ICS 27.070 - Palivové články

ČSN EN 50465 ed. 2 (061930) - srpen 2015 aktuální vydání

Spotřebiče na plynná paliva - Kombinovaná zařízení pro výrobu tepla a elektrické energie se jmenovitým tepelným výkonem do 70 kW

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 395 Kč

ČSN EN 62282-2 ed. 2 (336000) - prosinec 2012 aktuální vydání

Technologie palivových článků - Část 2: Moduly palivových článků

350 Kč

ČSN EN 62282-3-100 (336000) - říjen 2012

Technologie palivových článků - Část 3-100: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.20t

Norma bude zrušena k 10. dubnu 2023 (zobrazit náhrady).

622 Kč

ČSN EN 62282-3-200 ed. 2 (336000) - červenec 2016 aktuální vydání

Technologie palivových článků - Část 3-200: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Metody funkčních zkoušek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 62282-3-201 ed. 2 (336000) - březen 2018 aktuální vydání

Technologie palivových článků - Část 3-201: Stabilní napájecí zdroje na palivové články - Metody funkčních zkoušek pro malé napájecí systémy na palivové články

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 62282-3-300 (336000) - duben 2013

Technologie palivových článků - Část 3-300: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Instalace

230 Kč

ČSN EN 62282-4-101 (336000) - květen 2015

Technologie palivových článků - Část 4-101: Napájecí systémy na palivové články pro pohon vozidel jiných než silničních a pomocné hnací jednotky (APU) - Bezpečnost elektricky poháněných motorových vozíků

550 Kč

ČSN EN 62282-4-102 (336000) - listopad 2017

Technologie palivových článků - Část 4-102: Napájecí systémy na palivové články pro průmyslové elektrické vozíky - Zkušební metody pro funkční vlastnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 62282-5-1 ed. 2 (336000) - červen 2013

Technologie palivových článků - Část 5-1: Přemístitelné napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.19t

Norma bude zrušena k 17. květnu 2021 (zobrazit náhrady).

582 Kč

ČSN EN 62282-6-100 (336000) - prosinec 2010

Technologie palivových článků - Část 6-100: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Bezpečnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.13t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

3 040 Kč

ČSN EN 62282-6-200 ed. 3 (336000) - duben 2017

Technologie palivových článků - Část 6-200: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Metody funkčních zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 62282-6-300 ed. 2 (336000) - listopad 2013 aktuální vydání

Technologie palivových článků - Část 6-300: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Zaměnitelnost palivových zásobníků

770 Kč

ČSN EN IEC 62282-3-100 ed. 2 (336000) - září 2020

Technologie palivových článků - Část 3-100: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN IEC 62282-5-100 (336000) - leden 2019

Technologie palivových článků - Část 5-100: Přemístitelné napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN IEC 62282-6-400 (336000) - leden 2020

Technologie palivových článků - Část 6-400: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Zaměnitelnost napájecích systémů a s tím souvisejících dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 62282-8-101 (336000) - září 2020

Technologie palivových článků - Část 8-101: Systémy pro ukládání energie využívající moduly palivových článků v reverzním režimu - Zkušební postupy pro ověření funkčnosti jednotlivých článků a svazků na bázi tuhých oxidů včetně reverzního provozu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN IEC 62282-8-102 (336000) - srpen 2020

Technologie palivových článků - Část 8-102: Systémy pro ukládání energie využívající moduly palivových článků v reverzním režimu - Zkušební postupy pro ověření funkčnosti jednotlivých článků a svazků s protonovou propustnou membránou, včetně reverzního provozu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN IEC 62282-8-201 (336000) - srpen 2020

Technologie palivových článků - Část 8-201: Systémy pro ukládání energie využívající moduly palivových článků v reverzním režimu - Zkušební postupy pro ověření funkčnosti dodávky ze systému (ukládání energie) do napájecího systému

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN IEC/TS 62282-1 (336000) - říjen 2014

Technologie palivových článků - Část 1: Terminologie

440 Kč