ICS 23.100.40 - Potrubí a potrubní spojky

ČSN EN ISO 6149-1 (119380) - listopad 2019 aktuální vydání

Přípojky pro hydraulická zařízení a pro obecné použití - Vstupy otvorů a koncovky s metrickými závity podle ISO 261 těsněné O-kroužkem - Část 1: Vstupní otvory s kuželovým vstupem pro těsnění O-kroužkem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 6149-2 (119380) - září 2007

Přípojky pro hydraulická zařízení a pro všeobecné použití - Vstupy otvorů a koncovky s metrickými závity podle ISO 261 těsněné O-kroužkem - Část 2: Rozměry, provedení, metody zkoušení a požadavky na koncovky těžké řady (řada S)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 6149-3 (119380) - září 2007

Přípojky pro hydraulická zařízení a pro všeobecné použití - Vstupy otvorů a koncovky s metrickými závity podle ISO 261 těsněné O-kroužkem - Část 3: Rozměry, provedení, metody zkoušení a požadavky na koncovky lehké řady (řada L)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 6149-4 (119380) - březen 2018 aktuální vydání

Přípojky pro hydraulické zařízení a pro všeobecné použití - Vstupy otvorů a koncovky s metrickými závity podle ISO 261 těsněné O-kroužky - Část 4: Rozměry, provedení, zkušební metody a požadavky pro vnější a vnitřní šestihranné vstupní/výstupní šroubové uzávěry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 1179-1 (119390) - květen 2014 aktuální vydání

Spoje pro obecné použití a tekutinové mechanismy - Díry a koncovky se závity podle ISO 228-1 s pružným nebo kovovým těsněním - Část 1: Závitové díry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 1179-2 (119390) - květen 2014 aktuální vydání

Spoje pro obecné použití a tekutinové mechanismy - Díry a koncovky se závity podle ISO 228-1 s pružným nebo kovovým těsněním - Část 2: Koncovky s pružným těsněním (typ E) těžké řady (řada S) a lehké řady (řada L)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 1179-3 (119390) - listopad 2008

Spoje pro obecné použití a tekutinové mechanismy - Díry a koncovky se závity podle ISO 228-1 s pružným nebo kovovým těsněním - Část 3: Koncovky s těsněním O-kroužkem s pojistným kroužkem (typ G a H) lehké řady (řada L)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 1179-4 (119390) - listopad 2008

Spoje pro obecné použití a tekutinové mechanismy - Díry a koncovky se závity podle ISO 228-1 s pružným nebo kovovým těsněním - Část 4: Koncovky pro obecné použití pouze s kovovým těsněním (typ B)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 19879 (131850) - duben 2011 aktuální vydání

Spoje kovových potrubí na tekutiny používané v energetice a pro všeobecné použití - Metody zkoušení spojek na tekutiny používané v energetice

340 Kč

ČSN EN ISO 8434-1 (137885) - únor 2019 aktuální vydání

Kovové trubkové spojky pro hydraulické systémy a obecné použití - Část 1: 24° kónické spojky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN P CEN/TS 16650 (635320) - leden 2015

Specifikace spojek hadic pro benzin, olej a maziva - Vysokotlaké spojky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 854 (635405) - říjen 2015 aktuální vydání

Pryžové hadice a hadice s koncovkami - Hadice pro hydrauliku s textilní výztuží - Specifikace

230 Kč

ČSN EN ISO 3949 (635412) - únor 2021 nové vydání

Plastové hadice a hadice s koncovkami - Hadice pro hydrauliku s přízovou výztuží - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 6803 (635415) - září 2017 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Zkouška dynamickým hydraulickým tlakem bez ohýbání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 853 (635430) - říjen 2015 aktuální vydání

Pryžové hadice a hadice s koncovkami - Hadice pro hydrauliku s výztuží drátovým opletem - Specifikace

230 Kč

ČSN EN 856 (635431) - říjen 2015 aktuální vydání

Pryžové hadice a hadice s koncovkami - Hadice pro hydrauliku s výztuží drátovým ovinem a pryžovým obalem - Specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.20t

250 Kč

ČSN EN 857 (635432) - říjen 2015 aktuální vydání

Pryžové hadice a hadice s koncovkami - Kompaktní hadice pro hydrauliku s výztuží drátovým opletem - Specifikace

230 Kč