ICS 29.120.10 - Instalační trubky pro elektrické účely

ČSN IEC 684-3-201 (346553) - říjen 1997

Specifikace ohebných izolačních trubiček - Část 3: Specifikace požadavků na jednotlivé typy trubiček - List 201: Ohebné teplem smrštitelné trubičky ze sítovaného PVC pro všeobecné použití, smrštění v poměru 2:1

190 Kč

ČSN EN 62431 (353811) - červenec 2009

Odrazivost absorberů elektromagnetických vln na kmitočtu milimetrových vln - Měřící metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 61235 (359719) - květen 1997

Práce pod napětím - Izolační duté trubky pro elektrické účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 3 8.07t, Oprava 2 8.07t, Oprava 1 8.07t

410 Kč

ČSN EN 50548 (364627) - prosinec 2011

Připojovací skříňky pro fotovoltaické moduly

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.14t, A2 9.15t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

865 Kč

ČSN EN 50369 (370000) - duben 2006

Vodotěsné zapouzdřené systémy pro vedení kabelů

340 Kč

ČSN EN 60423 ed. 2 (370000) - červenec 2008 aktuální vydání

Trubkové systémy pro vedení kabelů - Vnější průměry elektroinstalačních trubek a závity pro trubky a příslušenství

230 Kč

ČSN EN 61386-1 ed. 2 (370000) - březen 2009 aktuální vydání

Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.20t

630 Kč

ČSN EN 61386-21 (370000) - říjen 2004

Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 21: Zvláštní požadavky - Tuhé trubkové systémy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 11.11t

295 Kč

ČSN EN 61386-22 (370000) - říjen 2004

Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 22: Zvláštní požadavky - Ohebné trubkové systémy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 11.11t

295 Kč

ČSN EN 61386-23 (370000) - říjen 2004

Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 23: Zvláštní požadavky - Pružné trubkové systémy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 11.11t

295 Kč

ČSN EN 61386-24 (370000) - září 2011

Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 24: Zvláštní požadavky - Trubkové systémy uložené v zemi

230 Kč

ČSN EN 61386-25 (370000) - červen 2012

Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 25: Zvláštní požadavky - Upevňovací zařízení elektroinstalačních trubek

230 Kč

ČSN EN 62549 (370001) - srpen 2012

Kloubové systémy a pružné systémy pro vedení kabelů

440 Kč

ČSN EN 50642 (370005) - únor 2019

Systémy vedení kabelů - Zkušební metoda pro stanovení obsahu halogenů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 50085-1 ed. 2 (370010) - duben 2006

Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.14t

630 Kč

ČSN EN 50085-2-1 (370010) - říjen 2007

Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace - Část 2-1: Úložné a protahovací elektroinstalační kanály určené pro montáž na stěny a stropy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.12t

465 Kč

ČSN EN 50085-2-2 (370010) - září 2009

Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace - Část 2-2: Zvláštní požadavky na úložné a protahovací elektroinstalační kanály určené pro montáž pod podlahu, v rovině s podlahou nebo na podlahu

350 Kč

ČSN EN 50085-2-3 ed. 2 (370010) - únor 2011 aktuální vydání

Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace - Část 2-3: Zvláštní požadavky na úložné elektroinstalační kanály se štěrbinami určené pro instalaci ve skříních

230 Kč

ČSN EN 50085-2-4 (370010) - květen 2010

Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace - Část 2-4: Zvláštní požadavky na montážní sloupky a montážní konzoly

340 Kč

ČSN EN 60670-1 (370100) - říjen 2005

Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 9.10t, A1 12.13t

922 Kč

ČSN EN 60670-22 (370100) - červenec 2007

Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 22: Zvláštní požadavky pro spojovací krabice a úplné kryty

340 Kč

ČSN EN 60670-23 (370100) - srpen 2009

Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 23: Zvláštní požadavky pro podlahové krabice a úplné kryty

230 Kč

ČSN EN 60670-24 (370100) - únor 2014

Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 24: Zvláštní požadavky na úplné kryty pro umístění ochranných zařízení a jiných elektrických zařízení rozptylujících výkon

350 Kč

ČSN EN 61537 ed. 2 (370400) - září 2007 aktuální vydání

Vedení kabelů - Systémy kabelových lávek a systémy kabelových roštů

590 Kč

ČSN EN 62275 ed. 2 (370510) - leden 2016

Systémy vedení kabelů - Stahovací pásky na kabely pro elektrické instalace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.20t

Norma bude zrušena k 29. listopadu 2022 (zobrazit náhrady).

382 Kč

ČSN EN IEC 62275 ed. 3 (370510) - květen 2020

Systémy vedení kabelů - Stahovací pásky na kabely pro elektrické instalace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 62444 (370540) - srpen 2014

Kabelové průchodky pro elektrické instalace

350 Kč

ČSN EN 50520 (370560) - červen 2010

Krycí desky a krycí pásky pro ochranu a upozornění na položení úložných kabelů a trubek v podzemních instalacích

230 Kč

ČSN EN 61534-1 ed. 2 (371500) - únor 2012 aktuální vydání

Systémy sestavy přípojnic - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.15t

695 Kč