ICS 33.040.60 - Telefonní zařízení

ČSN EN 50561-1 (334293) - září 2014

Zařízení pro komunikaci po vedení používaná v instalacích nízkého napětí - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření - Část 1: Zařízení pro domácí použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.16t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

360 Kč

ČSN EN 50561-3 (334293) - září 2016

Zařízení pro komunikaci po vedení používaná v instalacích nízkého napětí - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření - Část 3: Zařízení pracující nad 30 MHz

230 Kč

ČSN ETS 300 375 (873001) - leden 1996

Lidský činitel (HF). Pictogramy pro videotelefon mezi dvěma body

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 640 ed. 1 (873002) - červenec 1997

Lidský činitel (HF) - Přiřazení písmen číslicím standardně uspořádané telefonní tlačítkové číselnice

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 235 (875017) - duben 1995

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Technické charakteristiky, podmínky zkoušení a metody měření rádiového zařízení bezšňůrových telefonů CT1

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETSI EN 301 796 V1.1.1 (875103) - říjen 2001 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na bezšňůrová telefonní zařízení CT1 a CT1+

340 Kč

ČSN ETS 300 381 (877550) - únor 1996

Telefonie pro sluchově postižené. Induktivní vazba mezi sluchátkem mikrotelefonu a sluchadlem

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 380 (877554) - srpen 1996

Universální osobní telekomunikace (UPT). Přístupová zařízení. Dvoutónový multifrekvenční vysílač (DTMF) pro akustickou vazbu na mikrotelefon telefonního přístroje

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 488 ed. 1 (877564) - únor 1997

Koncová zařízení (TE). Telefonie pro sluchově postižené. Vlastnosti telefonních přístrojů se zesílením přijímaného signálu pro sluchově postižené

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč