ICS 29.130.20 - Elektrické rozváděče a řídicí přístroje nízkého napětí

ČSN 33 2000-5-53 ed. 2 (332000) - červen 2016 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.18t

615 Kč

ČSN EN 50152-3-1 ed. 2 (333580) - prosinec 2017 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevné instalace - Zvláštní požadavky na spínací zařízení AC - Část 3-1: Měřicí, řídicí a ochranné přístroje pro zvláštní použití v trakčních soustavách AC - Přístroje

340 Kč

ČSN EN 50152-3-2 ed. 2 (333580) - duben 2017 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevné instalace - Zvláštní požadavky na spínací zařízení AC - Část 3-2: Měřicí, řídicí a ochranné přístroje pro zvláštní použití v trakčních soustavách AC - Transformátory proudu

230 Kč

ČSN EN 50152-3-3 ed. 2 (333580) - duben 2017 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevné instalace - Zvláštní požadavky na spínací zařízení AC - Část 3-3: Měřicí, řídicí a ochranné přístroje pro zvláštní použití v trakčních soustavách AC - Transformátory napětí

230 Kč

ČSN EN IEC 63119-1 (341592) - duben 2020

Výměna informací roamingovou službou při nabíjení elektrického vozidla - Část 1: Obecně

230 Kč

ČSN EN 60947-1 ed. 4 (354101) - březen 2008

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.11t, A2 6.15t

2 520 Kč

ČSN EN 60947-2 ed. 4 (354101) - únor 2018

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 2: Jističe

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 8.18t, A1 8.20t

2 495 Kč

ČSN EN 60947-3 ed. 3 (354101) - únor 2010

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 3: Spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.12t, A2 5.16t

1 080 Kč

ČSN EN 60947-4-1 ed. 3 (354101) - prosinec 2010

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-1: Stykače a spouštěče motorů - Elektromechanické stykače a spouštěče motorů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.13t, Z2 8.20t

Norma bude zrušena k 22. březnu 2022 (přejít na náhradu).

1 032 Kč

ČSN EN 60947-4-2 ed. 3 (354101) - prosinec 2012

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-2: Stykače a spouštěče motorů - Polovodičové regulátory a spouštěče motorů na střídavý proud

770 Kč

ČSN EN 60947-4-3 ed. 2 (354101) - březen 2015 aktuální vydání

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-3: Stykače a spouštěče motorů - Polovodičové regulátory a stykače na střídavý proud pro nemotorické zátěže

590 Kč

ČSN EN 60947-5-1 ed. 3 (354101) - červen 2018

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-1: Přístroje a spínací ústrojí řídicích obvodů - Elektromechanické přístroje řídicích obvodů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.20t

790 Kč

ČSN EN 60947-5-2 ed. 3 (354101) - červenec 2008

Spínací a řidicí přístroje nízkého napětí - Část 5-2: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Bezdotykové spínače

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.13t, Z2 5.21t

Norma bude zrušena k 27. březnu 2023 (přejít na náhradu).

992 Kč

ČSN EN 60947-5-3 ed. 2 (354101) - červen 2014 aktuální vydání

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-3: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Požadavky na bezdotykové přístroje s definovaným chováním při poruše (PDDB)

350 Kč

ČSN EN 60947-5-4 ed. 2 (354101) - říjen 2004 aktuální vydání

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-4: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Metody odhadu technických parametrů slaboproudých kontaktů - Zvláštní zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.20t

530 Kč

ČSN EN 60947-5-5 (354101) - duben 2000

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 5-5: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Přístroje pro elektrické nouzové zastavení s mechanickým zajištěním

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.05t, A11 9.13t, A2 6.17t

775 Kč

ČSN EN 60947-5-6 (354101) - červen 2001

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 5-6: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Stejnosměrné rozhraní pro bezdotykové snímače a spínací zesilovače (NAMUR)

230 Kč

ČSN EN 60947-5-7 (354101) - červen 2004

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-7: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Požadavky na bezdotykové přístroje s analogovým výstupem

230 Kč

ČSN EN 60947-5-8 (354101) - srpen 2007

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-8: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Trojpolohové uvolňovací spínače

340 Kč

ČSN EN 60947-5-9 (354101) - červen 2008

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-9: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Průtokové spínače

350 Kč

ČSN EN 60947-6-1 ed. 2 (354101) - červenec 2006 aktuální vydání

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 6-1: Spínače s více funkcemi - Přepínací zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.14t

670 Kč

ČSN EN 60947-6-2 ed. 2 (354101) - prosinec 2003 aktuální vydání

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 6-2: Spínače s více funkcemi - Řídicí a ochranné spínací přístroje (nebo zařízení) (CPS)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.07t

1 210 Kč

ČSN EN 60947-7-1 ed. 3 (354101) - březen 2010

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 7-1: Pomocná zařízení - Svorkovnice pro měděné vodiče

350 Kč

ČSN EN 60947-7-2 ed. 3 (354101) - březen 2010

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 7-2: Pomocná zařízení - Svorkovnice pro ochranné měděné vodiče

230 Kč

ČSN EN 60947-7-3 ed. 2 (354101) - červen 2010 aktuální vydání

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 7-3: Pomocná zařízení - Bezpečnostní požadavky na pojistkové svorkovnice

350 Kč

ČSN EN 60947-7-4 (354101) - duben 2014

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 7-4: Pomocná zařízení - Požadavky na svorkovnice PCB pro měděné vodiče

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.19t

Norma bude zrušena k 22. únoru 2022 (přejít na náhradu).

382 Kč

ČSN EN 60947-8 (354101) - duben 2004

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 8: Řídicí jednotky pro vestavné tepelné ochrany (PTC) točivých elektrických strojů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.07t, A2 12.12t

770 Kč

ČSN EN IEC 60947-4-1 ed. 4 (354101) - srpen 2020 aktuální vydání

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-1: Stykače a spouštěče motorů - Elektromechanické stykače a spouštěče motorů

990 Kč

ČSN EN IEC 60947-5-2 ed. 4 (354101) - květen 2021 nové vydání

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-2: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Bezdotykové spínače

945 Kč

ČSN EN IEC 60947-7-4 ed. 2 (354101) - listopad 2019

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 7-4: Pomocná zařízení - Požadavky na svorkovnice PCB pro měděné vodiče

350 Kč

ČSN EN IEC 60947-9-1 (354101) - listopad 2019

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 9-1: Aktivní systémy pro zmírnění poruch oblouku - Zařízení pro zhášení oblouku

340 Kč

ČSN EN 62683-1 (354102) - květen 2018

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Údaje o výrobcích a vlastnosti pro výměnu informací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 62626-1 (354104) - listopad 2014

Spínací a řídicí krytá zařízení nízkého napětí - Část 1: Kryté odpínače mimo rozsah platnosti IEC 60947-3 zajišťující bezpečné odpojení během opravy a údržby

190 Kč

ČSN EN 62026-1 (354105) - červen 2008

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Rozhraní řadič-zařízení (CDI) - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.20t

Norma bude zrušena k 13. červnu 2022 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN 62026-2 (354105) - říjen 2013

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Rozhraní řadič-zařízení (CDI) - Část 2: Propojení čidel ovládačů (AS-i)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 920 Kč

ČSN EN 62026-3 ed. 2 (354105) - září 2015 aktuální vydání

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Rozhraní řadič-zařízení (CDI) - Část 3: DeviceNet

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 3.20t, A11 7.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 090 Kč

ČSN EN 62026-7 (354105) - říjen 2013

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Rozhraní řadič-zařízení (CDI) - Část 7: CompoNet

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 390 Kč

ČSN EN IEC 62026-1 ed. 2 (354105) - únor 2020

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Rozhraní řadič-zařízení (CDI) - Část 1: Obecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 61915-1 (354120) - červenec 2008

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Profily průmyslových přístrojů připojených na síť - Část 1: Všeobecná ustanovení pro vývoj profilů zařízení

590 Kč

ČSN EN 61915-2 (354120) - červenec 2012

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Profily průmyslových přístrojů připojených na síť - Část 2: Základní profily zařízení pro spouštěče a podobná zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 61095 ed. 2 (354151) - prosinec 2009 aktuální vydání

Elektromechanické stykače pro domácnost a podobné účely

770 Kč

ČSN EN 50047 ed. 2 (354162) - březen 2020 aktuální vydání

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Řídicí spínače - Polohové spínače 30 x 55 - Rozměry a parametry

190 Kč

ČSN EN 50041 ed. 2 (354163) - březen 2020 aktuální vydání

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Řídicí spínače - Polohové spínače 42,5 x 80 - Rozměry a parametry

230 Kč

ČSN EN 62020 (354184) - červenec 2000

Elektrická příslušenství - Přístroje pro monitorování reziduálního proudu pro domovní a podobné použití (RCM)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.05t

930 Kč

ČSN EN 60715 ed. 2 (354400) - květen 2018 aktuální vydání

Rozměry spínacích a řídicích zařízení nízkého napětí - Normalizované montážní lišty pro mechanické upevnění spínacích a řídicích zařízení a příslušenství

350 Kč

ČSN EN 62208 ed. 2 (357040) - květen 2012 aktuální vydání

Prázdné skříně pro rozváděče nízkého napětí - Obecné požadavky

340 Kč

ČSN EN 61439-1 ed. 2 (357107) - květen 2012 aktuální vydání

Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.15t

965 Kč

ČSN EN 61439-2 ed. 2 (357107) - květen 2012 aktuální vydání

Rozváděče nízkého napětí - Část 2: Výkonové rozváděče

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.19t

360 Kč

ČSN EN 61439-3 (357107) - říjen 2012

Rozváděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.19t

360 Kč

ČSN EN 61439-4 (357107) - srpen 2013

Rozváděče nízkého napětí - Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče (ACS)

350 Kč

ČSN EN 61439-5 ed. 2 (357107) - září 2015 aktuální vydání

Rozváděče nízkého napětí - Část 5: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě

350 Kč

ČSN EN 61439-6 (357107) - únor 2013

Rozváděče nízkého napětí - Část 6: Přípojnicové rozvody

440 Kč

ČSN EN IEC 61439-7 (357107) - říjen 2020

Rozváděče nízkého napětí - Část 7: Rozváděče pro použití ve zvláštních podmínkách jako jsou mariny, kempy, tržiště, nabíjecí stanice pro elektrická vozidla

440 Kč

ČSN IEC/TR 61439-0 (357107) - květen 2015

Rozváděče nízkého napětí - Část 0: Návod na specifikaci rozváděčů

550 Kč

ČSN EN 50274 (357108) - říjen 2002

Rozváděče nn - Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Ochrana před neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.10t

250 Kč

ČSN EN 609999-2 (370680) - duben 2004

Připojovací zařízení - Elektrické měděné vodiče - Bezpečnostní požadavky na šroubové a bezšroubové upínací jednotky - Část 2: Zvláštní požadavky na upínací jednotky pro vodiče od 35 mm² do 300 mm² (včetně)

230 Kč