ICS 29.130.10 - Vysokonapěťové elektrické rozváděče a řídicí přístroje

ČSN EN 62501 (351543) - březen 2010

Spínače napěťového měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Elektrické zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.15t, A2 5.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 120 Kč

ČSN EN 61975 (351544) - únor 2011

Instalace stejnosměrného proudu velmi vysokého napětí (HVDC) - Systémové zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.17t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

930 Kč

ČSN EN 62271-1 ed. 2 (354205) - březen 2018 aktuální vydání

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 1: Společná ustanovení pro spínací a řídicí zařízení střídavého proudu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.18t

965 Kč

ČSN EN 62271-4 (354206) - květen 2014

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 4: Manipulace s fluoridem sírovým (SF6) a jeho použití ve vysokonapěťových spínacích a řídicích zařízeních

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.18t

610 Kč

ČSN IEC 62063 (354207) - únor 2002

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Použití elektronických a souvisejících technologií v pomocných zařízeních spínacích a řídicích zařízení

350 Kč

ČSN EN IEC 62271-102 ed. 2 (354210) - leden 2019

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 102: Odpojovače a uzemňovače střídavého proudu

770 Kč

ČSN EN 62271-103 (354211) - březen 2012

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 103: Spínače pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

570 Kč

ČSN EN 62271-104 ed. 2 (354211) - listopad 2015

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 104: Spínače střídavého proudu pro jmenovitá napětí vyšší než 52 kV

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.21t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 25. září 2023 (přejít na náhradu).

582 Kč

ČSN EN IEC 62271-104 ed. 3 (354211) - květen 2021

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 104: Spínače střídavého proudu pro jmenovitá napětí vyšší než 52 kV

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 62271-112 (354212) - květen 2014

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 112: Vysokorychlostní uzemňovače pro zhášení sekundárního oblouku v přenosových vedeních

340 Kč

ČSN EN 62271-107 ed. 2 (354215) - leden 2013

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 107: Výkonové spínače střídavého proudu s pojistkami pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.20t

Norma bude zrušena k 2. červenci 2022 (přejít na náhradu).

472 Kč

ČSN EN IEC 62271-107 ed. 3 (354215) - leden 2020

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 107: Výkonové spínače střídavého proudu s pojistkami pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 62271-100 ed. 2 (354220) - prosinec 2009 aktuální vydání

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 100: Vypínače střídavého proudu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 6.13t, A2 2.18t, Oprava 1 11.18t

3 390 Kč

ČSN EN 62271-207 ed. 2 (354221) - listopad 2012 aktuální vydání

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 207: Hodnocení seizmické odolnosti plynem izolovaných rozváděčů pro jmenovitá napětí nad 52 kV

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.13t

360 Kč

ČSN IEC TR 62271-300 (354221) - srpen 2009

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 300: Hodnocení seizmické odolnosti vypínačů střídavého proudu

340 Kč

ČSN EN 62271-101 ed. 2 (354222) - červenec 2013 aktuální vydání

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 101: Syntetické zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.18t

1 715 Kč

ČSN EN IEC 62271-110 ed. 4 (354224) - květen 2018

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 110: Spínání induktivní zátěže

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.18t

360 Kč

ČSN EN 62271-108 (354226) - srpen 2006

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 108: Vypínače střídavého proudu s odpojovací funkcí pro jmenovitá napětí 72,5 kV a vyšší

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.21t

Norma bude zrušena k 13. srpnu 2023 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN 62271-3 ed. 2 (354226) - prosinec 2015 aktuální vydání

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 3: Digitální rozhraní podle IEC 61850

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN IEC 62271-108 ed. 2 (354226) - leden 2021

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 108: Vysokonapěťové vypínače střídavého proudu s odpojovací funkcí pro jmenovitá napětí nad 52 kV

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62271-109 ed. 2 (354227) - prosinec 2009

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 109: Paralelní spínače střídavého proudu sériových kondenzátorů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.14t, Z1 12.19t

Norma bude zrušena k 13. květnu 2022 (přejít na náhradu).

