ICS 29.120.01 - Elektrická příslušenství obecně

ČSN IEC 60050-442 (330050) - duben 2001

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 442: Elektrická příslušenství

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A2 2.18t, A1 2.18t, A3 3.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

2 125 Kč

ČSN EN 63044-1 (332151) - říjen 2017

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 1: Obecné požadavky

190 Kč

ČSN EN IEC 63044-3 (332151) - březen 2018

Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 3: Požadavky na elektrickou bezpečnost

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 63044-5-1 (332151) - leden 2020

Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy pro budovy (BACS) - Část 5-1: Požadavky, podmínky a zkušební uspořádání EMC

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 63044-5-2 (332151) - leden 2020

Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy pro budovy (BACS) - Část 5-2: Požadavky EMC na HBES/BACS používané v prostředí obytném, obchodním a lehkého průmyslu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 63044-5-3 (332151) - leden 2020

Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizované a řídicí systémy pro budovy (BACS) - Část 5-3: Požadavky EMC na HBES/BACS používané v průmyslovém prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 63172 (354191) - listopad 2020

Elektrická příslušenství - Metodika pro určení třídy energetické účinnosti elektrických příslušenství

230 Kč

ČSN EN 60335-2-97 ed. 2 (361045) - červen 2007 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-97: Zvláštní požadavky na pohony rolet, markýz, žaluzií a podobných zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 8.09t, A2 7.10t, A12 7.15t

710 Kč

ČSN EN 60335-2-95 ed. 3 (361050) - květen 2015

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-95: Zvláštní požadavky na pohony pro svisle pohyblivá garážová vrata pro domovní použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.15t, A2 11.19t

600 Kč

ČSN EN IEC 60730-2-14 ed. 2 (361960) - září 2019

Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-14: Zvláštní požadavky na elektrické ovladače

340 Kč