ICS 29.080.30 - Izolační systémy

ČSN EN 60071-1 ed. 2 (330419) - prosinec 2006

Koordinace izolace - Část 1: Definice, principy a pravidla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.10t, Z1 6.20t

Norma bude zrušena k 12. září 2022 (zobrazit náhrady).

662 Kč

ČSN EN 60071-5 (330419) - srpen 2015

Koordinace izolace - Část 5: Postupy pro vysokonapěťové stanice měničů stejnosměrného proudu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN IEC 60071-1 ed. 3 (330419) - červen 2020

Koordinace izolace - Část 1: Definice, principy a pravidla

350 Kč

ČSN EN 60664-1 ed. 2 (330420) - duben 2008 aktuální vydání

Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky

770 Kč

ČSN EN 60664-3 ed. 2 (330420) - prosinec 2017 aktuální vydání

Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 3: Použití ochranných vrstev, zalévání nebo zalisování pro ochranu proti znečištění

340 Kč

ČSN EN 60664-4 (330420) - červenec 2006

Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 4: Vliv namáhání napětím s vysokým kmitočtem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.07t

590 Kč

ČSN EN 60664-5 ed. 2 (330420) - červenec 2008 aktuální vydání

Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 5: Komplexní metoda pro stanovení nejkratších vzdušných vzdáleností a povrchových cest rovných nebo menších než 2 mm

550 Kč

ČSN EN 60505 ed. 3 (346205) - duben 2012

Hodnocení a třídění elektroizolačních systémů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.17t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

610 Kč

ČSN EN 61857-1 ed. 3 (346220) - červenec 2009

Elektrické izolační systémy - Postupy pro tepelné hodnocení - Část 1: Všeobecné požadavky - Nízké napětí

230 Kč

ČSN EN 61857-21 ed. 3 (346220) - únor 2010

Elektrické izolační systémy - Postupy pro tepelné hodnocení - Část 21: Zvláštní požadavky na modely pro všeobecné účely - Vinutí z vodičů kruhového průřezu

230 Kč

ČSN EN 61857-22 ed. 2 (346220) - červen 2009 aktuální vydání

Elektrické izolační systémy - Postupy pro tepelné hodnocení - Část 22: Zvláštní požadavky na model zapouzdřené cívky - Elektrický izolační systém (EIS) vinutí z vodičů kruhového průřezu

230 Kč

ČSN EN 61857-31 (346220) - srpen 2017

Elektrické izolační systémy - Postupy pro tepelné hodnocení - Část 31: Aplikace s projektovanou životností kratší než 5 000 hodin

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 61857-32 (346220) - květen 2020

Elektrické izolační systémy - Postupy pro tepelné hodnocení - Část 32: Multifaktorové hodnocení při zvýšeném namáhání během diagnostické zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 61858-1 (346221) - listopad 2014

Elektroizolační systémy - Tepelné hodnocení modifikací zavedených EIS - Část 1: EIS vinutí z vodičů kruhového průřezu

350 Kč

ČSN EN 61858-2 (346221) - listopad 2014

Elektroizolační systémy - Tepelné hodnocení modifikací zavedených EIS - Část 2: EIS s tvarovanými cívkami

340 Kč

ČSN EN 62068 (346230) - leden 2014

Elektroizolační materiály a systémy - Obecné metody hodnocení elektrické odolnosti při opakovaných napěťových impulzech

230 Kč

ČSN EN 60034-18-21 ed. 2 (350000) - srpen 2013 aktuální vydání

Točivé elektrické stroje - Část 18-21: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro vinutá vinutí - Tepelné hodnocení a klasifikace

440 Kč

ČSN EN 60034-18-31 ed. 2 (350000) - leden 2013 aktuální vydání

Točivé elektrické stroje - Část 18-31: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro tvarovaná vinutí - Tepelné hodnocení a klasifikace izolačních systémů točivých strojů

340 Kč

ČSN EN 60034-18-32 (350000) - srpen 2011

Točivé elektrické stroje - Část 18-32: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro tvarovaná vinutí - Hodnocení podle elektrické odolnosti

230 Kč

ČSN EN 60034-18-34 (350000) - březen 2013

Točivé elektrické stroje - Část 18-34: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro tvarovaná vinutí - Hodnocení termomechanické odolnosti izolačních systémů

230 Kč