ICS 29.050 - Vodivé materiály

TNI CLC/TR 50480 (332010) - duben 2015

Určování průřezu vodičů a volba ochranných přístrojů

350 Kč

ČSN EN 61788-1 ed. 2 (345685) - září 2007 aktuální vydání

Supravodivost - Část 1: Měření kritického proudu - Stejnosměrný kritický proud Nb-Ti kompozitních supravodičů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 61788-10 ed. 2 (345685) - červen 2007 aktuální vydání

Supravodivost - Část 10: Měření kritické teploty - Kritická teplota kompozitních supravodičů stanovená odporovou metodou

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61788-11 ed. 2 (345685) - duben 2012 aktuální vydání

Supravodivost - Část 11: Stanovení koeficientu zbytkového odporu - Koeficient zbytkového odporu kompozitních supravodičů Nb3Sn

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61788-12 ed. 2 (345685) - březen 2014 aktuální vydání

Supravodivost - Část 12: Měření objemového podílu matrice/supravodič - Objemový podíl mědi v kompozitních supravodivých drátech Nb3Sn

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 61788-13 ed. 2 (345685) - březen 2013 aktuální vydání

Supravodivost - Část 13: Měření ztrát střídavého proudu - Magnetometrické metody měření hysterezních ztrát v supravodivých multifilamentárních kompozitech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 61788-14 (345685) - únor 2011

Supravodivost - Část 14: Supravodivá výkonová zařízení - všeobecné požadavky na charakteristické zkoušky proudových přívodních vedení navržených pro napájení supravodivých zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 61788-15 (345685) - červen 2012

Supravodivost - Část 15: Elektronická měření charakteristických vlastností - Vnitřní povrchová impedance supravodivých vrstev při mikrovlnných frekvencích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 61788-16 (345685) - říjen 2013

Supravodivost - Část 16: Elektronická měření charakteristických vlastností - Povrchový odpor supravodičů při mikrovlnných frekvencích závislý na výkonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 61788-17 (345685) - říjen 2013

Supravodivost - Část 17: Elektronická měření charakteristických vlastností - Místní kritická hustota proudu a její rozdělení ve velkoplošných supravodivých vrstvách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 61788-18 (345685) - červen 2014

Supravodivost - Část 18: Měření mechanických vlastností - Zkouška tahem kompozitních supravodičů Bi-2223 a Bi-2212 pokrytých stříbrem a/nebo slitinou stříbra při pokojové teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 61788-19 (345685) - srpen 2014

Supravodivost - Část 19: Měření mechanických vlastností - Tahová zkouška působení v kompozitních supravodičových drátech NB3Sn při pokojové teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 61788-2 ed. 2 (345685) - září 2007 aktuální vydání

Supravodivost - Část 2: Měření kritického proudu - Stejnosměrný kritický proud Nb₃Sn kompozitních supravodičů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 61788-21 (345685) - únor 2016

Supravodivost - Část 21: Supravodivé dráty - Zkušební metody pro praktické supravodivé dráty - Obecné vlastnosti a návod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 61788-22-1 (345685) - březen 2018

Supravodivost - Část 22-1: Supravodivá elektronická zařízení - Kmenová specifikace pro snímače a detektory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 61788-3 ed. 2 (345685) - březen 2007 aktuální vydání

Supravodivost - Část 3: Měření kritického proudu - Stejnosměrný kritický proud oxidických supravodičů Bi-2212 a Bi-2223 pokrytých stříbrem nebo slitinou stříbra

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61788-4 ed. 4 (345685) - listopad 2016

Supravodivost - Část 4: Stanovení koeficientu zbytkového odporu - Koeficient zbytkového odporu kompozitních supravodičů Nb-Ti a Nb3Sn

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 24. dubnu 2023 (přejít na náhradu).

472 Kč

ČSN EN 61788-5 ed. 2 (345685) - březen 2014 aktuální vydání

Supravodivost - Část 5: Měření objemového podílu matrice/supravodič - Objemový podíl měď/supravodič v kompozitních supravodičích Cu/Nb-Ti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 61788-6 ed. 3 (345685) - únor 2012

Supravodivost - Část 6: Měření mechanických vlastností - Zkouška tahem kompozitních supravodičů Cu/Nb-Ti při pokojové teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 61788-7 ed. 2 (345685) - srpen 2007

Supravodivost - Část 7: Elektronická měření charakteristických vlastností - Povrchový odpor supravodičů při mikrovlnných frekvencích

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 24. dubnu 2023 (přejít na náhradu).

582 Kč

ČSN EN 61788-8 ed. 2 (345685) - červen 2011 aktuální vydání

Supravodivost - Část 8: Měření ztrát střídavého proudu - Měření celkových ztrát střídavého proudu supravodivých drátů kruhového průřezu v transverzálním střídavém magnetickém poli při teplotě kapalného helia metodou snímacích cívek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 61788-9 (345685) - únor 2006

Supravodivost - Část 9: Měření masivních vysokoteplotních supravodičů - Zachycená magnetická indukce hrubozrnných oxidických supravodičů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 61788-23 (345685) - březen 2019

Supravodivost - Část 23: Měření koeficientu zbytkového odporu - Koeficient zbytkového odporu supravodičů Nb

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 61788-24 (345685) - leden 2019

Supravodivost - Část 24: Měření kritického proudu - Udržovaný kritický proud po dvojnásobném ohybu při pokojové teplotě supravodivých drátů Bi-2223 pokrytých stříbrem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 61788-25 (345685) - květen 2019

Supravodivost - Část 25: Měření mechanických vlastností - Zkouška tahem na drátech REBCO při pokojové teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 61788-26 (345685) - únor 2021

Supravodivost - Část 26: Měření kritického proudu - Stejnosměrný kritický proud kompozitních supravodičů RE-Ba-Cu-O

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 61788-4 ed. 5 (345685) - říjen 2020

Supravodivost - Část 4: Měření zbytkového odporu - Poměr zbytkového odporu kompozitních supravodičů Nb-Ti a Nb3Sn

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 61788-7 ed. 3 (345685) - říjen 2020

Supravodivost - Část 7: Elektronická měření charakteristik - Povrchový odpor vysokoteplotních supravodičů při mikrovlnných frekvencích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 3915 (640131) - květen 2000

Plasty - Měření odporu vodivých plastů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč