ICS 31.220.10 - Vidlice a zásuvky pro elektroniku. Konektory

ČSN EN 61169-2 ed. 2 (353811) - prosinec 2007 aktuální vydání

Vysokofrekvenční konektory - Část 2: Dílčí specifikace - Vysokofrekvenční koaxiální konektory typu 9,52

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61169-24 ed. 2 (353811) - prosinec 2009

Vysokofrekvenční konektory - Část 24: Dílčí specifikace - Vysokofrekvenční koaxiální konektory se šroubovým spojením obvykle používané v kabelových sítích 75 ohmů (typ F)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 23. srpnu 2022 (zobrazit náhrady).

382 Kč

ČSN EN 61169-26 (353811) - říjen 2013

Vysokofrekvenční konektory - Část 26: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory řady TNCA

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 61169-24 ed. 3 (353811) - březen 2020

Vysokofrekvenční koaxiální konektory se šroubovým spojením obvykle používané v kabelových sítích 75 ohmů (typ F)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 60512-1 (354055) - prosinec 2001

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 1: Všeobecně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.19t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

Norma bude zrušena k 26. listopadu 2021 (zobrazit náhrady).

97 Kč

ČSN EN 60512-1-1 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 1-1: Všeobecné zkoušky - Zkouška 1a: Vizuální kontrola

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

230 Kč

ČSN EN 60512-1-100 ed. 3 (354055) - říjen 2012

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 1-100: Obecně - Použitelné normy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-1-2 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 1-2: Všeobecné zkoušky - Zkouška 1b: Kontrola rozměrů a hmotnosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-10-4 ed. 2 (354055) - červen 2004 aktuální vydání

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 10-4: Rázové zkoušky (volné součástky), zkoušky statickým namáháním (upevněné součástky), zkoušky trvanlivosti a zkoušky přetížením - Zkouška 10d: Elektrické přetížení (konektory)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60512-11-10 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-10: Klimatické zkoušky - Zkouška 11j: Chlad

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-11-11 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-11: Klimatické zkoušky - Zkouška 11k: Nízký tlak vzduchu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-11-12 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-12: Klimatické zkoušky - Zkouška 11m: Vlhké teplo cyklické

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-11-13 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-13: Klimatické zkoušky - Zkouška 11n: Plynotěsnost, nepájené ovíjené spoje

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-11-14 ed. 2 (354055) - červen 2004 aktuální vydání

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-14: Klimatické zkoušky - Zkouška 11p: Korozní zkouška prouděním jednoho plynu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-11-2 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-2: Klimatické zkoušky - Zkouška 11b: Kombinované postupné vlivy chladu, nízkého tlaku vzduchu a vlhkého tepla

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-11-3 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-3: Klimatické zkoušky - Zkouška 11c: Vlhké teplo konstantní

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

230 Kč

ČSN EN 60512-11-4 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-4: Klimatické zkoušky - Zkouška 11d: Rychlá změna teploty

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-11-5 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-5: Klimatické zkoušky - Zkouška 11e: Růst plísní

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-11-6 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-6: Klimatické zkoušky - Zkouška 11f: Koroze, solná mlha

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-11-9 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-9: Klimatické zkoušky - Zkouška 11i: Suché teplo

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-12-1 (354055) - říjen 2006

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 12-1: Zkoušky pájení - Zkouška 12a: Pájitelnost, smáčení, metoda pájecí lázně

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-12-2 (354055) - říjen 2006

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 12-2: Zkoušky pájení - Zkouška 12b: Pájitelnost, smáčení, metoda páječkou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.07t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

250 Kč

ČSN EN 60512-12-3 (354055) - říjen 2006

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 12-3: Zkoušky pájení - Zkouška 12c: Pájitelnost, odsmáčení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.07t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

250 Kč

ČSN EN 60512-12-4 (354055) - říjen 2006

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 12-4: Zkoušky pájení - Zkouška 12d: Odolnost vůči pájecímu teplu, metoda pájecí lázní

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.07t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

250 Kč

ČSN EN 60512-12-5 (354055) - říjen 2006

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 12-5: Zkoušky pájení - Zkouška 12e: Odolnost vůči pájecímu teplu, metoda páječkou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.07t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

250 Kč

ČSN EN 60512-12-7 (354055) - únor 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 12-7: Zkoušky pájení - Zkouška 12g: Pájitelnost, metoda smáčecích vah

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60512-13-1 ed. 2 (354055) - listopad 2006 aktuální vydání

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 13-1: Zkoušky mechanickou činností - Zkouška 13a: Síly na spojení a rozpojení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.07t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

250 Kč

ČSN EN 60512-13-2 (354055) - říjen 2006

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 13-2: Zkoušky mechanickou činností - Zkouška 13b: Síly na zasunutí a vysunutí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.07t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

250 Kč

ČSN EN 60512-13-5 (354055) - říjen 2006

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 13-5: Zkoušky mechanickou činností - Zkouška 13e: Zabezpečení proti přepólování a kontrola navádění

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.07t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

250 Kč

ČSN EN 60512-14-2 (354055) - říjen 2006

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 14-2: Zkoušky těsnosti - Zkouška 14b: Těsnost - Vzduchotěsnost

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-14-4 (354055) - říjen 2006

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 14-4: Zkoušky těsnosti - Zkouška 14d: Ponoření - Vodotěsnost

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-14-5 (354055) - říjen 2006

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 14-5: Zkoušky těsnosti - Zkouška 14e: Ponoření při nízkém tlaku vzduchu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-14-6 (354055) - říjen 2006

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 14-6: Zkoušky těsnosti - Zkouška 14f: Těsnost stykových ploch

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-15-1 (354055) - prosinec 2008

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-1: Mechanické zkoušky konektorů a vývodů - Zkouška 15a: Upevnění kontaktů tělískem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60512-15-2 (354055) - prosinec 2008

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-2: Zkoušky konektorů (mechanické) - Zkouška 15b: Upevnění tělíska v pouzdru (axiální)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 16. únoru 2021 (zobrazit náhrady).

372 Kč

ČSN EN 60512-15-3 (354055) - prosinec 2008

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-3: Zkoušky konektorů (mechanické) - Zkouška 15c: Upevnění tělíska v pouzdru (torzní)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60512-15-4 (354055) - prosinec 2008

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-4: Zkoušky konektorů (mechanické) - Zkouška 15d: Síla na vložení a vyjmutí kontaktu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60512-15-5 (354055) - prosinec 2008

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-5: Zkoušky konektorů (mechanické) - Zkouška 15e: Upevnění kontaktů v tělísku při nutaci kabelu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60512-15-6 (354055) - prosinec 2008

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-6: Zkoušky konektorů (mechanické) - Zkouška 15f: Účinnost spojovacího zařízení konektoru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60512-15-7 (354055) - prosinec 2008

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-7: Zkoušky konektorů (mechanické) - Zkouška 15g: Pevnost ochranného krytu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60512-15-8 (354055) - květen 1997

Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 15: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Oddíl 8: Zkouška 15h - Systém upevnění kontaktů, odolnost proti použití nástrojů

125 Kč

ČSN EN 60512-16-1 (354055) - prosinec 2008

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-1: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16a: Pevnost pružných kontaktů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60512-16-11 (354055) - leden 2009

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-11: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16k: Stahovací síla, nepájené ovíjené spoje

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-16-13 (354055) - leden 2009

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-13: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16m: Odvíjení, nepájené ovíjené spoje

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-16-14 (354055) - březen 2009

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-14: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16n: Ohybová pevnost pevných nožových kontaktů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60512-16-16 (354055) - březen 2009

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-16: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16p: Torzní pevnost pevných nožových kontaktů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60512-16-17 (354055) - březen 2009

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-17: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16q: Pevnost v tahu a tlaku pevných nožových kontaktů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60512-16-18 (354055) - leden 2009

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-18: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16r: Vychýlení kontaktů, simulace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-16-2 (354055) - prosinec 2008

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-2: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16b: Omezený vstup

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60512-16-20 (354055) - únor 1999

Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 16: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Oddíl 20: Zkouška 16t: Mechanická pevnost (nepájených spojů zakončených vodiči)

125 Kč

ČSN EN 60512-16-21 (354055) - únor 2013

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-21: Mechanické zkoušky na kontaktech a připojeních - Zkouška 16u: Zkouška whiskerů použitím vnějšího mechanického tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 60512-16-3 (354055) - březen 2009

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-3: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16c: Ohybové namáhání kontaktů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60512-16-4 (354055) - prosinec 2008

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-4: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16d: Pevnost v tahu (zamačkávané spoje)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60512-16-5 (354055) - březen 2009

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-5: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16e: Měření záchytné síly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60512-16-6 (354055) - březen 2009

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-6: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16f: Pevnost vývodů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60512-16-7 (354055) - březen 2009

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-7: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16g: Měření deformace kontaktů po zamáčknutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60512-16-8 (354055) - leden 2009

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-8: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16h: Účinnost uchycení izolace (zamačkávané spoje)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-16-9 (354055) - leden 2009

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-9: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16i: Záchytná síla pružného uzemňovacího kontaktu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-17-1 (354055) - květen 2011

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 17-1: Zkoušky upevnění kabelu - Zkouška 17a: Odolnost úchytky kabelu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-17-2 (354055) - prosinec 2011

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 17-2: Zkoušky upevnění kabelu - Zkouška 17b: Pevnost úchytky kabelu proti kroužení kabelu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-17-3 (354055) - květen 2011

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 17-3: Zkoušky upevnění kabelu - Zkouška 17c: Pevnost úchytky kabelu proti tahu kabelu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-17-4 (354055) - květen 2011

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 17-4: Zkoušky upevnění kabelu - Zkouška 17d: Pevnost úchytky kabelu proti kroucení kabelu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-19-1 (354055) - prosinec 2010

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 19-1: Zkoušky chemické odolnosti - Zkouška 19a: Odolnost předizolovaných zamačkávaných dutinek proti kapalinám

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-2-1 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 2-1: Zkoušky elektrické kontinuity a přechodového odporu - Zkouška 2a: Přechodový odpor - milivoltová metoda

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

230 Kč

ČSN EN 60512-2-2 (354055) - únor 2004

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 2-2: Zkoušky elektrické kontinuity a přechodového odporu - Zkouška 2b: Přechodový odpor - Metoda se specifikovaným proudem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-2-3 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 2-3: Zkoušky elektrické kontinuity a přechodového odporu - Zkouška 2c: Změny přechodového odporu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-2-5 (354055) - únor 2004

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 2-5: Zkoušky elektrické kontinuity a přechodového odporu - Zkouška 2e: Dotyková porucha

