1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ICS 25.220.50 - Emaily a smalty

ČSN EN ISO 2178 (038181) - leden 2017

Nemagnetické povlaky na magnetických podkladech - Měření tloušťky povlaku - Magnetická metoda

350 Kč

ČSN EN ISO 19496-1 (945000) - prosinec 2017

Smalty - Terminologie - Část 1: Termíny a definice

550 Kč

ČSN EN ISO 19496-2 (945000) - prosinec 2017

Smalty - Terminologie - Část 2: Vizuální zobrazení a popisy

340 Kč

ČSN EN ISO 4528 (945010) - září 2015 aktuální vydání

Smalty - Výběr zkušebních metod pro smaltované plochy výrobků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 28764 (945011) - červen 2016 aktuální vydání

Smalty - Příprava vzorků pro zkoušení smaltů na ocelovém plechu, na hliníkovém plechu a na litině

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 20274 (945012) - duben 2018

Smalty - Příprava vzorků a stanovení teplotního součinitele roztažnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 28706-1 (945040) - listopad 2011

Smalty - Stanovení odolnosti vůči chemické korozi - Část 1: Stanovení odolnosti vůči chemické korozi kyselinami za pokojové teploty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 28706-2 (945040) - září 2017 aktuální vydání

Smalty - Stanovení odolnosti vůči chemické korozi - Část 2: Stanovení odolnosti vůči chemické korozi vroucími kyselinami, vroucími neutrálními kapalinami a/nebo jejich parami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 28706-3 (945040) - srpen 2018 aktuální vydání

Smalty - Stanovení odolnosti vůči chemické korozi - Část 3: Stanovení odolnosti vůči chemické korozi alkalickými kapalinami v hexagonální nádobě nebo ve čtverhranné skleněné láhvi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 28706-4 (945040) - srpen 2016 aktuální vydání

Smalty - Stanovení odolnosti vůči chemické korozi - Část 4: Stanovení odolnosti vůči chemické korozi alkalickými kapalinami ve válcové nádobě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 28706-5 (945040) - prosinec 2011

Smalty - Stanovení odolnosti vůči chemické korozi - Část 5: Stanovení odolnosti vůči chemické korozi v uzavřených systémech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 4530 (945050) - září 1992

Smaltované výrobky. Stanovení odolnosti proti teplu

65 Kč

ČSN ISO 4532 (945050) - říjen 1992

Smalty. Stanovení odolnosti smaltovaných výrobků proti nárazu. Zkouška nastřelováním

125 Kč

ČSN ISO 8291 (945050) - říjen 1992

Smalty. Metoda zkoušení samočisticích schopností

125 Kč

ČSN ISO 6370-1 (945053) - červen 1994

Smalty. Stanovení odolnosti proti oděru. Část 1: Přístroj pro zkoušky oděrem

65 Kč

ČSN EN ISO 8289-1 (945054) - září 2020

Smalty - Zkouška nízkým napětím pro zjištění a lokalizaci vad - Část 1: Zkouška na neprofilovaném povrchu smočením houbou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8289-2 (945054) - říjen 2019

Smalty - Zkouška nízkým napětím pro zjištění a lokalizaci vad - Část 2: Zkouška na profilovaném povrchu s použitím kaše

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11177 (945055) - říjen 2019 aktuální vydání

Smalty - Uvnitř a zevně smaltované armatury a tvarovky pro tlakové trubky rozvodů nečištěné a pitné vody - Požadavky na kvalitu a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 4531 (945056) - duben 2019

Smalty - Uvolňování iontů kovů ze smaltovaných výrobků ve styku s potravinami - Metody zkoušení a mezní hodnoty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 2746 (945057) - duben 2016

Smalty - Zkouška vysokým napětím

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 2747 (945059) - srpen 2004 aktuální vydání

Smalty - Smaltované varné nádobí - Stanovení odolnosti proti tepelnému rázu

125 Kč

ČSN EN ISO 4534 (945064) - květen 2011

Smalty - Stanovení reologických vlastností - Zkouška roztékavosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15695 (945065) - duben 2002

Smalty - Stanovení odolnosti smaltovaných povrchů proti poškrábání

125 Kč

ČSN EN ISO 28722 (945067) - srpen 2011

Smalty - Charakteristiky smaltových povlaků na ocelových deskách určených pro stavebnictví

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 28763 (945068) - březen 2020 aktuální vydání

Smalty - Smaltované teplosměnné desky pro regenerační výměníky tepla vzduch-plyn a plyn-plyn - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 28721-1 (945069) - duben 2020 aktuální vydání

Smalty - Smaltovaná zařízení pro výrobní provozy - Část 1: Požadavky na kvalitu zařízení, jejich součástí a příslušenství

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 28721-2 (945069) - červenec 2016 aktuální vydání

Smalty - Smaltovaná zařízení pro výrobní provozy - Část 2: Označování a specifikace chemické odolnosti a odolnosti proti tepelnému rázu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 28721-3 (945069) - září 2011

Smalty - Smaltovaná zařízení pro výrobní provozy - Část 3: Odolnost proti tepelnému rázu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 28721-4 (945069) - červen 2016 aktuální vydání

Smalty - Smaltovaná zařízení pro výrobní provozy - Část 4: Požadavky na kvalitu smaltovaných přírubových ocelových trub a tvarovek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 28721-5 (945069) - září 2016

Smalty - Smaltovaná zařízení pro výrobní provozy - Část 5: Znázornění a charakterizace vad

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 28762 (945070) - duben 2011

Smalty - smaltové povlaky aplikované na ocelové povrchy určené pro psaní - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 28765 (945071) - srpen 2016 aktuální vydání

Smalty - Navrhování ocelových nádrží se šroubovými spoji určených ke skladování nebo ke zpracovávání vody nebo komunálních nebo průmyslových odpadních vod a kalů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 13805 (945072) - červen 2009

Smalty na hliníku - Stanovení přilnavosti smaltů na hliníku působením elektrolytického roztoku (spall test) (ISO 13805:1999)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 13807 (945073) - červen 2009

Smalty - Stanovení teploty tvoření trhlin při zkoušce tepelným rázem u smaltů pro chemický průmysl (ISO 13807:1999 + Cor.1:2000)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15771 (945074) - srpen 2010

Smalty - Stanovení vrypové tvrdosti podle Mohse

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN ISO 28723 (945075) - srpen 2011

Smalty - Stanovení pokrytí hran smaltovaných ocelových desek pro výměníky tepla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč