ICS 27.010 - Technika energie a přenosu tepla obecně

ČSN EN 16212 (011503) - únor 2013

Energetická účinnost a výpočty úspor - Metody top-down a bottom-up

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 16231 (011504) - únor 2013

Energetická účinnost - Metodika benchmarkingu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16247-1 (011505) - leden 2013

Energetické audity - Část 1: Obecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 16247-2 (011505) - listopad 2014

Energetické audity - Část 2: Budovy

550 Kč

ČSN EN 16247-3 (011505) - listopad 2014

Energetické audity - Část 3: Procesy

340 Kč

ČSN EN 16247-4 (011505) - prosinec 2014

Energetické audity - Část 4: Doprava

230 Kč

ČSN EN 16247-5 (011505) - říjen 2015

Energetické audity - Část 5: Kompetence energetických auditorů

230 Kč

ČSN EN ISO/IEC 13273-1 (011506) - říjen 2016

Energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie - Obecná mezinárodní terminologie - Část 1: Energetická účinnost

340 Kč

ČSN EN 16325 +A1 (011510) - květen 2016 aktuální vydání

Záruky původu energie - Záruky původu elektřiny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ISO 17741 (011511) - listopad 2016

Obecná technická pravidla pro měření, výpočet a ověřování energetických úspor projektů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 17743 (011512) - prosinec 2016

Úspory energie - Vymezení metodického rámce použitelného pro výpočet a podávání zpráv o úsporách energie

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 17267 (011513) - březen 2020

Plán měření a monitoringu energie - Návrh a implementace - Zásady sběru energetických dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ISO 50002 (011514) - květen 2016

Energetické audity - Požadavky s návodem pro použití

350 Kč

ČSN ISO 50003 (011515) - prosinec 2015

Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu hospodaření s energií

350 Kč

ČSN ISO 50006 (011517) - únor 2016

Systémy managementu hospodaření s energií - Měření energetické náročnosti pomocí výchozího stavu spotřeby energie (EnB) a ukazatelů energetické náročnosti (EnPl) - Obecné zásady a návod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 50015 (011518) - únor 2016

Systémy managementu hospodaření s energií - Měření a ověřování energetické náročnosti organizací - Obecné zásady a návod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 16754 (142802) - červenec 2016

Strojní aparatura na výrobu zmraženého dezertu Artisan Gelato a zmrzliny - Výkonnostní charakteristiky a spotřeba energie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 33 0124 (330124) - duben 2006

Normalizace a liberalizace energetického trhu

190 Kč

ČSN EN 62325-301 (335000) - únor 2015

Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 301: Rozšíření obecného informačního modelu (CIM) pro trhy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.18t

Norma bude zrušena k 16. dubnu 2021 (zobrazit náhrady).

2 082 Kč

ČSN EN 62325-450 (335000) - únor 2014

Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 450: Pravidla profilů a kontextového modelování

350 Kč

ČSN EN 62325-451-2 (335000) - únor 2015

Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-2: Plánování obchodních procesů a kontextový model CIM pro evropský trh

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.17t

790 Kč

ČSN EN 62325-451-5 (335000) - říjen 2015

Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-5: Formulace problému a dotaz na stav obchodních procesů, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 62325-451-6 (335000) - únor 2017

Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-6: Publikace informací o trhu, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 12. červnu 2021 (zobrazit náhrady).

1 302 Kč

ČSN EN IEC 62325-451-6 ed. 2 (335000) - listopad 2018

Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-6: Publikace informací o trhu, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 870 Kč

ČSN EN 50597 (361060) - duben 2016

Spotřeba energie výdejních strojů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.19t

Norma bude zrušena k 30. listopadu 2021 (zobrazit náhrady).

372 Kč

ČSN EN 50597 ed. 2 (361060) - duben 2019 aktuální vydání

Spotřeba energie výdejních strojů

340 Kč

ČSN EN IEC 62933-5-2 (364500) - listopad 2020

Systémy pro akumulaci elektrické energie (EES) - Část 5-2: Bezpečnostní požadavky na systémy EES integrované do sítě - Elektrochemické systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN P CEN/TS 16628 (730332) - listopad 2016

Energetická náročnost budov - Základní zásady pro soubor norem ENB

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P CEN/TS 16629 (730333) - listopad 2016

Energetická náročnost budov - Podrobná technická pravidla pro soubor norem ENB

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 301 575 V1.1.1 (872012) - říjen 2012

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Metoda měření spotřeby energie zařízení v zákaznických prostorech (CPE)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč