1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ICS 25.160.01 - Svařování, tvrdé pájení a měkké pájení obecně

ČSN EN ISO 4063 (050011) - červenec 2011 aktuální vydání

Svařování a příbuzné procesy - Přehled metod a jejich číslování

340 Kč

ČSN EN ISO 13920 (050205) - leden 2003 aktuální vydání

Svařování - Všeobecné tolerance svařovaných konstrukcí - Délkové a úhlové rozměry - Tvar a poloha

190 Kč

ČSN EN ISO 17663 (050221) - prosinec 2009

Svařování - Požadavky na kvalitu tepelného zpracování souvisejícího se svařováním a příbuznými procesy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.15t

250 Kč

TNI CEN ISO/TR 15608 (050323) - únor 2008

Svařování - Směrnice pro zařazování kovových materiálů do skupin

190 Kč

ČSN EN ISO 14731 (050330) - leden 2020 aktuální vydání

Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti

230 Kč

ČSN CEN ISO/TR 3834-6 (050331) - březen 2008

Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 6: Návod k zavedení ISO 3834

340 Kč

ČSN EN ISO 3834-1 (050331) - červenec 2006

Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 1: Kritéria pro volbu odpovídajících požadavků na jakost

190 Kč

ČSN EN ISO 3834-2 (050331) - červenec 2006

Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 2: Vyšší požadavky na jakost

190 Kč

ČSN EN ISO 3834-3 (050331) - červenec 2006

Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 3: Standardní požadavky na jakost

190 Kč

ČSN EN ISO 3834-4 (050331) - červenec 2006

Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 4: Základní požadavky na jakost

125 Kč

ČSN EN ISO 10882-1 (050680) - červen 2012 aktuální vydání

Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Odběr vzorků poletavého prachu a plynů v dýchací zóně svářeče - Část 1: Odběr vzorků poletavého prachu

440 Kč

ČSN EN ISO 21904-2 (050682) - září 2020

Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu - Část 2: Požadavky na zkoušení a označování účinnosti odlučování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 21904-3 (050683) - říjen 2018 aktuální vydání

Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Požadavky, zkoušení a značení zařízení pro filtraci vzduchu - Část 3: Stanovení účinnosti zařízení pro zachycování svařovacího dýmu, umístěných na svařovacím hořáku

340 Kč

ČSN EN 14717 (050690) - červen 2006 aktuální vydání

Svařování a příbuzné procesy - Environmentální kontrolní seznam

230 Kč

ČSN EN ISO 25980 (050703) - srpen 2015

Ochrana zdraví a bezpečnost práce při svařování a příbuzných procesech - Průsvitné závěsy, pásy a zástěny pro obloukové svařování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 287-6 (050711) - prosinec 2018 aktuální vydání

Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 6: Litina

350 Kč

ČSN EN ISO 9606-1 (050711) - červen 2018 aktuální vydání

Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli

440 Kč

ČSN ISO 24394 (050719) - leden 2021

Svařování pro letecké aplikace - Zkoušky svářečů a svářečských operátorů - Tavné svařování kovových součástí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN ISO 15618-1 (050720) - prosinec 2018 aktuální vydání

Zkoušky svářečů pod vodou - Část 1: Hyperbarické svařování za mokra

350 Kč

ČSN EN ISO 15618-2 (050720) - září 2003 aktuální vydání

Zkoušky svářečů pod vodou - Část 2: Svářeči-potápěči a svářečtí operátoři pro hyperbarické svařování za sucha

340 Kč

ČSN EN ISO 14732 (050730) - květen 2014

Svářečský personál - Zkoušky svářečských operátorů a seřizovačů pro mechanizované a automatizované svařování kovových materiálů

340 Kč

TNI CEN/TR 15481 (051318) - březen 2008

Svařování betonářské oceli - Vhodnost ke stehovému svařování - Zkušební metody a požadavky na provádění zkoušek

190 Kč

ČSN EN ISO 25239-3 (052801) - únor 2021 nové vydání

Třecí svařování s promíšením - Hliník - Část 3: Kvalifikace svářečských operátorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17279-1 (056101) - květen 2019

Svařování - Mikro spojování vysokoteplotních supravodičů druhé generace - Část 1: Obecné požadavky na postup

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 17279-2 (056101) - červenec 2019

Svařování - Mikro spojování vysokoteplotních supravodičů druhé generace - Část 2: Kvalifikace pro svářečský a zkušební personál

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 15085-2 (284401) - duben 2021 nové vydání

Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí - Část 2: Požadavky na výrobce při svařování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 4632-003 (311201) - září 2010

Letectví a kosmonautika - Svařitelnost a pájitelnost dílců leteckých konstrukcí - Část 003: Svařování a pájení homogenních dílců z nelegovaných a nízkolegovaných ocelí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11611 (832740) - červen 2020 aktuální vydání

Ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných postupech

340 Kč