ICS 29.120.70 - Relé

ČSN IEC 60050-444 (330050) - září 2003

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 444: Elementární relé

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 50216-2 (351190) - září 2002

Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 2: Plynové a olejové relé pro kapalinou plněné transformátory a tlumivky s konzervátorem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.03t

315 Kč

ČSN EN 50216-3 (351190) - září 2002

Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 3: Ochranné relé pro hermeticky uzavřené transformátory a tlumivky plněné kapalinou bez polštáře plynu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A2 7.07t

255 Kč

ČSN EN 61810-1 ed. 4 (353412) - leden 2016

Elektromechanická elementární relé - Část 1: Obecné a bezpečnostní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 11.18t, Oprava 2 11.18t, A1 9.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

935 Kč

ČSN EN 61810-2 ed. 3 (353412) - březen 2018

Elektromechanická elementární relé - Část 2: Spolehlivost

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61810-2-1 ed. 2 (353412) - březen 2018 aktuální vydání

Elektromechanická elementární relé - Část 2-1: Spolehlivost - Postup ověřování hodnot B10

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61810-7 (353412) - leden 2007

Elektromechanická elementární relé - Část 7: Zkušební a měřicí postupy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 61811-1 ed. 2 (353412) - říjen 2015 aktuální vydání

Elektromechanická elementární relé typu TELECOM stanovené kvality - Část 1: Kmenová specifikace a vzorová předmětová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN IEC 61810-10 (353412) - únor 2020

Elektromechanická elementární relé - Část 10: Další funkční aspekty a bezpečnostní požadavky na vysokokapacitní relé

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN IEC 61810-4 (353412) - červenec 2021

Elektromechanická elementární relé - Část 4: Obecné a bezpečnostní požadavky pro jazýčková relé

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61810-3 (353439) - leden 2016

Elektromechanická elementární relé - Část 3: Relé s nuceně ovládanými (mechanicky spřaženými) kontakty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 62314 (353442) - duben 2007

Statická (bezkontaktní) relé

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62246-1 ed. 3 (353460) - prosinec 2015

Jazýčkové přepínače - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN IEC 62246-1-1 ed. 2 (353460) - listopad 2018

Jazýčkové přepínače - Část 1-1: Kmenová specifikace - Vzorová předmětová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 50578 (353470) - duben 2014

Dražní zařízení - Zabezpečovací relé na stejnosměrný proud

230 Kč

ČSN EN 60255-1 (353501) - září 2010

Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 1: Společné požadavky

440 Kč

ČSN EN 60255-121 (353510) - listopad 2014

Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 121: Funkční požadavky na distanční ochranu

945 Kč

ČSN EN 60255-127 (353510) - květen 2014

Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 127: Funkční požadavky pro přepěťovou/podpěťovou ochranu

340 Kč

ČSN EN 60255-149 (353510) - květen 2014

Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 149: Funkční požadavky pro tepelná elektrická relé

440 Kč

ČSN EN 60255-151 (353510) - červen 2010

Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 151: Funkční požadavky pro nadproudovou/podproudovou ochranu

350 Kč

ČSN EN IEC 60255-181 (353510) - listopad 2019

Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 181: Funkční požadavky na frekvenční ochranu

590 Kč

ČSN EN 60255-21-1 (353522) - březen 1998

Elektrická relé - Část 21: Vibrační zkoušky, zkoušky úderem a rázem a seismické zkoušky na měřicích relé a zařízeních ochran - Oddíl 1: Vibrační zkoušky (sinusové)

230 Kč

ČSN EN 60255-21-2 (353522) - březen 1998

Elektrická relé - Část 21: Vibrační zkoušky, zkoušky úderem a rázem a seismické zkoušky na měřicích relé a zařízeních ochran - Oddíl 2: Zkoušky úderem a rázem

230 Kč

ČSN EN 60255-21-3 (353522) - březen 1998

Elektrická relé - Část 21: Vibrační zkoušky, zkoušky úderem a rázem a seismické zkoušky na měřicích relé a zařízeních ochran - Oddíl 3: Seismické zkoušky

230 Kč

ČSN EN 60255-27 ed. 2 (353522) - srpen 2014 aktuální vydání

Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 27: Požadavky na bezpečnost výrobku

590 Kč

ČSN EN 60255-24 (353524) - březen 2004 aktuální vydání

Elektrická relé - Část 24: Obecný formát pro výměnu přechodně uložených dat (COMTRADE) v elektrizačních soustavách

550 Kč

ČSN EN 60255-26 ed. 3 (353526) - březen 2014

Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 26: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu

440 Kč