ICS 31.060.70 - Výkonové kondenzátory

ČSN IEC 50(436) (330050) - červen 1999

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 436: Silové kondenzátory

230 Kč

ČSN EN 62823 (351612) - květen 2016

Tyristorové ventily pro tyristorově řízené sériové kondenzátory (TCSC) - Elektrické zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

670 Kč

ČSN EN 60143-1 ed. 3 (358201) - duben 2016

Sériové kondenzátory pro výkonové systémy - Část 1: Obecně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.18t

570 Kč

ČSN EN 60143-2 ed. 2 (358201) - listopad 2013 aktuální vydání

Sériové kondenzátory pro výkonové systémy - Část 2: Ochranná zařízení pro sériové kondenzátorové baterie

550 Kč

ČSN EN 60143-3 ed. 2 (358201) - duben 2016 aktuální vydání

Sériové kondenzátory pro výkonové systémy - Část 3: Vnitřní pojistky

230 Kč

ČSN EN 60143-4 (358201) - srpen 2011

Sériové kondenzátory pro výkonové systémy - Část 4: Tyristorově řízené kondenzátory

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 60831-1 ed. 2 (358202) - listopad 2014 aktuální vydání

Paralelní silové kondenzátory samoregeneračního typu pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím do 1 kV včetně - Část 1: Obecně - Provedení, zkoušení a dimenzování - Bezpečnostní požadavky - Pokyny pro montáž a provoz

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.15t

370 Kč

ČSN EN 60831-2 ed. 2 (358202) - listopad 2014 aktuální vydání

Paralelní silové kondenzátory samoregeneračního typu pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím do 1 kV včetně - Část 2: Zkouška stárnutí, zkouška samoregenerace a zkouška destrukce

190 Kč

ČSN EN 60931-1 (358203) - srpen 1998 aktuální vydání

Paralelní silové kondenzátory nesamoregeneračního typu pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím do 1 kV včetně - Část 1: Všeobecně - Provedení, zkoušení a dimenzování - Bezpečnostní požadavky - Pokyny pro montáž a provoz

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.03t

475 Kč

ČSN EN 60931-2 (358203) - listopad 1997

Paralelní silové kondenzátory nesamoregeneračního typu pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím do 1 kV včetně - Část 2: Zkouška trvanlivosti a destrukční zkouška

190 Kč

ČSN EN 60931-3 (358203) - srpen 1998

Paralelní silové kondenzátory nesamoregeneračního typu pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím do 1 kV včetně - Část 3: Vnitřní pojistky

190 Kč

ČSN EN 60871-1 ed. 3 (358207) - březen 2015

Paralelní kondenzátory pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím vyšším než 1 000 V - Část 1: Obecně

550 Kč

ČSN EN 60871-4 ed. 2 (358207) - únor 2015 aktuální vydání

Paralelní kondenzátory pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím vyšším než 1 000 V - Část 4: Vnitřní pojistky

190 Kč

ČSN EN 60252-1 ed. 2 (358212) - září 2011 aktuální vydání

Kondenzátory pro střídavé motory - Část 1: Všeobecně - Provedení, zkoušení a dimenzování - Bezpečnostní požadavky - Pokyny pro montáž a provoz

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.14t

540 Kč

ČSN EN 60252-2 ed. 2 (358212) - září 2011 aktuální vydání

Kondenzátory pro střídavé motory - Část 2: Rozběhové kondenzátory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.14t

630 Kč

ČSN EN 61071 (358220) - leden 2008

Kondenzátory pro výkonovou elektroniku

440 Kč

ČSN EN 60358-2 (358222) - červen 2014

Vazební kondenzátory a kapacitní děliče - Část 2: Střídavé a stejnosměrné jednofázové vazební kondenzátory připojené mezi vedení a zem pro aplikace výkonového vedení s nosnou frekvencí (PLC)

340 Kč

ČSN EN IEC 60358-4 (358222) - květen 2019

Vazební kondenzátory a kapacitní děliče - Část 4: Stejnosměrné nebo střídavé jednofázové kapacitní děliče

230 Kč

ČSN EN 60110-1 (358223) - červenec 1999

Silové kondenzátory pro tepelná indukční zařízení - Část 1: Všeobecně

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

570 Kč

ČSN EN 61921 (358224) - únor 2004

Silové kondenzátory - Rozváděče nízkého napětí pro kompenzaci účiníku

340 Kč

ČSN EN 62146-1 (358225) - červenec 2014

Vyrovnávací kondenzátory pro vysokonapěťové výkonové vypínače střídavého proudu - Část 1: Obecně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.17t

565 Kč

ČSN EN 61881-1 (358260) - září 2011

Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Kondenzátory pro výkonovou elektroniku - Část 1: Kondenzátory s papírovým dielektrikem a fóliové kondenzátory

440 Kč