1 102 Kč

ČSN EN IEC 62271-109 ed. 3 (354227) - prosinec 2019

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 109: Paralelní spínače střídavého proudu sériových kondenzátorů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 270 Kč

ČSN IEC/IEEE 62271-37-082 (354228) - říjen 2014

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 37-082: Normalizovaný postup měření hladin akustického tlaku u vypínačů střídavého proudu

230 Kč

ČSN EN 62271-105 ed. 2 (354230) - červen 2013 aktuální vydání

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 105: Kombinace spínače s pojistkami na střídavý proud o jmenovitých napětích nad 1 kV do 52 kV včetně

440 Kč

ČSN EN 62271-106 (354280) - březen 2012

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 106: Stykače, stykačové řídicí jednotky a spouštěče motorů střídavého proudu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.21t

Norma bude zrušena k 31. květnu 2024 (přejít na náhradu).

622 Kč

ČSN EN IEC 62271-106 ed. 2 (354280) - prosinec 2021

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 106: Stykače, stykačové řídicí jednotky a spouštěče motorů střídavého proudu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN 50052 (357176) - květen 2017 aktuální vydání

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Plynem plněné kryty ze slitin hliníku na odlitky

340 Kč

ČSN EN 50064 (357177) - duben 2019 aktuální vydání

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Kryty z hliníku a ze slitin hliníku pro tváření pro plynem izolované vysokonapěťové rozváděče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 50068 (357178) - duben 2019 aktuální vydání

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Kryty z oceli pro tváření pro plynem izolované vysokonapěťové rozváděče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 50069 (357179) - duben 2019 aktuální vydání

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Složené svařované kryty ze slitin hliníku na odlitky a pro tváření pro plynem izolované vysokonapěťové rozváděče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 62271-201 ed. 2 (357180) - prosinec 2014 aktuální vydání

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 201: Izolačně kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

590 Kč

ČSN EN 62271-200 ed. 2 (357181) - červen 2012

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 200: Kovově kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.22t

Norma bude zrušena k 1. červenci 2024 (přejít na náhradu).

622 Kč

ČSN EN 62271-202 ed. 2 (357181) - říjen 2014 aktuální vydání

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 202: Blokové transformovny vn/nn

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 11.14t, Oprava 2 1.15t

630 Kč

ČSN EN IEC 62271-200 ed. 3 (357181) - leden 2022

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 200: Kovově kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

770 Kč

ČSN EN 62271-205 (357184) - listopad 2008

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 205: Kompaktní rozvodná zařízení na napětí nad 52 kV

340 Kč

ČSN CLC/TS 62271-304 (357185) - březen 2013

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 304: Třídy provedení rozváděčů pro vnitřní použití na jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV pro ztížené klimatické podmínky

230 Kč

ČSN EN IEC 62271-214 (357186) - únor 2020

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 214: Třídy odolnosti proti vnitřnímu oblouku pro kovově kryté stožárové rozváděče o jmenovitých napětích nad 1 kV do 52 kV včetně

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62271-203 ed. 2 (357190) - září 2012 aktuální vydání

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 203: Plynem izolované kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí nad 52 kV

590 Kč

ČSN EN 62271-206 (357190) - listopad 2011

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 206: Systémy indikace přítomnosti napětí pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

340 Kč

ČSN EN 62271-211 (357192) - listopad 2014

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 211: Přímé spojení mezi výkonovými transformátory a plynem izolovanými kovově krytými rozváděči pro jmenovitá napětí nad 52 kV

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.18t

360 Kč

ČSN EN 62271-212 (357192) - únor 2019 aktuální vydání

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 212: Kompaktní rozvodné zařízení pro elektrickou distribuční stanici (CEADS)

590 Kč

ČSN EN 62271-204 (357193) - duben 2012

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 204: Pevná plynem izolovaná přenosová vedení pro jmenovitá napětí nad 52 kV

550 Kč

ČSN EN 62271-209 (370921) - červenec 2008

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 209: Kabelové koncovky pro plynem izolované kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí nad 52 kV - Tekutinou izolované kabely a kabely s výtlačně lisovanou izolací - Tekutinou izolované a suché kabelové koncovky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.19t

Norma bude zrušena k 15. březnu 2022 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN IEC 62271-209 ed. 2 (370921) - říjen 2019

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 209: Kabelové koncovky pro plynem izolované kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí nad 52 kV - Tekutinou izolované kabely a kabely s výtlačně lisovanou izolací - Tekutinou izolované a suché kabelové koncovky

340 Kč

ČSN EN 45510-2-7 (380210) - únor 2004 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-7: Elektrické zařízení - Spínací a řídicí zařízení

350 Kč