ICS 29.220.99 - Ostatní články a akumulátory

ČSN EN 61959 (364332) - listopad 2004

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Mechanické zkoušky pro uzavřené plynotěsné přenosné akumulátorové články a baterie

190 Kč

ČSN EN 60623 ed. 3 (364350) - říjen 2017

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Uzavřené větrané nikl-kadmiové hranolové akumulátorové články

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61960-3 (364360) - listopad 2017

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Akumulátorové lithiové články a baterie pro přenosné použití - Část 3: Hranolové a válcové lithiové akumulátorové články a baterie z nich sestavené

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 61960-4 (364360) - listopad 2020

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Akumulátorové lithiové články a baterie pro přenosné aplikace - Část 4: Mincové akumulátorové lithiové články a baterie z nich vyrobené

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62675 (364373) - červenec 2015

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - uzavřené plynotěsné nikl-metalhydridové hranolové akumulátorové články

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 62932-1 (364386) - září 2020

Průtokové bateriové energetické systémy pro stacionární aplikace - Část 1: Terminologie a obecná hlediska

230 Kč

ČSN EN IEC 62932-2-1 (364386) - září 2020

Průtokové bateriové energetické systémy pro stacionární aplikace - Část 2-1: Obecné funkční požadavky a metody zkoušek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 62932-2-2 (364386) - říjen 2020

Průtokové bateriové energetické systémy pro stacionární aplikace - Část 2-2: Bezpečnostní požadavky

350 Kč