ICS 31.220.10 - Vidlice a zásuvky pro elektroniku. Konektory

ČSN EN 60512-15-8 (354055) - květen 1997

Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 15: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Oddíl 8: Zkouška 15h - Systém upevnění kontaktů, odolnost proti použití nástrojů

125 Kč

ČSN EN 175300 (354608) - červenec 1997 aktuální vydání

Dílčí specifikace - Obdélníkové konektory pro kmitočty do 3 MHz

440 Kč

ČSN EN 61076-4 (354621) - červenec 1997

Konektory se stanovenou jakostí pro použití ve stejnosměrných nízkofrekvenčních, analogových a číslicových rychlých datových aplikacích - Část 4: Dílčí specifikace - Konektory pro desky s plošnými spoji

340 Kč

ČSN EN 61076-4-001 (354621) - říjen 1997

Konektory se stanovenou jakostí pro použití ve stejnosměrných, nízkofrekvenčních analogových a číslicových rychlých datových aplikacích - Část 4: Konektory pro desky s plošnými spoji - Oddíl 001: Vzorová předmětová specifikace

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60933-5 (367010) - červen 1997

Zvukové, obrazové a audiovizuální systémy - Propojení a přizpůsobovací hodnoty - Část 5: Y/C konektor pro obrazové systémy - Hodnoty elektrického přizpůsobení a popis konektoru

125 Kč

ČSN IEC 268-12 (368305) - květen 1994

Zařízení zvukového systému. Část 12: Použití konektorů pro rozhlasové a podobné účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 12.97t, A2 3.98t

315 Kč
foo