ICS 27.180 - Větrné turbíny a ostatní alternativní zdroje energie

ČSN EN 15316-4-10 (060401) - květen 2019 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-10: Systémy výroby energie z větru, Modul M11-8-7

230 Kč

ČSN IEC 60050-415 (330050) - listopad 2000

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 415: Větrné elektrárny

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN CLC/TS 61400-14 (333160) - srpen 2018

Větrné elektrárny - Část 14: Prohlášení týkající se hodnot úrovně zdánlivého akustického výkonu a tonality

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN CLC/TS 61400-26-1 (333160) - červen 2018

Větrné elektrárny - Část 26-1: Časová dostupnost systémů větrných turbín

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 3. červenci 2022 (zobrazit náhrady).

602 Kč

ČSN CLC/TS 61400-26-2 (333160) - červen 2018

Větrné elektrárny - Část 26-2: Dostupnost výroby z větrných turbín

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 3. červenci 2022 (zobrazit náhrady).

582 Kč

ČSN CLC/TS 61400-26-3 (333160) - červen 2018

Větrné elektrárny - Část 26-3: Dostupnost větrných elektráren

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 3. červenci 2022 (zobrazit náhrady).

977 Kč

ČSN EN 61400-1 ed. 2 (333160) - červenec 2006

Větrné elektrárny - Část 1: Návrhové požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.11t, Z2 5.20t

Norma bude zrušena k 15. březnu 2022 (zobrazit náhrady).

962 Kč

ČSN EN 61400-11 ed. 3 (333160) - září 2013

Větrné elektrárny - Část 11: Metodika měření hluku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.19t, Oprava 1 4.20t

760 Kč

ČSN EN 61400-12-1 ed. 2 (333160) - leden 2018 aktuální vydání

Větrné elektrárny - Část 12-1: Měření výkonu větrných elektráren

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 4.20t, Oprava 2 10.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 910 Kč

ČSN EN 61400-12-2 (333160) - únor 2014

Větrné elektrárny - Část 12-2: Výkonové charakteristiky větrných elektráren na základě anemometrie gondoly

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.17t

610 Kč

ČSN EN 61400-13 (333160) - srpen 2016

Větrné elektrárny - Část 13: Měření mechanických zatížení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 61400-2 ed. 3 (333160) - březen 2015

Větrné elektrárny - Část 2: Malé větrné elektrárny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.20t

965 Kč

ČSN EN 61400-21 ed. 2 (333160) - červenec 2009 aktuální vydání

Větrné elektrárny - Část 21: Měření a vyhodnocení charakteristik kvality elektrické energie větrných turbín připojených k elektrické rozvodné soustavě

550 Kč

ČSN EN 61400-22 (333160) - září 2011

Větrné elektrárny - Část 22: Zkoušení shody a certifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.20t

610 Kč

ČSN EN 61400-23 (333160) - prosinec 2014

Větrné elektrárny - Část 23: Pevnostní zkoušky rotorových listů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 61400-24 (333160) - březen 2011

Větrné elektrárny - Část 24: Ochrana před bleskem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.20t

Norma bude zrušena k 7. srpnu 2022 (zobrazit náhrady).

977 Kč

ČSN EN 61400-25-1 ed. 2 (333160) - duben 2018 aktuální vydání

Větrné elektrárny - Část 25-1: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Souhrnný popis principů a modelů

350 Kč

ČSN EN 61400-25-2 ed. 2 (333160) - duben 2016 aktuální vydání

Větrné elektrárny - Část 25-2: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Informační modely

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 61400-25-3 ed. 2 (333160) - duben 2016 aktuální vydání

Větrné elektrárny - Část 25-3: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Modely výměny informací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 61400-25-4 ed. 2 (333160) - srpen 2017 aktuální vydání

Větrné elektrárny - Část 25-4: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Mapování na komunikační profil

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 690 Kč

ČSN EN 61400-25-5 ed. 2 (333160) - červen 2018 aktuální vydání

Větrné elektrárny - Část 25-5: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Zkoušky shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 61400-25-6 ed. 2 (333160) - říjen 2017 aktuální vydání

Větrné elektrárny - Část 25-6: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Třídy logických uzlů a třídy dat pro sledování stavu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61400-27-1 (333160) - prosinec 2015

Větrné elektrárny - Část 27-1: Elektrické simulační modely - Větrné turbíny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 61400-3 (333160) - prosinec 2009

Větrné elektrárny - Část 3: Návrhové požadavky na větrné elektrárny umístěné v pobřežních vodách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 61400-4 (333160) - září 2013

Větrné elektrárny - Část 4: Návrhové požadavky pro převodky větrných turbín

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN IEC 61400-1 ed. 3 (333160) - květen 2020 aktuální vydání

Větrné elektrárny - Část 1: Konstrukční požadavky

945 Kč

ČSN EN IEC 61400-21-1 (333160) - listopad 2019

Větrné elektrárny - Část 21-1: Měření a vyhodnocování elektrických veličin - Větrné elektrárny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN EN IEC 61400-24 ed. 2 (333160) - duben 2020

Větrné elektrárny - Část 24: Ochrana před bleskem

1 270 Kč

ČSN EN IEC 61400-26-1 (333160) - prosinec 2019

Větrné elektrárny - Část 26-1: Dostupnost větrných elektráren

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN IEC 61400-3-1 (333160) - listopad 2019

Větrné elektrárny - Část 3-1: Konstrukční požadavky pro stacionární pobřežní větrné elektrárny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN EN IEC 61400-6 (333160) - prosinec 2020

Větrné elektrárny - Část 6: Konstrukční požadavky na věž a základy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 50308 (333165) - březen 2005

Větrné elektrárny - Ochranná opatření - Požadavky na návrh, provoz a údržbu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.07t

360 Kč