ICS 29.130.99 - Ostatní rozváděče a řídicí přístroje

ČSN EN 50123-1 ed. 2 (341561) - srpen 2003 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 1: Všeobecně

550 Kč

ČSN EN 50123-6 ed. 2 (341561) - září 2003 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 6: Rozváděče DC

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.15t

570 Kč

ČSN EN 50123-7-1 (341561) - srpen 2003

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 7-1: Měřicí, řídicí a ochranná zařízení pro zvláštní použití v trakčních soustavách DC - Směrnice pro použití

340 Kč

ČSN EN 62271-1 ed. 2 (354205) - březen 2018 aktuální vydání

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 1: Společná ustanovení pro spínací a řídicí zařízení střídavého proudu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.18t

965 Kč

ČSN EN 62271-4 (354206) - květen 2014

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 4: Manipulace s fluoridem sírovým (SF6) a jeho použití ve vysokonapěťových spínacích a řídicích zařízeních

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.18t

610 Kč

ČSN EN 62271-102 (354210) - leden 2003

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 102: Odpojovače a uzemňovače střídavého proudu na napětí 1 000 V

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 12.07t, A1 5.12t, A2 10.13t, Oprava 2 1.16t, Z1 1.19t

Norma bude zrušena k 19. červnu 2021 (zobrazit náhrady).

1 082 Kč

ČSN EN IEC 62271-102 ed. 2 (354210) - leden 2019

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 102: Odpojovače a uzemňovače střídavého proudu

770 Kč

ČSN EN 62271-112 (354212) - květen 2014

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 112: Vysokorychlostní uzemňovače pro zhášení sekundárního oblouku v přenosových vedeních

340 Kč

ČSN EN 62271-205 (357184) - listopad 2008

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 205: Kompaktní rozvodná zařízení na napětí nad 52 kV

340 Kč