ICS 29.035.01 - Izolační materiály obecně

ČSN IEC 60050-212 (330050) - červenec 2011

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 212: Pevné, kapalné a plynné elektroizolační materiály

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A2 1.16t, A1 1.16t, A3 10.20t

1 645 Kč

ČSN EN 60085 ed. 2 (330250) - srpen 2008 aktuální vydání

Elektrické izolace - Tepelné hodnocení a značení

340 Kč

ČSN EN 60212 (346401) - říjen 2011

Standardní podmínky používané před zkoušením a během zkoušení pevných elektroizolačních materiálů

190 Kč

ČSN EN 60544-1 ed. 2 (346411) - duben 2014 aktuální vydání

Elektroizolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření - Část 1: Interakce ionizujícího záření a dozimetrie

350 Kč

ČSN EN 60544-2 (346411) - duben 2013

Elektrotechnické izolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření na izolační materiály - Část 2: Postupy pro ozářování a zkoušky

340 Kč

ČSN EN 60544-4 (346411) - květen 2004

Elektrotechnické izolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření - Část 4: Systém klasifikace pro provoz v radiačních prostředích

230 Kč

ČSN EN 60544-5 ed. 2 (346411) - září 2012 aktuální vydání

Elektroizolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření - Část 5: Postupy hodnocení stárnutí během provozu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61251 (346412) - červen 2016

Elektroizolační materiály - Hodnocení AC napěťové odolnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 60370 (346415) - červenec 2018

Zkušební postup pro hodnocení tepelné odolnosti elektroizolačních pryskyřic a laků pro impregnační účely - Metody elektrického průrazu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60216-1 ed. 2 (346416) - prosinec 2013

Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 1: Proces stárnutí a vyhodnocení výsledků zkoušky

350 Kč

ČSN EN 60216-2 (346416) - duben 2006

Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 2: Určení vlastností tepelné odolnosti - Volba kritérií zkoušek

230 Kč

ČSN EN 60216-3 ed. 2 (346416) - leden 2007 aktuální vydání

Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 3: Předpisy pro výpočet charakteristik dlouhodobé tepelné odolnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 60216-4-1 (346416) - říjen 2006

Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 4-1: Pece na stárnutí - Jednokomorové pece

230 Kč

ČSN EN 60216-4-2 (346416) - srpen 2001

Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 4-2: Pece na stárnutí materiálu - Přesné pece pro použití do 300 °C

230 Kč

ČSN EN 60216-4-3 (346416) - květen 2001

Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 4-3: Pece na stárnutí materiálu - Vícekomorové pece

230 Kč

ČSN EN 60216-5 ed. 2 (346416) - leden 2009 aktuální vydání

Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 5: Určení relativního indexu tepelné odolnosti (RTE) izolačního materiálu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.10t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

370 Kč

ČSN EN 60216-6 ed. 2 (346416) - březen 2007 aktuální vydání

Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 6: Určení indexů tepelné odolnosti (TI a RTE) izolačního materiálu metodou pevně stanovených časů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

990 Kč

ČSN EN 60216-8 (346416) - prosinec 2013

Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 8: Pokyny pro výpočet charakteristik tepelné odolnosti s využitím zjednodušených postupů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61006 ed. 2 (346424) - listopad 2004 aktuální vydání

Elektroizolační materiály - Zkušební metody pro stanovení teploty skelného přechodu

340 Kč

ČSN EN 62631-3-2 (346452) - říjen 2016

Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 3-2: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) - Povrchový odpor a povrchová rezistivita

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 62631-1 (346462) - březen 2012

Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 1: Obecně

230 Kč

ČSN EN 62631-3-1 (346462) - říjen 2016

Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 3-1: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) - Objemový odpor a objemová rezistivita, obecné metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 62631-3-3 (346462) - srpen 2016

Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 3-3: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) - Izolační odpor

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 62631-2-1 (346462) - srpen 2018

Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 2-1: Relativní permitiva a ztrátový činitel - Technické frekvence (0.1 Hz až 10 MHz), střídavé metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 62631-3-11 (346462) - srpen 2018

Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 3-11: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) - Objemový odpor a objemová rezistivita, metoda pro impregnační materiály a povlaky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 62631-3-4 (346462) - říjen 2019

Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 3-4: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) - Objemový odpor a objemová rezistivita při zvýšených teplotách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60243-1 ed. 2 (346463) - leden 2014 aktuální vydání

Elektrická pevnost izolačních materiálů - Zkušební metody - Část 1: Zkoušky při průmyslových kmitočtech

340 Kč

ČSN EN 60243-2 ed. 2 (346463) - srpen 2014 aktuální vydání

Elektrická pevnost izolačních materiálů - Zkušební metody - Část 2: Dodatečné požadavky na zkoušky stejnosměrným napětím

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60243-3 ed. 2 (346463) - srpen 2014 aktuální vydání

Elektrická pevnost izolačních materiálů - Zkušební metody - Část 3: Dodatečné požadavky na impulzní zkoušky (1,2/50 µs)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60112 (346468) - prosinec 2003

Metody určování zkušebních indexů a porovnávacích indexů odolnosti tuhých izolačních materiálů proti plazivým proudům

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.04t, A1 6.10t

485 Kč

ČSN EN 61621 (346471) - říjen 1998

Suché pevné elektroizolační materiály - Zkouška odolnosti vůči obloukovému výboji vysokého napětí a nízkého proudu

230 Kč

ČSN EN 60587 (346472) - leden 2008

Elektroizolační materiály používané v různých podmínkách prostředí - Zkušební metody pro hodnocení odolnosti proti vytváření vodivých cest a erozi

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61234-2 (346475) - listopad 1998

Elektroizolační materiály - Metody zkoušení hydrolytické stability - Část 2: Tvářené reaktoplasty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60426 (346491) - říjen 2007

Elektroizolační materiály - Stanovení elektrolytické koroze způsobené elektroizolačními materiály - Metody zkoušek

350 Kč

ČSN EN 61033 (346492) - květen 2007

Zkušební metody pro stanovení pevnosti spojení impregnačních prostředků k podložce typu lakovaný vodič

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61212-3-1 ed. 3 (346520) - září 2013

Izolační materiály - Průmyslové vrstvené tuhé kruhovité trubky a tyče z teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Kruhovité vrstvené vinuté trubky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61212-3-2 ed. 3 (346520) - září 2013

Izolační materiály - Průmyslové vrstvené tuhé kruhovité trubky a tyče z teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 2: Kruhovité vrstvené lisované trubky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61212-3-3 ed. 2 (346520) - duben 2007 aktuální vydání

Izolační materiály - Průmyslové vrstvené tuhé kruhovité trubky a tyče z teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 3: Kruhovité vrstvené lisované tyče

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61061-1 ed. 2 (346525) - květen 2007 aktuální vydání

Neimpregnované lisované dřevo pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice, značení a všeobecné požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60454-3-19 (346542) - leden 2004

Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 19: Oboustranné samolepicí pásky vyrobené z různých podkladových materiálů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 62677-1 (346554) - květen 2018

Teplem smrštitelné nízkonapěťové a středněnapěťové tvarované díly - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN IEC 62677-2 (346554) - květen 2018

Teplem smrštitelné nízkonapěťové a středněnapěťové tvarované díly - Část 2: Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 62677-3-101 (346554) - srpen 2018

Teplem smrštitelné nízkonapěťové a středněnapěťové tvarované díly - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 101: Teplem smrštitelné polyolefinové tvarované díly pro nízkonapěťové aplikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN IEC 62677-3-102 (346554) - srpen 2018

Teplem smrštitelné nízkonapěťové a středněnapěťové tvarované díly - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 102: Teplem smrštitelné polyolefinové tvarované díly pro středněnapěťové aplikace, odolné proti vytváření vodivých stop

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN IEC 62677-3-103 (346554) - listopad 2019

Teplem smrštitelné nízkonapěťové a středněnapěťové tvarované díly - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 103: Teplem smrštitelné polyolefinové vodivé tvarované díly pro středněnapěťové aplikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 60455-2 ed. 2 (346571) - březen 2016 aktuální vydání

Pryskyřice z reaktivních směsí pro elektrickou izolaci - Část 2: Zkušební metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 60455-3-8 (346571) - prosinec 2013

Reaktivní směsi na bázi pryskyřic pro elektrickou izolaci - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 8: Pryskyřice pro příslušenství kabelů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60893-1 ed. 2 (346572) - listopad 2004 aktuální vydání

Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice, označení a všeobecné požadavky

190 Kč

ČSN EN 60893-3-5 ed. 2 (346572) - srpen 2004 aktuální vydání

Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic - Část 3-5: Specifikace jednotlivých materiálů - Požadavky na neohebné laminátové desky na bázi polyesterových pryskyřic

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.10t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

540 Kč

ČSN EN 60893-3-6 ed. 2 (346572) - srpen 2004 aktuální vydání

Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic - Část 3-6: Specifikace jednotlivých materiálů - Požadavky na neohebné laminátové desky na bázi silikonových pryskyřic

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.10t, A2 8.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

730 Kč

ČSN EN 60893-3-7 ed. 2 (346572) - srpen 2004 aktuální vydání

Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic - Část 3-7: Specifikace jednotlivých materiálů - Požadavky na neohebné laminátové desky na bázi polyimidových pryskyřic

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.10t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

540 Kč

ČSN EN 60626-1 (346575) - srpen 2012 aktuální vydání

Kombinované ohebné materiály pro elektrické izolace - Část 1: Definice a obecné požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60626-2 ed. 2 (346575) - duben 2010 aktuální vydání

Kombinované ohebné elektroizolační materiály - Část 2: Zkušební metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60626-3 ed. 2 (346575) - květen 2009 aktuální vydání

Kombinované ohebné elektroizolační materiály - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.13t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

820 Kč

ČSN EN 60811-100 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 100: Obecně

230 Kč

ČSN EN 60811-201 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 201: Základní zkoušky - Měření tloušťky izolace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.18t

315 Kč

ČSN EN 60811-202 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 202: Základní zkoušky - Měření tloušťky nekovového pláště

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.18t

295 Kč

ČSN EN 60811-203 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 203: Základní zkoušky - Měření vnějších rozměrů

190 Kč

ČSN EN 60811-301 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 301: Elektrické zkoušky - Měření permitivity výplňových směsí při 23 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60811-302 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 302: Elektrické zkoušky - Měření stejnosměrného měrného odporu výplňových směsí při 23 °C a 100 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60811-401 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 401: Ostatní zkoušky - Metody tepelného stárnutí - Stárnutí v horkovzdušné peci

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.18t

355 Kč

ČSN EN 60811-402 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 402: Ostatní zkoušky - Zkouška nasákavosti vodou

190 Kč

ČSN EN 60811-403 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 403: Ostatní zkoušky - Odolnost sesítěných směsí vůči ozónu

190 Kč

ČSN EN 60811-404 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 404: Ostatní zkoušky - Zkouška pláště ponořením do minerálního oleje

190 Kč

ČSN EN 60811-405 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 405: Ostatní zkoušky - Tepelná stabilita izolací a plášťů z PVC

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.16t

210 Kč

ČSN EN 60811-406 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 406: Ostatní zkoušky - Odolnost polyethylenových a polypropylenových směsí vůči popraskání

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60811-407 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 407: Ostatní zkoušky - Měření přírůstku hmotnosti polyethylenových a polypropylenových směsí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60811-408 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 408: Ostatní zkoušky - Dlouhodobá tepelná stabilita polyethylenových a polypropylenových směsí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60811-409 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 409: Ostatní zkoušky - Úbytek hmotnosti termoplastických izolačních a plášťových směsí

230 Kč

ČSN EN 60811-410 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 410: Ostatní zkoušky - Zkušební metoda pro degradaci mědi vodičů izolovaných polyolefinem pomocí katalytické oxidace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

530 Kč

ČSN EN 60811-411 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 411: Ostatní zkoušky - Křehkost výplňových směsí při nízké teplotě

230 Kč

ČSN EN 60811-412 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 412: Ostatní zkoušky - Metody tepelného stárnutí - Stárnutí ve vzduchové bombě

190 Kč

ČSN EN 60811-501 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 501: Mechanické zkoušky - Zkoušky pro určení mechanických vlastností izolačních a plášťových směsí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.19t

355 Kč

ČSN EN 60811-502 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 502: Mechanické zkoušky - Zkouška smrštivosti izolace

190 Kč

ČSN EN 60811-503 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 503: Mechanické zkoušky - Zkouška smrštivosti pláště

190 Kč

ČSN EN 60811-504 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 504: Mechanické zkoušky - Zkouška izolace a pláště navíjením při nízké teplotě

190 Kč

ČSN EN 60811-505 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 505: Mechanické zkoušky - Prodloužení izolace a pláště při nízké teplotě

190 Kč

ČSN EN 60811-506 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 506: Mechanické zkoušky - Zkouška izolace a pláště rázem při nízké teplotě

190 Kč

ČSN EN 60811-507 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 507: Mechanické zkoušky - Zkouška sesítěných materiálů tlakem při vysoké teplotě

190 Kč

ČSN EN 60811-508 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 508: Mechanické zkoušky - Tlak při vysoké teplotě pro izolaci a plášť

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.18t

355 Kč

ČSN EN 60811-509 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 509: Mechanické zkoušky - Zkouška odolnosti izolace a pláště proti popraskání (zkouška tepelným šokem)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.18t

315 Kč

ČSN EN 60811-510 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 510: Mechanické zkoušky - Specifické metody pro polyethylenové a polypropylenové směsi - Zkouška navíjením po tepelném stárnutí na vzduchu

190 Kč

ČSN EN 60811-511 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 511: Mechanické zkoušky - Měření bodu skápnutí polyethylenových směsí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

530 Kč

ČSN EN 60811-512 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 512: Mechanické zkoušky - Specifické metody pro polyethylenové a polypropylenové směsi - Pevnost v tahu a prodloužení při přetržení po kondicionování při zvýšené teplotě

190 Kč

ČSN EN 60811-513 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 513: Mechanické zkoušky - Specifické metody pro polyethylenové a polypropylenové směsi - Zkouška navíjením po kondicionování

190 Kč

ČSN EN 60811-601 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 601: Fyzikální zkoušky - Měření bodu skápnutí výplňových směsí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60811-602 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 602: Fyzikální zkoušky - Oddělování oleje ve výplňových směsích

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60811-603 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 603: Fyzikální zkoušky - Měření celkového čísla kyselosti výplňových směsí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60811-604 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 604: Fyzikální zkoušky - Měření nepřítomnosti korozivních složek ve výplňových směsích

190 Kč

ČSN EN 60811-605 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 605: Fyzikální zkoušky - Stanovení obsahu sazí a/nebo obsahu minerální složky v polyethylenových směsích

190 Kč

ČSN EN 60811-606 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 606: Fyzikální zkoušky - Metody pro stanovení hustoty

190 Kč

ČSN EN 60811-607 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 607: Fyzikální zkoušky - Zkouška pro stanovení rozptylu sazí v polyethylenu a polypropylenu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 50363-0 ed. 2 (347013) - únor 2012 aktuální vydání

Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 0: Všeobecný úvod

190 Kč