1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ICS 31.120 - Elektronické zobrazovací součástky

ČSN EN 120007 (355520) - prosinec 1997

Vzorová předmětová specifikace: Zobrazovače s kapalnými krystaly - Monochromní LCD bez elektronických obvodů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 112001 (358620) - srpen 1999

Vzorová předmětová specifikace - Elektronkové převáděče obrazu a zesilovače jasu obrazu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 62629-1-2 (358786) - březen 2014

3D zobrazovací zařízení - Část 1-2: Terminologie a písmenné značky

230 Kč

ČSN EN 62629-22-1 (358786) - listopad 2013

3D zobrazovací zařízení - Část 22-1: Metody měření pro autostereoskopické displeje - Optické

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61747-1 (358787) - květen 2000

Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly a polovodičové - Část 1: Kmenová specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.03t

580 Kč

ČSN EN 61747-10-1 (358787) - březen 2014

Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 10-1: Metody zkoušení vlivů prostředí, trvanlivosti a mechanických zkoušek - Mechanické zkoušky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61747-2 (358787) - listopad 1999

Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly a polovodičové - Část 2: Zobrazovací moduly s kapalnými krystaly - Dílčí specifikace

230 Kč

ČSN EN 61747-2-1 ed. 2 (358787) - listopad 2013 aktuální vydání

Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 2-1: Monochromatické zobrazovací LCD moduly s pasivní maticí - Vzorová předmětová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61747-2-2 (358787) - červen 2005

Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 2-2: Maticové barevné moduly LCD - Vzorová předmětová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61747-3 ed. 2 (358787) - květen 2007 aktuální vydání

Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 3: Zobrazovací buňky s kapalnými krystaly (LCD) - Dílčí specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61747-3-1 ed. 2 (358787) - červen 2007 aktuální vydání

Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 3-1: Zobrazovací buňky s kapalnými krystaly (LCD) - Vzorová předmětová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61747-30-1 (358787) - březen 2013

Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 30-1: Metody měření zobrazovacích modulů s kapalnými krystaly - Typ transmisivní

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61747-4 ed. 2 (358787) - červenec 2013 aktuální vydání

Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 4: Zobrazovací moduly a buňky s kapalnými krystaly - Základní mezní a charakteristické hodnoty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61747-4-1 (358787) - červen 2005

Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 4-1: Maticové barevné moduly LCD - Základní mezní a charakteristické hodnoty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61747-5 (358787) - červen 1999

Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly a polovodičové - Část 5: Metody zkoušení vlivů prostředí, trvanlivosti a mechanické zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.14t

472 Kč

ČSN EN 61747-5-2 (358787) - březen 2012

Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 5-2: Metody zkoušení vlivů prostředí, trvanlivosti a mechanických zkoušek - Vizuální kontrola barevných zobrazovacích modulů s kapalnými krystaly s aktivním maticovým adresováním

230 Kč

ČSN EN 61747-5-3 (358787) - prosinec 2010

Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 5-3: Metody zkoušení vlivů prostředí, trvanlivosti a mechanických zkoušek - Pevnost a spolehlivost skla

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61747-6-2 (358787) - březen 2012

Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 6-2: Metody měření zobrazovacích modulů s kapalnými krystaly - Typ reflexní

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 61747-6-3 (358787) - duben 2012

Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 6-3: Měření pohybových artefaktů aktivních matic zobrazovacích modulů s kapalnými krystaly

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61988-1 ed. 2 (358788) - březen 2012 aktuální vydání

Plazmové zobrazovací panely - Část 1: Terminologie a písmenné značky

550 Kč

ČSN EN 61988-2-4 (358788) - květen 2012

Plazmové zobrazovací panely - Část 2-4: Metody měření - Vizuální kvalita - Obrazové artefakty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61988-2-5 (358788) - leden 2013

Plazmové zobrazovací panely - Část 2-5: Metody měření - Akustický šum

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61988-3-1 (358788) - červenec 2006

Plazmové zobrazovací panely - Část 3-1: Mechanické rozhraní

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61988-5 (358788) - červen 2010

Plazmové zobrazovací panely - Část 5: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62341-5-3 (358789) - duben 2014

Displeje s organickými diodami LED - Část 5-3: Metody měření ulpívání obrazu a životnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62595-1-1 (358790) - prosinec 2013

Jednotka podsvícení pro LCD - Část 1-1: Kmenová specifikace

340 Kč

ČSN EN 62595-1-2 (358790) - září 2012

Jednotka podsvícení pro LCD - Část 1-2: Terminologie a písmenné značky

340 Kč

ČSN EN 62595-2 (358790) - červenec 2013

Jednotka podsvícení pro LCD - Část 2: Elektrooptické metody měření pro jednotky podsvícení s diodami LED

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 63181-2 (367012) - leden 2021

Víceobrazovkové LCD terminály - Část 2: Metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 61966-5 ed. 2 (368610) - únor 2010 aktuální vydání

Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 5: Zařízení používající displeje s plasmovými panely

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN CLC/TS 50625-3-3 (369082) - červen 2018

Požadavky na sběr, logistiku a zpracování OEEZ - Část 3-3: Specifikace k odstraňování znečištění - OEEZ obsahující obrazovky (CRT) a ploché displeje

350 Kč

ČSN EN 50625-2-2 (369082) - únor 2016

Požadavky na sběr, logistiku a zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) - Část 2-2: Požadavky na zpracování OEEZ, obsahujících obrazovky (CRT) a ploché displeje

230 Kč

ČSN EN ISO 9241-391 (833582) - září 2016

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 391: Požadavky, analýza a zkušební metody pro prokázání shody pro omezení negativních účinků fotosenzitivity

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč