ICS 27.190 - Biologické a alternativní zdroje energie

ČSN EN ISO/IEC 13273-2 (011506) - říjen 2016

Energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie - Obecná mezinárodní terminologie - Část 2: Obnovitelné zdroje energie

340 Kč

ČSN EN 61427-2 (364365) - květen 2016

Akumulátorové články a baterie pro akumulaci obnovitelné energie - Obecné požadavky a metody zkoušek - Část 2: Aplikace v energetické síti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 16723-1 (385585) - srpen 2017 aktuální vydání

Zemní plyn a biometan pro využití v dopravě a vtláčení do plynovodů na zemní plyn - Část 1: Specifikace biometanu pro vtláčení do plynovodů na zemní plyn

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.17t

360 Kč

ČSN EN 16723-2 (385585) - listopad 2018 aktuální vydání

Zemní plyn a biometan pro využití v dopravě a biometan pro vtláčení do plynovodů na zemní plyn - Část 2: Specifikace pohonných hmot

340 Kč

ČSN EN ISO 17628 (721013) - říjen 2015

Geotechnický průzkum a zkoušení - Geotermální zkušební metody - Stanovení tepelné vodivosti zemin a hornin geotermálními výměníky ve vrtech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 16559 (838200) - únor 2015

Tuhá biopaliva - Terminologie, definice a popis

440 Kč

ČSN EN ISO 17225-1 (838202) - leden 2015

Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 1: Obecné požadavky

570 Kč

ČSN EN ISO 17225-3 (838202) - leden 2015

Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 3: Tříděné dřevní brikety

230 Kč

ČSN EN ISO 17225-4 (838202) - leden 2015

Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 4: Tříděná dřevní štěpka

230 Kč

ČSN EN ISO 17225-5 (838202) - leden 2015

Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 5: Tříděné palivové dřevo

230 Kč

ČSN EN ISO 17225-6 (838202) - leden 2015

Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 6: Tříděné nedřevní pelety

230 Kč

ČSN EN ISO 17225-7 (838202) - leden 2015

Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 7: Tříděné nedřevní brikety

190 Kč

ČSN EN ISO 20023 (838205) - prosinec 2019 aktuální vydání

Tuhá biopaliva - Bezpečnost pelet z tuhých biopaliv - Bezpečná manipulace a skladování při použití dřevních pelet v obytných a jiných malých instalacích

550 Kč

ČSN EN ISO 20024 (838206) - září 2020

Tuhá biopaliva - Bezpečná manipulace a skladování tuhých biopaliv v komerčních a průmyslových instalacích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 21945 (838212) - říjen 2020

Tuhá biopaliva - Zjednodušená metoda vzorkování pro malé instalace

340 Kč

ČSN EN ISO 14780 (838213) - listopad 2017

Tuhá biopaliva - Příprava vzorku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.20t

475 Kč

ČSN EN ISO 18125 (838214) - březen 2019 aktuální vydání

Tuhá biopaliva - Stanovení spalného tepla a výhřevnosti

550 Kč

ČSN EN ISO 17827-1 (838219) - říjen 2016

Tuhá biopaliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic - Část 1: Metoda třídění oscilačním sítem s otvory o velikosti 3,15 mm a většími

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 17827-2 (838219) - prosinec 2016

Tuhá biopaliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic neslisovaných paliv - Část 2: Metoda třídění vibračními síty s otvory o velikosti 3,15 mm a menšími

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18134-1 (838220) - únor 2016

Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 1: Celková voda - Referenční metoda

190 Kč

ČSN EN ISO 18134-2 (838220) - září 2017 aktuální vydání

Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 2: Celková voda - Zjednodušená metoda

190 Kč

ČSN EN ISO 18134-3 (838220) - únor 2016

Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 3: Obsah vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor

190 Kč

ČSN EN ISO 16993 (838225) - leden 2017 aktuální vydání

Tuhá biopaliva - Přepočet výsledků analýz pro různé stavy biopaliv

230 Kč

ČSN EN ISO 16994 (838226) - leden 2017 aktuální vydání

Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu celkové síry a celkového chloru

230 Kč

ČSN EN ISO 21404 (838227) - listopad 2020

Tuhá biopaliva - Stanovení tavitelnosti popela

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 17830 (838228) - listopad 2016

Tuhá biopaliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic rozpadlých pelet

230 Kč

ČSN EN ISO 17829 (838229) - červen 2016

Tuhá biopaliva - Stanovení délky a průměru pelet

190 Kč

ČSN EN ISO 18846 (838230) - duben 2017

Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu jemných částic v množství pelet

190 Kč

ČSN EN ISO 19743 (838231) - leden 2018

Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu těžkých cizorodých materiálů větších než 3,15 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 20049-1 (838233) - listopad 2020

Tuhá biopaliva - Stanovení samozahřívání peletizovaných biopaliv - Část 1: Izotermická kalorimetrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16214-1 +A1 (838260) - červen 2020 nové vydání

Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 1: Terminologie

440 Kč

ČSN EN 16214-3 +A1 (838260) - prosinec 2020 nové vydání

Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 3: Biodiverzita a ekologická hlediska související s účely ochrany přírody

340 Kč

ČSN EN 16214-4 +A1 (838260) - květen 2020 aktuální vydání

Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 4: Metody výpočtu bilance emisí skleníkových plynů s použitím analýzy životního cyklu

350 Kč

ČSN P CEN/TS 16214-2 (838260) - srpen 2014

Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 2: Posuzování shody včetně řetězce dohledu a hmotnostní bilance

350 Kč