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 60512-2-6 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 2-6: Zkoušky elektrické kontinuity a přechodového odporu - Zkouška 2f: Elektrická kontinuita stínění (pláště)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-20-1 (354055) - březen 2011

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 20-1: Zkoušky bezpečnosti proti ohni - Zkouška 20a: Hořlavost, jehlový plamen

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-20-3 (354055) - březen 2011

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 20-3: Zkoušky bezpečnosti proti ohni - Zkouška 20c: Hořlavost, žhavá smyčka

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-21-1 (354055) - duben 2011

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 21-1: Zkoušky vf odporu - Zkouška 21a: Paralelní vf odpor

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 60512-22-1 (354055) - duben 2011

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 22-1: Zkoušky kapacity - Zkouška 22a: Kapacita

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 60512-23-3 (354055) - září 2001

Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 23-3: Zkouška 23c: Účinnost stínění konektorů a příslušenství

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 8.03t, Z1 7.19t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

Norma bude zrušena k 18. lednu 2022 (zobrazit náhrady).

117 Kč

ČSN EN 60512-23-4 (354055) - únor 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 23-4: Zkoušky stínění a filtrování - Zkouška 23d: Odrazy v časové oblasti na přenosovém vedení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60512-23-7 (354055) - prosinec 2005

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 23-7: Zkoušky stínění a filtrování - Zkouška 23g: Efektivní přenosová impedance konektorů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60512-24-1 (354055) - květen 2013

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 24-1: Zkoušky magnetické interference - Zkouška 24a: Zbytkový magnetismus

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 60512-25-1 (354055) - červen 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 25-1: Zkouška 25a - Odstup přeslechu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-25-2 (354055) - leden 2003

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 25-2: Zkouška 25b - Útlum (průchozí ztráty)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-25-3 (354055) - červen 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 25-3: Zkouška 25c - Degradace doby náběhu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-25-4 (354055) - červen 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 25-4: Zkouška 25d - Zpoždění vlivem šíření

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-25-5 (354055) - duben 2005

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 25-5: Zkouška 25e: Potlačení odrazů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60512-25-6 (354055) - březen 2005

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 25-6: Zkouška 25f: Obrazec typu oko a kolísání (jitter)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60512-25-7 (354055) - prosinec 2005

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 25-7: Zkouška 25g - Impedance, koeficient odrazu a napěťový poměr stojatých vln (VSWR)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 60512-25-9 (354055) - květen 2009

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 25-9: Zkoušky integrity a signálů - Zkouška 25i: Cizí přeslech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 60512-26-100 (354055) - duben 2009

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 26-100: Uspořádání měření, zkoušky a doporučené zapojení a měření na konektorech série IEC 60603-7 - Zkoušky 26a až 26g

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.11t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 135 Kč

ČSN EN 60512-27-100 (354055) - červenec 2012

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 27-100: Zkoušky integrity signálu do 500 MHz na konektorech souboru IEC 60603-7 - Zkoušky 27a až 27g

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 60512-28-100 (354055) - říjen 2013

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 28-100: Zkoušky integrity signálu do 1 000 MHz na konektorech souborů IEC 60603-7 a IEC 61076-3 - Zkoušky 28a až 28g

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 19. prosinci 2022 (zobrazit náhrady).

472 Kč

ČSN EN 60512-29-100 (354055) - prosinec 2015

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 29-100: Zkoušky integrity signálu do 500 MHz na konektorech řady M12 - Zkoušky 29a až 29g

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 60512-3-1 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 3-1: Zkoušky izolace - Zkouška 3a: Izolační odpor

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-4-1 (354055) - únor 2004

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 4-1: Zkoušky namáhání napětím - Zkouška 4a: Zkouška napětím

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 60512-4-2 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 4-2: Zkoušky namáhání napětím - Zkouška 4b: Částečný výboj

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-4-3 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 4-3: Zkoušky namáhání napětím - Zkouška 4c: Zkouška napětím předizolovaných zamačkávacích dutinek

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-5-1 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 5-1: Zkoušky proudové zatížitelnosti - Zkouška 5a: Oteplení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-5-2 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 5-2: Zkoušky proudové zatížitelnosti - Zkouška 5b: Proudová zatížitelnost v závislosti na teplotě

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-6-1 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 6-1: Zkoušky dynamickým namáháním - Zkouška 6a: Stálé zrychlení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-6-2 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 6-2: Zkoušky dynamickým namáháním - Zkouška 6b: Rázy

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-6-3 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 6-3: Zkoušky dynamickým namáháním - Zkouška 6c: Údery

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-6-4 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 6-4: Zkoušky dynamickým namáháním - Zkouška 6d: Vibrace (sinusové)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-7-1 (354055) - listopad 2010

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 7-1: Rázové zkoušky (volné konektory) - Zkouška 7a: Volný pád (opakovaný)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 60512-7-2 (354055) - červen 2012

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 7-2: Rázové zkoušky (volné konektory) - Zkouška 7b: Mechanická odolnost proti rázu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 60512-8-1 (354055) - únor 2011

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 8-1: Zkoušky statickým namáháním (pevné konektory) - Zkouška 8a: Statické namáhání v bočním směru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 60512-8-2 (354055) - prosinec 2011

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 8-2: Zkoušky statickým namáháním (pevné konektory) - Zkouška 8b: Statické namáhání v osovém směru

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-8-3 (354055) - prosinec 2011

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 8-3: Zkoušky statickým namáháním (pevné konektory) - Zkouška 8c: Zkouška pevnosti páčky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 16. únoru 2021 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 60512-9-1 (354055) - říjen 2010

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 9-1: Zkoušky trvanlivosti - Zkouška 9a: Mechanická činnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 60512-9-4 (354055) - prosinec 2011

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 9-4: Zkoušky trvanlivosti - Zkouška 9d: Trvanlivost upevnění kontaktů v tělísku a těsnění (údržba, stárnutí)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-9-5 (354055) - listopad 2010

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 9-5: Zkoušky trvanlivosti - Zkouška 9e: Cyklické proudové zatížení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 14. červenci 2023 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 60512-99-001 (354055) - duben 2013

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 99-001: Plán zkoušek pro spojení a rozpojení konektorů při elektrické zátěži - Zkouška 99a: Konektory používané v komunikačních kabelových rozvodech s kroucenými páry s dálkovým napájením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN IEC 60512-1 ed. 2 (354055) - květen 2019

Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 1: Kmenová specifikace

230 Kč

ČSN EN IEC 60512-15-2 ed. 2 (354055) - srpen 2018

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-2: Zkoušky konektorů (mechanické) - Zkouška 15b: Upevnění tělíska v pouzdru (axiální)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN IEC 60512-23-3 ed. 2 (354055) - červenec 2019

Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 23-3: Zkouška 23c: Účinnost stínění konektorů a příslušenství - Metoda injekce do vedení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 60512-28-100 ed. 2 (354055) - červenec 2020

Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 28-100: Zkoušky integrity signálu do 2 000 MHz - Zkoušky 28a až 28g

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN IEC 60512-9-5 ed. 2 (354055) - leden 2021

Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 9-5: Zkoušky trvanlivosti - Zkouška 9e: Cyklické proudové zatížení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 60512-99-002 (354055) - říjen 2019

Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 99-002: Plány zkoušek odolnosti - Zkouška 99b: Plán zkoušek pro neúmyslné rozpojení při elektrické zátěži

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 62197-1 (354056) - leden 2007

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky hodnocení kvality - Část 1: Kmenová specifikace

350 Kč

ČSN EN 60352-5 ed. 3 (354061) - listopad 2012

Nepájené spoje - Část 5: Zalisované spoje - Obecné požadavky, zkušební metody a praktický návod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.15t

370 Kč

ČSN EN 60352-7 (354061) - květen 2003

Nepájené spoje - Část 7: Pružinové spoje - Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

570 Kč

ČSN EN 60352-8 (354061) - listopad 2011

Nepájené spoje - Část 8: Spoje připevněné tlakem - Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod

230 Kč

ČSN EN IEC 60352-3 ed. 2 (354061) - leden 2021

Nepájené spoje - Část 3: Přístupné zařezávané (ID) spoje - Obecné požadavky, zkušební metody a praktický návod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61984 ed. 2 (354601) - prosinec 2009 aktuální vydání

Konektory - Bezpečnostní požadavky a zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.12t

460 Kč

ČSN EN 60130-17 (354602) - únor 2000

Konektory pro frekvence do 3 MHz - Část 17: Předmětová specifikace pro spojovací zařízení dobíjecích baterií, umožňující připojení ve více směrech

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60130-9 ed. 2 (354602) - prosinec 2011 aktuální vydání

Konektory pro frekvence do 3 MHz - Část 9: Kruhové konektory pro rozhlas a přidružená zvuková zařízení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 175500 (354607) - červen 1998

Dílčí specifikace - Příslušenství kabelových vývodů pro konektory včetně kvalifikačního schválení a schválení způsobilosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 175300 (354608) - červenec 1997 aktuální vydání

Dílčí specifikace - Obdélníkové konektory pro kmitočty do 3 MHz

440 Kč

ČSN EN 175101-802 (354610) - červenec 2000

Předmětová specifikace - Nepřímé konektory pro desky s plošnými spoji s velkým počtem kontaktů se základní sítí 2,54 mm ve 3 nebo 4 řadách

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 175101-809 ed. 2 (354610) - leden 2005 aktuální vydání

Předmětová specifikace - Nepřímé konektory s hodnocenou jakostí pro desky s plošnými spoji se sítí 2,54 mm, krátká verze v souladu s CECC 75 101-801

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.07t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

460 Kč

ČSN EN 175201-804 (354610) - červenec 2000

Předmětová specifikace - Kruhové konektory - Kulaté kontakty průměru 1,6 mm, šroubovací spojení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 175301-801 ed. 2 (354610) - červen 2007 aktuální vydání

Předmětová specifikace - Vícepólové obdélníkové konektory s kruhovými vyměnitelnými zamačkávacími kontakty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 175301-803 ed. 2 (354610) - leden 2007 aktuální vydání

Předmětová specifikace - Obdélníkové konektory - Ploché kontakty tloušťky 0,8 mm, neoddělitelný zajišťovací šroub

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN IEC 807-8 (354610) - červenec 2002

Obdélníkové konektory pro kmitočty do 3 MHz - Část 8: Předmětová specifikace pro konektory se čtyřmi signálními kontakty a uzemňovacím kontaktem pro stínění kabelu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60603-1 (354620) - leden 1999

Konektory pro frekvence do 3 MHz pro desky s plošnými spoji - Část 1: Kmenová specifikace - Všeobecné požadavky a pokyny k přípravě předmětových specifikací hodnocené jakosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60603-10 (354620) - prosinec 1998

Konektory pro frekvence do 3 MHz pro desky s plošnými spoji - Část 10: Nepřímé konektory pro desky s plošnými spoji se základní sítí 2,54 mm (0,1 palce), obrácený typ

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60603-12 (354620) - prosinec 1998

Konektory pro frekvence do 3 MHz pro desky s plošnými spoji - Část 12: Předmětová specifikace pro rozměry, všeobecné požadavky a zkoušky (typových) řad objímek pro integrované obvody

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60603-13 (354620) - prosinec 1998

Konektory pro frekvence do 3 MHz pro desky s plošnými spoji - Část 13: Předmětová specifikace pro nepřímé konektory s hodnocenou jakostí pro desky s plošnými spoji se základní sítí 2,54 mm (0,1 palce) s volnými konektory pro nepřístupné izolované posunuté zakončení (ID)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60603-14 (354620) - únor 2000

Konektory pro frekvence do 3 MHz pro desky s plošnými spoji - Část 14: Předmětová specifikace pro kruhové konektory pro nízkofrekvenční audio a video aplikace jako audio, video a audio-vizuální zařízení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60603-2 (354620) - květen 1999

Konektory pro frekvence do 3 MHz pro desky s plošnými spoji - Část 2: Předmětová specifikace pro nepřímé konektory s hodnocenou jakostí pro desky s plošnými spoji se základní sítí 2,54 mm (0,1 palce) se společnými montážními vlastnostmi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.06t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

97 Kč

ČSN EN 60603-3 (354620) - prosinec 1998

Konektory pro frekvence do 3 MHz pro desky s plošnými spoji - Část 3: Nepřímé konektory pro desky s plošnými spoji se vzdáleností kontaktů 2,54 mm (0,1 palce), středy a střídavé uspořádání ve stejných vzdálenostech

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60603-4 (354620) - prosinec 1998

Konektory pro frekvence do 3 MHz pro desky s plošnými spoji - Část 4: Nepřímé konektory pro desky s plošnými spoji se vzdáleností kontaktů 1,91 mm (0,075 palce), středy a střídavé uspořádání ve stejných vzdálenostech

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60603-5 (354620) - prosinec 1998

Konektory pro frekvence do 3 MHz pro desky s plošnými spoji - Část 5: Přímé a nepřímé konektory pro dvoustranné desky s plošnými spoji se vzdáleností kontaktů 2,54 mm (0,1 palce)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60603-6 (354620) - prosinec 1998

Konektory pro frekvence do 3 MHz pro desky s plošnými spoji - Část 6: Přímé konektory a konektory desek s plošnými spoji se vzdáleností kontaktů 2,54 mm (0,1 palce) pro jednostranné nebo dvoustranné desky s plošnými spoji s jmenovitou tloušťkou 1,6 mm (0,063 palce)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60603-7 ed. 2 (354620) - červen 2010 aktuální vydání

Konektory pro elektronická zařízení - Část 7: Předmětová specifikace pro 8pólové, nestíněné volné a pevné konektory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 6.12t, A2 10.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

970 Kč

ČSN EN 60603-7-1 ed. 3 (354620) - listopad 2011

Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-1: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné, volné a pevné konektory

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60603-7-2 ed. 2 (354620) - leden 2011 aktuální vydání

Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-2: Předmětová specifikace pro 8pólové, nestíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 100 MHz

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60603-7-3 ed. 2 (354620) - leden 2011 aktuální vydání

Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-3: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 100 MHz

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60603-7-4 ed. 2 (354620) - leden 2011 aktuální vydání

Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-4: Předmětová specifikace pro 8pólové, nestíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 250 MHz

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60603-7-41 (354620) - říjen 2010

Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-41: Předmětová specifikace pro 8pólové, nestíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 500 MHz

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60603-7-5 ed. 2 (354620) - leden 2011 aktuální vydání

Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-5: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 250 MHz

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60603-7-51 (354620) - říjen 2010

Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-51: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 500 MHz

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60603-7-7 ed. 3 (354620) - květen 2011

Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-7: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 600 MHz

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60603-7-71 (354620) - duben 2011

Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-71: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 1 000 MHz

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60603-7-81 (354620) - srpen 2016

Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-81: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 2 000 MHz

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.17t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

360 Kč

ČSN EN 60603-7-82 (354620) - duben 2017

Konektrory pro elektronická zařízení - Část 7-82: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné, volné a pevné konektory s 12 kontakty pro přenos dat s frekvencemi do 2 000 MHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60603-8 (354620) - prosinec 1998

Konektory pro frekvence do 3 MHz pro desky s plošnými spoji - Část 8: Nepřímé konektory pro desky s plošnými spoji pro základní síť 2,54 mm (0,1 palce) se čtvercovými kolíkovými kontakty o průřezu 0,63 mm x 0,63 mm

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60603-9 (354620) - prosinec 1998

Konektory pro frekvence do 3 MHz pro desky s plošnými spoji - Část 9: Nepřímé konektory pro desky s plošnými spoji, zadní panely a připojení kabelů, základní síť 2,54 mm (0,1 palce)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61074-4-108 (354621) - prosinec 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Část 4-108: Konektory se stanovenou jakostí pro desky s plošnými spoji - Předmětová specifikace pro kabelové konektory s rozestupem 25 mm na deskách s plošnými spoji se základní sítí 2,5 mm a integrovanou stínící funkcí, určené pro příčnou hustotu montáže 15 mm v souladu s IEC 60917-1

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61076-1 (354621) - leden 2007 aktuální vydání

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 1: Kmenová specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.19t

530 Kč

ČSN EN 61076-2 ed. 2 (354621) - březen 2012 aktuální vydání

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 2: Dílčí specifikace pro kruhové konektory

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61076-2-001 ed. 2 (354621) - březen 2012 aktuální vydání

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 2-001: Kruhové konektory - Vzorová předmětová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 61076-2-101 ed. 3 (354621) - prosinec 2012

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 2-101: Kruhové konektory - Předmětová specifikace pro kruhové konektory se závitovou aretací M12

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 61076-2-102 (354621) - březen 2003

Konektory pro elektronická zařízení - Část 2-102: Kruhové konektory se stanovenou jakostí - Předmětová specifikace pro zástrčky a zásuvky pro vnější nízkonapěťové napájení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61076-2-103 (354621) - únor 2005

Konektory pro elektronická zařízení - Část 2-103: Kruhové konektory - Dílčí specifikace pro řadu vícepólových konektorů (typ 'XLR')

440 Kč

ČSN EN 61076-2-104 ed. 2 (354621) - květen 2015 aktuální vydání

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 2-104: Kruhové konektory - Předmětová specifikace pro kruhové konektory se závitovou nebo západkovou aretací M8

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61076-2-105 (354621) - březen 2009

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 2-105: Kruhové konektory - Předmětová specifikace pro konektory M5 se závitovou aretací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 61076-2-106 (354621) - březen 2012

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 2-106: Kruhové konektory - Předmětová specifikace pro konektory M16 x 0,75 se závitovou aretací a stupněm ochrany IP40 nebo IP65/67

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61076-2-107 (354621) - prosinec 2010

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 2-107: Předmětová specifikace pro kruhové hybridní konektory M12 s elektrickými kontakty a s kontakty pro optická vlákna se závitovou aretací

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61076-2-109 (354621) - prosinec 2014

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 2-109: Kruhové konektory - Předmětová specifikace pro konektory M12 × 1 se závitovou aretací pro přenos dat s frekvencemi do 500 MHz

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61076-2-113 (354621) - září 2017

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 2-113: Kruhové konektory - Předmětová specifikace pro konektory M12 se závitovou aretací, s datovými a napájecími kontakty pro přenos dat s frekvencemi do 100 MHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 61076-3 ed. 2 (354621) - květen 2009 aktuální vydání

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3: Obdélníkové konektory - Dílčí specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61076-3-001 ed. 2 (354621) - květen 2009 aktuální vydání

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-001: Obdélníkové konektory - Vzorová předmětová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 61076-3-100 (354621) - říjen 2000

Konektory se stanovenou jakostí pro použití ve stejnosměrných, nízkofrekvenčních analogových a číslicových rychlých datových aplikacích - Část 3-100: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro řadu stíněných konektorů s lichoběžníkovými pouzdry s nevyměnitelnými páskovými kontakty vzdálenými 1,27 mm ve dvou řadách

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61076-3-101 (354621) - září 1998

Konektory se stanovenou jakostí pro použití ve stejnosměrných, nízkofrekvenčních analogových a číslicových rychlých datových aplikacích - Část 3: Obdélníkové konektory - Oddíl 101: Předmětová specifikace pro řadu stíněných konektorů s lichoběžníkovým pláštěm a nevyměnitelnými obdélníkovými kontakty v síti 1,27 mm x 2,54 mm

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61076-3-103 (354621) - říjen 2004

Konektory pro elektronická zařízení - Část 3-103: Obdélníkové konektory - Dílčí specifikace pro jednořadé konektory s nevýměnnými kontakty s roztečí 1,25 mm, pro připojení plochých kabelů užívaných pro rychlý sériový přenos dat (HSSDC)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 61076-3-106 (354621) - červen 2007

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-106: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro ochranné kryty používané u stíněných a nestíněných 8pólových konektorů pro průmyslová prostředí obsahující rozhraní série IEC 60603-7

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 61076-3-110 ed. 3 (354621) - duben 2017

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-110: Předmětová specifikace pro volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 3000 MHz

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61076-3-112 (354621) - prosinec 2006

Konektory pro elektronická zařízení - Část 3-112: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro obdélníkové konektory se čtyřmi kontakty pro velmi rychlé sériové sběrnice pro spotřební audio/video zařízení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 61076-3-114 (354621) - březen 2010

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-114: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro ochranné kryty používané u stíněných a nestíněných 8pólových konektorů pro frekvence do 600 MHz pro průmyslová prostředí zahrnující rozhraní série IEC 60603-7 - Varianta 11 v souladu s IEC 61076-3-106 - Bajonetové spojení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61076-3-115 (354621) - únor 2011

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 3-115: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro ochranné kryty pro použití s 8pólovými stíněnými a nestíněnými konektory pro frekvence do 600 MHz pro průmyslové prostředí zahrnující rozhraní série IEC 60603-7 - Varianta 12 v souladu s IEC 61076-3-106 - Západkový typ

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 61076-3-116 (354621) - květen 2009

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-116: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro ochranné kryty pro použití v 8-pólových stíněných a nestíněných konektorech pro frekvence do 600 Mhz pro průmyslové použití zahrnující IEC 60603 sérii rozhraní - Varianta 13 podle IEC 61076-3-106 - pružná svorka

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 61076-3-117 (354621) - březen 2010

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-117: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro ochranné kryty pro použití v 8pólových stíněných a nestíněných konektorech pro průmyslová prostředí zahrnující rozhraní série IEC 60603-7 - Varianta 14 v souladu s IEC 61076-3-106 - Západkové spojení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61076-3-118 (354621) - prosinec 2010

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-118: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro napájecí konektory, 4pólové + PE, se západkovým spojením

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61076-3-120 (354621) - duben 2017

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-120: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro rozebíratelné napájecí konektory se západkovou aretací pro 250 V DC a jmenovitý proud 30 A

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 61076-3-122 (354621) - prosinec 2017

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-122: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné, volné a pevné konektory pro I/O a gigabitové ethernetové aplikace v drsných prostředích

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61076-4 (354621) - červenec 1997

Konektory se stanovenou jakostí pro použití ve stejnosměrných nízkofrekvenčních, analogových a číslicových rychlých datových aplikacích - Část 4: Dílčí specifikace - Konektory pro desky s plošnými spoji

340 Kč

ČSN EN 61076-4-001 (354621) - říjen 1997

Konektory se stanovenou jakostí pro použití ve stejnosměrných, nízkofrekvenčních analogových a číslicových rychlých datových aplikacích - Část 4: Konektory pro desky s plošnými spoji - Oddíl 001: Vzorová předmětová specifikace

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61076-4-100 (354621) - srpen 2002 aktuální vydání

Konektory pro elektronická zařízení - Část 4-100: Konektory se stanovenou jakostí pro desky s plošnými spoji - Předmětová specifikace pro modulární nepřímé konektory se sítí 2,5 mm pro desky s plošnými spoji a zadní propojovací panely

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61076-4-101 (354621) - červenec 2002 aktuální vydání

Konektory pro elektronická zařízení - Část 4-101: Konektory se stanovenou jakostí pro desky s plošnými spoji - Předmětová specifikace pro nepřímé modulární konektory pro desky s plošnými spoji a zadní propojovací panely se základní sítí 2,0 mm v souladu s IEC 60917

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.04t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

85 Kč

ČSN EN 61076-4-102 (354621) - červen 1998

Konektory se stanovenou jakostí pro použití ve stejnosměrných, nízkofrekvenčních analogových a číslicových rychlých datových aplikacích - Část 4: Konektory pro desky s plošnými spoji - Oddíl 102: Předmětová specifikace pro dvě samostatné připojovací části konektorů pro vícenásobné užití v zasouvacích jednotkách s předběžným středěním, kódováním a předstihem a opatřené metrickou sítí podle IEC 60917

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61076-4-103 (354621) - listopad 1999

Konektory se stanovenou jakostí pro použití ve stejnosměrných, nízkofrekvenčních analogových a číslicových rychlých datových aplikacích - Část 4-103: Konektory pro desky s plošnými spoji - Předmětová specifikace pro nepřímé konektory se stíněním, základní síť 2,5 mm

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61076-4-104 (354621) - listopad 1999

Konektory se stanovenou jakostí pro použití ve stejnosměrných, nízkofrekvenčních analogových a číslicových rychlých datových aplikacích - Část 4-104: Konektory pro desky s plošnými spoji - Předmětová specifikace pro nepřímé modulární konektory, základní síť 2,0 mm s vývody na násobné síti 0,5 mm

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61076-4-105 (354621) - květen 1999

Konektory se stanovenou jakostí pro použití ve stejnosměrných, nízkofrekvenčních analogových a číslicových rychlých datových aplikacích - Část 4: Konektory pro desky s plošnými spoji - Oddíl 105: Předmětová specifikace pro kruhové konektory o průměru 9 mm s 3 až 8 kontakty pro všestranné použití včetně telekomunikací a audio průmyslu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61076-4-107 (354621) - červenec 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Část 4-107: Konektory se stanovenou jakostí pro desky s plošnými spoji - Předmětová specifikace pro stíněné nepřímé konektory pro desky s plošnými spoji se základní sítí 2,0 mm, pevný díl s pájenými a zalisovanými zakončeními a volný díl s nepřístupnými zakončeními typu zařezávané a zamačkávané spoje

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61076-4-110 (354621) - srpen 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Část 4-110: Konektory se stanovenou jakostí pro desky s plošnými spoji - Předmětová specifikace pro kabelový konektorový systém se západkou se základní sítí 2,0 mm včetně úplného stínění a funkce západky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61076-4-111 (354621) - prosinec 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Část 4-111: Konektory se stanovenou jakostí pro desky s plošnými spoji - Předmětová specifikace pro nepřímé napájecí konektorové moduly pro desky s plošnými spoji a zadní propojovací panely s rychlým spojováním a základní sítí 2,5 mm v souladu s IEC 60917-1

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61076-4-113 (354621) - srpen 2003

Konektory pro elektronická zařízení - Konektory pro desky s plošnými spoji - Část 4-113: Předmětová specifikace pro nepřímé pětiřadé konektory se sítí 2,54 mm pro desky s plošnými spoji a zadní propojovací panely ve sběrnicových aplikacích

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61076-4-114 (354621) - leden 2004

Konektory pro elektronická zařízení - Část 4-114: Konektory pro desky s plošnými spoji - Předmětová specifikace pro nepřímé konektory se sítí 1 mm x 1,5 mm a s integrovanou funkcí stínění

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61076-4-115 (354621) - únor 2004

Konektory pro elektronická zařízení - Část 4-115: Konektory pro desky s plošnými spoji - Konektory zadních propojovacích panelů pro přístroje s InfiniBand technologií

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

990 Kč

ČSN EN 61076-4-116 (354621) - prosinec 2012

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 4-116: Konektory pro desky s plošnými spoji - Předmětová specifikace pro vysokorychlostní nepřímé konektory s integrovanou stínicí funkcí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.16t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

780 Kč

ČSN EN 61076-7 (354621) - červenec 2001

Konektory se stanovenou jakostí pro použití ve stejnosměrných, nízkofrekvenčních analogových a číslicových rychlých datových aplikacích - Část 7: Příslušenství kabelových vývodů se stanovenou jakostí včetně kvalifikačního schválení a schválení způsobilosti - Dílčí specifikace

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61076-7-001 (354621) - květen 2005

Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-001: Příslušenství kabelových vývodů - Vzorová předmětová specifikace

190 Kč

ČSN EN 61076-7-100 (354621) - leden 2007

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 7-100: Příslušenství kabelových vývodů - Předmětová specifikace pro metrické kabelové těsnění skládající se z integrovaného dílu obdélníkové nebo kruhové konektorové krytky pro vysoké zatížení a těsnícího systému

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 61076-3-119 (354621) - červenec 2018

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 3-119: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro nestíněné, volné a pevné 10pólové konektory se západkovým spojením pro průmyslové prostředí s frekvencemi do 100 MHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 61076-3-123 (354621) - duben 2020

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 3 - 123: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro hybridní konektory se západkovým spojením pro průmyslové prostředí, pro napájení a přenos dat optickými vlákny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN IEC 61076-3-124 (354621) - říjen 2019

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 3-124: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro 10pólové, stíněné, volné a pevné obdélníkové konektory pro I/O a přenos dat s frekvencemi do 500 MHz

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

582 Kč

ČSN EN IEC 61076-8-100 (354621) - říjen 2020

Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 8-100: Napájecí konektory - Předmětová specifikace pro konektory se dvěma nebo třemi napájecími kontakty a se dvěma datovými kontakty, stíněné a hermetické s plastovým krytem pro jmenovitý proud 20 A

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN IEC 61076-8-101 (354621) - říjen 2020

Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 8-101: Napájecí konektory - Předmětová specifikace pro konektory se dvěma nebo třemi napájecími kontakty a se dvěma datovými kontakty, stíněné a hermetické s plastovým krytem pro jmenovitý proud 40 A

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN IEC 61076-8-102 (354621) - říjen 2020

Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 8-102: Napájecí konektory - Předmětová specifikace pro konektory se dvěma nebo třemi napájecími kontakty a dvěma datovými kontakty, stíněné a hermetické s plastovým krytem pro jmenovitý proud 150 A

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN IEC 63171-1 (354622) - říjen 2020

Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 1: Předmětová specifikace pro 2pólové, stíněné nebo nestíněné, volné a pevné konektory - Informace o mechanickém spojování, přiřazení pinů a dodatečné požadavky pro typ 1 - měděné konektory provedení LC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 63171-6 (354622) - srpen 2020

Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Část 6: Předmětová specifikace pro 2pólové a 4pólové (datové/napájecí), stíněné, volné a pevné konektory pro přenos energie a dat s frekvencemi do 600 MHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 60127-10 (354730) - listopad 2002

Miniaturní pojistky - Část 10: Pokyny pro uživatele miniaturních pojistek

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60838-2-2 (360385) - únor 2007

Různé objímky - Část 2-2: Zvláštní požadavky - Spojovací konektory pro moduly LED

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.12t

315 Kč

ČSN EN 60933-5 (367010) - červen 1997

Zvukové, obrazové a audiovizuální systémy - Propojení a přizpůsobovací hodnoty - Část 5: Y/C konektor pro obrazové systémy - Hodnoty elektrického přizpůsobení a popis konektoru

125 Kč

ČSN EN 50049-1 (367517) - únor 1999

Požadavky na propojení domácích a podobných elektronických zařízení - Peritelevizní konektor

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.99t, Oprava 1 5.00t

375 Kč

ČSN EN 62680-2 (367520) - duben 2014

Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a napájení - Část 2: USB specifikace micro-USB kabelů a konektorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 62680-4 (367520) - červen 2014

Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a napájení - Část 4: Třídy kabelů a konektorů univerzální sériové sběrnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN IEC 268-11 (368305) - únor 1995

Elektroakustická zařízení. Část 11: Použití konektorů pro propojení zařízení uvnitř systému

230 Kč

ČSN IEC 268-12 (368305) - květen 1994

Zařízení zvukového systému. Část 12: Použití konektorů pro rozhlasové a podobné účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 12.97t, A2 3.98t

315 Kč

ČSN EN 62680-2-2 (368691) - květen 2016

Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 2-2: Univerzální sériová sběrnice - Specifikace kabelů a konektorů mikro USB, revize 1.01

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 62680-2-3 (368691) - květen 2016

Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 2-3: Kabely univerzální sériové sběrnice a třída konektorů, revize 2.0

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 60118-12 (368860) - srpen 1998

Sluchadla - Část 12: Rozměry konektorů

230 Kč