotelefon mezi dvěma body

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 640 ed. 1 (873002) - červenec 1997

Lidský činitel (HF) - Přiřazení písmen číslicím standardně uspořádané telefonní tlačítkové číselnice

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 235 (875017) - duben 1995

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Technické charakteristiky, podmínky zkoušení a metody měření rádiového zařízení bezšňůrových telefonů CT1

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 381 (877550) - únor 1996

Telefonie pro sluchově postižené. Induktivní vazba mezi sluchátkem mikrotelefonu a sluchadlem

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 380 (877554) - srpen 1996

Universální osobní telekomunikace (UPT). Přístupová zařízení. Dvoutónový multifrekvenční vysílač (DTMF) pro akustickou vazbu na mikrotelefon telefonního přístroje

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 488 ed. 1 (877564) - únor 1997

Koncová zařízení (TE). Telefonie pro sluchově postižené. Vlastnosti telefonních přístrojů se zesílením přijímaného signálu pro sluchově postižené

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč