ICS 31.040 - Rezistory

ČSN EN IEC 61643-331 ed. 2 (341392) - září 2018

Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 331: Provozní požadavky a zkušební metody varistorů z oxidů kovů (MOV)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.21t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 23. dubnu 2023 (přejít na náhradu).

582 Kč

ČSN EN IEC 61643-331 ed. 3 (341392) - leden 2021

Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 331: Provozní požadavky a zkušební metody pro varistory z oxidů kovů (MOV)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN IEC 477 (356404) - srpen 1997

Laboratorní rezistory na stejnosměrný proud

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 12.98t, Z2 12.98t

360 Kč

ČSN EN 140401 ed. 2 (358174) - prosinec 2009 aktuální vydání

Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory pro povrchovou montáž (SMD)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč