ICS 29.100.10 - Magnetické součástky

ČSN EN 61332 ed. 3 (345820) - červen 2017

Klasifikace magneticky měkkých feritových materiálů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61843 (345821) - prosinec 1998

Metoda měření úrovně produktů intermodulace generovaných v gyromagnetické součástce

190 Kč

ČSN EN 62333-3 (345839) - srpen 2010

Fólie pro potlačení rušení digitálních přístrojů a zařízení - Část 3: Charakteristické parametry fólie pro potlačení rušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 61830 (345841) - duben 1999

Mikrovlnné feritové součástky - Metody měření hlavních vlastností

230 Kč

ČSN EN 61609 (345842) - říjen 1999

Mikrovlnné feritové součástky - Pokyn k návrhu specifikací

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 62358 ed. 2 (345843) - červenec 2013 aktuální vydání

Feritová jádra - Normalizovaný činitel indukčnosti pro jádra s mezerou a jeho tolerance

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61631 (345852) - červen 2002

Zkušební metoda pro stanovení mechanické pevnosti jader z magnetických oxidů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 62024-1 ed. 2 (345861) - říjen 2008

Vysokofrekvenční indukční součástky - Elektrické charakteristiky a metody měření - Část 1: Čipové induktory pro oblast indukčnosti v nanohenry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 17. lednu 2021 (zobrazit náhrady).

382 Kč

ČSN EN 62024-2 (345861) - červenec 2009

Vysokofrekvenční indukční součástky - Elektrické charakteristiky a metody měření - Část 2: Jmenovité proudy induktorů pro měniče DC-DC

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 5. květnu 2023 (zobrazit náhrady).

372 Kč

ČSN EN 62025-1 ed. 2 (345861) - únor 2008 aktuální vydání

Vysokofrekvenční indukční součástky - Neelektrické charakteristiky a metody měření - Část 1: Neproměnné povrchově montované induktory pro elektronická a telekomunikační zařízení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62025-2 (345861) - srpen 2005

Vysokofrekvenční indukční součástky - Neelektrické charakteristiky a metody měření - Část 2: Metody zkoušení neelektrických charakteristik

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 25. říjnu 2022 (zobrazit náhrady).

582 Kč

ČSN EN IEC 62024-1 ed. 3 (345861) - červenec 2018

Vysokofrekvenční indukční součástky - Elektrické charakteristiky a metody měření - Část 1: Čipové induktory pro oblast indukčnosti v nanohenry

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 62024-2 ed. 2 (345861) - listopad 2020

Vysokofrekvenční indukční součástky - Elektrické charakteristiky a metody měření - Část 2: Jmenovité proudy induktorů pro měniče DC-DC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 62025-2 ed. 2 (345861) - květen 2020

Vysokofrekvenční indukční součástky - Neelektrické charakteristiky a metody měření - Část 2: Metody zkoušení neelektrických charakteristik

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62044-1 (345886) - duben 2003

Jádra z magneticky měkkých materiálů - Metody měření - Část 1: Kmenová specifikace

125 Kč

ČSN EN 62044-2 (345886) - prosinec 2005

Jádra z magneticky měkkých materiálů - Metody měření - Část 2: Magnetické vlastnosti při nízké budicí úrovni

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 62044-3 (345886) - leden 2002

Jádra z magneticky měkkých materiálů - Metody měření - Část 3: Magnetické vlastnosti při vysoké budicí úrovni

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

590 Kč

ČSN EN 60205 ed. 3 (345889) - červen 2017

Výpočet efektivních parametrů magnetických součástek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

460 Kč

ČSN EN 125000 (345890) - duben 1999

Kmenová specifikace - Jádra vyrobená z feritových materiálů

340 Kč

ČSN EN 125100 (345891) - září 1995

Jádra z magnetických oxidů pro indukční cívky. Dílčí specifikace

190 Kč

ČSN EN 125200 (345892) - srpen 1995

Jádra z magnetických oxidů pro lineární transformátory. Dílčí specifikace

190 Kč

ČSN EN 125400 (345894) - srpen 1995

Nastavovací zařízení pro jádra z magnetických oxidů pro indukční cívky a laděné transformátory. Dílčí specifikace

125 Kč

ČSN EN 125401 (345894) - leden 1998

Vzorová předmětová specifikace: Nastavovací zařízení jader z magnetických oxidů (feritů) pro induktory a laděné transformátory

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 125500 (345895) - říjen 1997

Dílčí specifikace: Toroidní jádra z magnetických oxidů pro odrušovací filtry a transformátory s nízkou úrovní signálu

230 Kč

ČSN EN 61605 ed. 3 (351061) - červen 2017

Neproměnné induktory pro elektronická a telekomunikační zařízení - Kódy značení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62211 ed. 2 (351065) - srpen 2017 aktuální vydání

Indukční součástky - Řízení spolehlivosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN IEC 635 (351420) - srpen 1994

Toroidní jádra vinutá z magneticky měkkých materiálů

125 Kč

ČSN EN 61021-1 (351920) - prosinec 1998

Sestavy plechů jader transformátorů a induktorů pro sdělovací a elektronická zařízení - Část 1: Rozměry

190 Kč

ČSN EN 61021-2 (351920) - září 1998

Sestavy plechů jader transformátorů a induktorů pro sdělovací a elektronická zařízení - Část 2: Elektrické charakteristiky jader z plechů YEE 2

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60740-1 (351921) - duben 2006

Plechy pro transformátory a induktory - Část 1: Mechanické a elektrické charakteristiky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 60938-2 (358271) - říjen 2000

Neproměnné tlumivky pro elektromagnetické odrušení - Část 2: Dílčí specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.08t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

295 Kč

ČSN EN 60938-2-1 (358271) - říjen 2000

Neproměnné tlumivky pro elektromagnetické odrušení - Část 2-1: Vzorová předmětová specifikace - Tlumivky, pro které jsou požadovány bezpečnostní zkoušky - Úroveň hodnocení D

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60938-2-2 (358271) - říjen 2000

Neproměnné tlumivky pro elektromagnetické odrušení - Část 2-2: Vzorová předmětová specifikace - Tlumivky, pro které jsou požadovány bezpečnostní zkoušky (pouze bezpečnostní zkoušky)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60401-1 (358460) - prosinec 2005

Termíny a nomenklatura pro jádra z magneticky měkkých feritů - Část 1: Termíny používané pro fyzikální nepravidelnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60401-2 ed. 2 (358460) - duben 2011 aktuální vydání

Termíny a nomenklatura pro jádra z magneticky měkkých feritů - Část 2: Informace o rozměrech

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60401-3 ed. 2 (358460) - srpen 2016 aktuální vydání

Termíny a nomenklatura pro jádra z magneticky měkkých feritů - Část 3: Doporučení k formátu dat uváděných v katalozích výrobců jader transformátorů a induktorů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62317-4 (358467) - červen 2006

Feritová jádra - Rozměry - Část 4: RM-jádra a příslušenství

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 12. dubnu 2022 (zobrazit náhrady).

382 Kč

ČSN EN 61247 (358469) - prosinec 1998

PM-jádra z magnetických oxidů a příslušenství - Rozměry

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60424-1 ed. 2 (358471) - srpen 2016

Feritová jádra - Pokyn pro meze povrchových vad - Část 1: Kmenová specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 21. květnu 2023 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 60424-2 ed. 2 (358471) - srpen 2016

Feritová jádra - Pokyn pro meze povrchových vad - Část 2: RM-jádra

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 12. dubnu 2022 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 60424-3 ed. 2 (358471) - červen 2016

Feritová jádra - Pokyn pro meze povrchových vad - Část 3: ETD-jádra, EER-jádra, EC-jádra a E-jádra

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 28. září 2021 (zobrazit náhrady).

372 Kč

ČSN EN 60424-4 ed. 2 (358471) - srpen 2016

Feritová jádra - Pokyn pro meze povrchových vad - Část 4: Toroidní jádra

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 9. květnu 2022 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 60424-5 (358471) - listopad 2009

Feritová jádra - Pokyn pro meze povrchových vad - Část 5: Planární jádra

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 21. květnu 2023 (zobrazit náhrady).

472 Kč

ČSN EN 60424-8 (358471) - květen 2016

Feritová jádra - Návod pro meze povrchových vad - Část 8: PQ-jádra

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 12. březnu 2022 (zobrazit náhrady).

372 Kč

ČSN EN IEC 63093-1 (358471) - listopad 2020

Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 1: Obecná specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 63093-11 (358471) - leden 2019

Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 11: EC-jádra pro napájecí zdroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

372 Kč

ČSN EN IEC 63093-12 (358471) - prosinec 2019

Feritová jádra - Pokyny pro rozměry a meze povrchových vad - Část 12: Toroidní jádra

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 63093-13 (358471) - říjen 2019

Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 13: PQ-jádra

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 63093-14 (358471) - prosinec 2019

Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 14: EFD-jádra

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 63093-2 (358471) - listopad 2020

Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 2: Hrníčková jádra pro použití v telekomunikacích, napájecích zdrojích a filtrech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 63093-3 (358471) - listopad 2020

Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 3: Poloviny hrníčkových feritových jader pro indukční bezdotykové spínače

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 63093-4 (358471) - říjen 2019

Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 4: RM-jádra

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 63093-5 (358471) - únor 2019

Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 5: EP-jádra a příslušenství pro použití v tlumivkách a transformátorech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 63093-6 (358471) - únor 2019

Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 6: ETD-jádra pro napájecí zdroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

382 Kč

ČSN EN IEC 63093-7 (358471) - říjen 2018

Feritová jádra - Pokyny pro rozměry a meze povrchových vad - Část 7: EER-jádra

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

372 Kč

ČSN EN IEC 63093-8 (358471) - červen 2019

Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 8: E-jádra

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 63093-9 (358471) - listopad 2020

Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 9: Planární jádra

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 61333 (358472) - březen 1999

Značení feritových jader U a E

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.20t

Norma bude zrušena k 3. září 2022 (zobrazit náhrady).

157 Kč

ČSN EN IEC 61333 ed. 2 (358472) - březen 2020

Značení feritových jader

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 62323 (358474) - únor 2006

Rozměry polovin hrníčkových feritových jader pro indukční bezdotykové spínače

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 1. květnu 2023 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 62317-1 (358475) - únor 2008

Feritová jádra - Rozměry - Část 1: Kmenová specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 21. květnu 2023 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 62317-11 (358475) - červen 2016

Feritová jádra - Rozměry - Část 11: EC-jádra pro napájecí zdroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 28. září 2021 (zobrazit náhrady).

372 Kč

ČSN EN 62317-12 (358475) - květen 2017

Feritová jádra - Rozměry - Část 12: Toroidní jádra

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 9. květnu 2022 (zobrazit náhrady).

372 Kč

ČSN EN 62317-13 ed. 2 (358475) - květen 2016

Feritová jádra - Rozměry - Část 13: PQ-jádra pro napájecí zdroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 12. březnu 2022 (zobrazit náhrady).

372 Kč

ČSN EN 62317-14 (358475) - duben 2009

Feritová jádra - Rozměry - Část 14: EFD-jádra pro napájecí zdroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 9. květnu 2022 (zobrazit náhrady).

372 Kč

ČSN EN 62317-2 (358475) - březen 2011

Feritová jádra - Rozměry - Část 2: Hrníčková jádra pro použití v telekomunikacích, napájecích zdrojích a filtrech

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 1. květnu 2023 (zobrazit náhrady).

372 Kč

ČSN EN 62317-5 (358475) - květen 2016

Feritová jádra - Rozměry - Část 5: EP-jádra a příslušenství pro použití v tlumivkách a transformátorech

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 13. srpnu 2021 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 62317-6 (358475) - srpen 2016

Feritová jádra - Rozměry - Část 6: ETD-jádra pro napájecí zdroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 28. září 2021 (zobrazit náhrady).

372 Kč

ČSN EN 62317-7 (358475) - květen 2006

Feritová jádra - Rozměry - Část 7: EER-jádra

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 28. září 2021 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 62317-8 (358475) - červenec 2007

Feritová jádra - Rozměry - Část 8: E-jádra

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 28. září 2021 (zobrazit náhrady).

372 Kč

ČSN EN 62317-9 (358475) - duben 2007

Feritová jádra - Rozměry - Část 9: Planární jádra

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.07t, Z1 11.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 21. květnu 2023 (zobrazit náhrady).

497 Kč

ČSN EN 62674-1 (358477) - červenec 2013

Vysokofrekvenční indukčnostní součástky - Část 1: Neproměnné povrchově montované induktory pro použití v elektronických a telekomunikačních zařízeních

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč