ICS 31.080.01 - Polovodičové součástky obecně

ČSN IEC 60050-521 (330050) - červen 2003

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 521: Polovodičové součástky a integrované obvody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.18t, A2 6.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

2 005 Kč

ČSN EN 61975 (351544) - únor 2011

Instalace stejnosměrného proudu velmi vysokého napětí (HVDC) - Systémové zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.17t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

930 Kč

ČSN EN 153000 (355530) - červen 1999

Kmenová specifikace - Diskrétní výkonové polovodičové součástky s tlačnými kontakty (Kvalifikační schválení)

350 Kč

ČSN EN 62374 (358768) - květen 2008

Polovodičové součástky - Zkouška časově závislého průrazu dielektrika hradel

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62374-1 (358768) - červenec 2011

Polovodičové součástky - Část 1: Zkouška časově závislého průrazu dielektrika pro intermetalické vrstvy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62415 (358771) - prosinec 2010

Polovodičové součástky - Elektromigrační zkouška pomocí konstantního proudu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 62418 (358772) - leden 2011

Polovodičové součástky - Zkouška poruch pokovení způsobených pnutím

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 62047-1 ed. 2 (358775) - září 2016 aktuální vydání

Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 1: Termíny a definice

350 Kč

ČSN EN 62047-16 (358775) - září 2015

Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 16: Metody zkoušení pro stanovení zbytkového pnutí vrstev MEMS - Metody zakřivení desky a ohyb konzolového nosníku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 62047-17 (358775) - září 2015

Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 17: Zkušební metoda vyboulení pro měření mechanických vlastností tenkých vrstev

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62047-20 (358775) - duben 2015

Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 20: Gyroskopy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 62047-21 (358775) - duben 2015

Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 21: Metoda zkoušení pro Poissonův poměr tenkovrstvých materiálů MEMS

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62047-22 (358775) - duben 2015

Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 22: Elektromechanická metoda zkoušky tahem pro vodivé tenké vrstvy na pružných substrátech

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62047-26 (358775) - srpen 2016

Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 26: Popis a měřicí metody pro mikrostruktury zářezů a jehel

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62047-6 (358775) - listopad 2010

Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 6: Metody zkoušení axiální únavy tenkovrstvých materiálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 62779-1 (358776) - říjen 2016

Polovodičové součástky - Polovodičové rozhraní pro komunikaci s lidským tělem - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62779-2 (358776) - říjen 2016

Polovodičové součástky - Polovodičové rozhraní pro komunikaci s lidským tělem - Část 2: Charakterizace výkonu rozhraní

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62779-3 (358776) - prosinec 2016

Polovodičové součástky - Polovodičové rozhraní pro komunikaci s lidským tělem - Část 3: Funkční typ a jeho provozní podmínky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60191-1 (358791) - leden 2008

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 1: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder diskrétních součástek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 27. únoru 2021 (zobrazit náhrady).

472 Kč

ČSN EN 60191-3 (358791) - září 2000

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 3: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder integrovaných obvodů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč

ČSN EN 60191-4 ed. 2 (358791) - červen 2014 aktuální vydání

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 4: Kódovací systém a roztřídění podle tvarů pro pouzdra polovodičových součástek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

690 Kč

ČSN EN 60191-6 ed. 2 (358791) - červenec 2010 aktuální vydání

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 60191-6-1 (358791) - srpen 2002

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-1: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Konstrukční návod pro pouzdra s vývody ve tvaru racčího křídla

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60191-6-10 (358791) - červenec 2004

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-10: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Rozměry pouzder P-VSON

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60191-6-12 ed. 2 (358791) - březen 2012 aktuální vydání

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-12: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Konstrukční návod pro pouzdra FLGA

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60191-6-13 ed. 2 (358791) - duben 2017 aktuální vydání

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-13: Směrnice pro návrh objímek otevřených shora pro pole vývodů s malou roztečí typů FBGA/FLGA

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60191-6-16 (358791) - leden 2008

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-16: Slovník zkušebních a zahořovacích patic BGA, LGA, FBGA a FLGA pro polovodiče

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60191-6-17 (358791) - prosinec 2011

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-17: Všeobecná pravidla pro přípravu obrysového nákresu pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Návod pro návrh vrstvových pouzder - Pouzdra P-PFBGA a P-PFLGA

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60191-6-18 (358791) - říjen 2010

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-18: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Konstrukční pokyn pro návrh pouzder BGA

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60191-6-19 (358791) - prosinec 2010

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-19: Měřicí metody pro měření zprohýbání pouzdra při zvýšené teplotě a maximální dovolené deformace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60191-6-2 (358791) - říjen 2002

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-2: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Konstrukční návod pro pouzdra s vývody ve tvaru kuliček s roztečí 1,50 mm, 1,27 mm a 1,00 mm uspořádaných do sloupců

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.03t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

85 Kč

ČSN EN 60191-6-22 (358791) - září 2013

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-22: Obecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Konstrukční návod pro pouzdra S-FBGA a S-FLGA

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60191-6-3 (358791) - srpen 2001

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-3: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Měřicí metody pro rozměry pouzder QFP

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60191-6-4 (358791) - leden 2004

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-4: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Metody měření pro pouzdra BGA

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60191-6-5 (358791) - červen 2002

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-5: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Konstrukční návod pro pouzdra s mřížkovým uspořádáním kuliček s jemnou roztečí (FBGA)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60191-6-6 (358791) - únor 2002

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-6: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Konstrukční návod pro součástky FLGA

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60191-6-8 (358791) - červen 2002

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-8: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Konstrukční návod pro sklem utěsněná plochá čtvercová keramická pouzdra (G-QFP)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN IEC 60191-1 ed. 2 (358791) - říjen 2018

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 1: Obecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder diskrétních součástek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN IEC 191-2 (358791) - leden 2000

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 2: Rozměry

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 191-2T (358791) - leden 2000

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 2: Rozměry - Osmnáctý doplněk

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 60191-2U (358791) - leden 2000

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 2: Rozměry - Devatenáctý doplněk

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 60191-2V (358791) - leden 2000

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 2: Rozměry - Dvacátý doplněk

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 60191-2W (358791) - červen 2000

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 2: Rozměry - Jedenadvacátý doplněk

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 60191-2X (358791) - srpen 2000

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 2: Rozměry - Dvaadvacátý doplněk

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.08t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

52 Kč

ČSN IEC 60191-2Y (358791) - duben 2001

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 2: Rozměry - Třiadvacátý doplněk

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 60191-2Z (358791) - srpen 2001

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 2: Rozměry - Čtyřiadvacátý doplněk

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 62880-1 (358796) - červen 2018

Polovodičové součástky - Normalizovaná zkouška migrace vyvolaná namáháním - Část 1: Normalizovaná zkouška namáhání mědi

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60747-5-5 (358797) - prosinec 2011

Polovodičové součástky - Diskrétní součástky - Část 5-5: Optoelektronické součástky - Fotoelektrické vazební členy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.15t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

760 Kč

ČSN EN 60749-1 (358799) - prosinec 2003

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 1: Všeobecná ustanovení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60749-10 (358799) - duben 2003

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 10: Mechanické údery

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.07t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

85 Kč

ČSN EN 60749-11 (358799) - duben 2003

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 11: Rychlá změna teploty - Metoda dvou lázní

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 6.03t, Oprava 2 5.07t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

105 Kč

ČSN EN 60749-12 (358799) - duben 2003

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 12: Vibrace, proměnlivý kmitočet

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.07t, Z1 8.18t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

Norma bude zrušena k 17. lednu 2021 (zobrazit náhrady).

117 Kč

ČSN EN 60749-13 (358799) - duben 2003

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 13: Solné ovzduší

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.07t, Z1 10.18t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

Norma bude zrušena k 22. březnu 2021 (zobrazit náhrady).

117 Kč

ČSN EN 60749-14 (358799) - červen 2004

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 14: Pevnost vývodů (neporušenost přívodů)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60749-15 ed. 2 (358799) - červenec 2011 aktuální vydání

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 15: Odolnost proti teplu při pájení součástek montovaných do průchozích otvorů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60749-16 (358799) - listopad 2003

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 16: Zjišťování šumu způsobeného nárazem částic (PIND)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60749-17 (358799) - prosinec 2003

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 17: Neutronové záření

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 2. květnu 2022 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 60749-18 (358799) - srpen 2003

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 18: Ionizující záření (celková dávka)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 15. květnu 2022 (zobrazit náhrady).

382 Kč

ČSN EN 60749-19 (358799) - prosinec 2003

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 19: Zkouška pevnosti čipu střihem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.11t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

420 Kč

ČSN EN 60749-2 (358799) - duben 2003

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 2: Nízký tlak vzduchu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.07t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

85 Kč

ČSN EN 60749-20 ed. 2 (358799) - květen 2010 aktuální vydání

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 20: Odolnost v plastu zapouzdřených SMD součástek proti kombinovanému působení vlhkosti a tepla při pájení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60749-20-1 (358799) - prosinec 2009

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 20-1: Manipulace, balení, značení a přeprava povrchově montovaných součástek citlivých na společné působení vlhkosti a tepla při pájení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60749-21 ed. 2 (358799) - prosinec 2011 aktuální vydání

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 21: Pájitelnost

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60749-22 (358799) - prosinec 2003

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 22: Pevnost spoje

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60749-23 (358799) - prosinec 2004

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 23: Zkouška životnosti při zvýšené teplotě

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.11t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

530 Kč

ČSN EN 60749-24 (358799) - prosinec 2004

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 24: Zrychlená zkouška odolnosti proti vlhkosti - HAST bez předpětí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60749-25 (358799) - červen 2004

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 25: Teplotní cykly

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60749-26 ed. 2 (358799) - leden 2015

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 26: Zkoušení citlivosti na elektrostatický výboj (ESD) - Model lidského těla (HBM)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 19. únoru 2021 (zobrazit náhrady).

582 Kč

ČSN EN 60749-27 (358799) - březen 2007

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 27: Zkoušení citlivosti na elektrostatický výboj (ESD) - Strojový model (MM)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.13t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

540 Kč

ČSN EN 60749-28 (358799) - prosinec 2017

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 28: Zkoušení citlivosti na elektrostatický výboj (ESD) - Model nabité součástky (CDM) - úroveň součástky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 60749-29 ed. 2 (358799) - prosinec 2011 aktuální vydání

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 29: Zkouška zavření

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60749-3 ed. 2 (358799) - říjen 2017 aktuální vydání

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 3: Vnější vizuální kontrola

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60749-30 (358799) - srpen 2005

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 30: Aklimatizace nehermetických součástek pro povrchovou montáž před zkouškou spolehlivosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.11t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

580 Kč

ČSN EN 60749-31 (358799) - prosinec 2003

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 31: Hořlavost v plastu zapouzdřených součástek (vyvolaná vnitřně)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60749-32 (358799) - prosinec 2003

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 32: Hořlavost v plastu zapouzdřených součástek (vyvolaná zevně)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.11t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

420 Kč

ČSN EN 60749-33 (358799) - prosinec 2004

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 33: Odolnost vůči velmi zrychlené zkoušce vlhkostí - Autokláv bez předpětí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60749-34 ed. 2 (358799) - září 2011 aktuální vydání

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 34: Výkonové cykly

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60749-35 (358799) - květen 2007

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 35: Akustická mikroskopie pro elektronické součástky zapouzdřené v plastu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 60749-36 (358799) - prosinec 2003

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 36: Stálé zrychlení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60749-37 (358799) - září 2008

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 37: Zkouška pádem osazené desky metodou používající měřič zrychlení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60749-38 (358799) - říjen 2008

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 38: Metoda zkoušení četnosti občasných chyb polovodičových součástek s pamětí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60749-39 (358799) - březen 2007

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 39: Měření difúzního koeficientu vlhkosti a rozpustnosti vody v organických materiálech používaných pro polovodičové součástky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60749-4 ed. 2 (358799) - říjen 2017 aktuální vydání

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 4: Vlhké teplo konstantní, velmi zrychlená zkouška namáháním (HAST)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60749-40 (358799) - březen 2012

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 40: Zkouška pádem osazené desky metodou používající tenzometr

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60749-42 (358799) - duben 2015

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 42: Teplota a vlhkost skladování

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60749-43 (358799) - leden 2018

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 43: Pokyny pro kvalifikační plány spolehlivosti integrovaných obvodů (IC)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60749-44 (358799) - únor 2017

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 44: Zkušební metoda efektu samostatné události (SEE) pomocí ozáření neutronovým svazkem pro polovodičové součástky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60749-5 ed. 2 (358799) - prosinec 2017 aktuální vydání

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 5: Zkouška životnosti konstantní teplotou a vlhkostí při elektrické polarizaci

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60749-6 ed. 2 (358799) - říjen 2017 aktuální vydání

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 6: Skladování při vysoké teplotě

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60749-7 ed. 2 (358799) - únor 2012 aktuální vydání

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 7: Měření obsahu vnitřní vlhkosti a analýza dalších zbytkových plynů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60749-8 (358799) - prosinec 2003

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 8: Hermetičnost

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60749-9 ed. 2 (358799) - říjen 2017 aktuální vydání

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 9: Trvanlivost značení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 60749-12 ed. 2 (358799) - srpen 2018

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 12: Vibrace, proměnlivý kmitočet

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 60749-13 ed. 2 (358799) - říjen 2018

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 13: Solné ovzduší

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 60749-17 ed. 2 (358799) - listopad 2019

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 17: Neutronové záření

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 60749-18 ed. 2 (358799) - prosinec 2019

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 18: Ionizující záření (celková dávka)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 60749-26 ed. 3 (358799) - srpen 2018

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 26: Zkoušení citlivosti na elektrostatický výboj (ESD) - Model lidského těla (HBM)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 62007-2 ed. 2 (359282) - září 2009 aktuální vydání

Optoelektronická polovodičová zařízení pro optické vláknové systémy - Část 2: Měřicí metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč