ICS 23.100.30 - Hydraulická potrubí, spojky, ventily a filtry

ČSN 10 9402 (109402) - říjen 1984

Jednotný systém pneumatiky všeobecného strojárstva. Jednosmerné ventily. Technické požiadavky

125 Kč

ČSN 10 9403 (109403) - říjen 1984

Jednotný systém pneumatiky všeobecného strojárstva. Jednosmerné ventily. Metódy skúšok

125 Kč

ČSN 10 9404 (109404) - říjen 1984

Jednotný systém pneumatiky všeobecného strojárstva. Škrtiace ventily a škrtiace ventily s jednosmerným ventilom. Technické požiadavky

125 Kč

ČSN 10 9405 (109405) - listopad 1984

Jednotný systém pneumatiky všeobecného strojárstva. Škrtiace ventily a škrtiace ventily s jednosmerným ventilom. Metódy skúšok

125 Kč

ČSN 10 9423 (109423) - duben 1987

Jednotný systém pneumatiky všeobecného strojárstva. Redukčné ventily. Metódy skúšok

125 Kč

ČSN 10 9502 (109502) - duben 1986

Jednotný systém pneumatiky všeobecného strojárstva. Maznice. Metódy skúšok

125 Kč

ČSN 10 9513 (109513) - duben 1986

Jednotný systém pneumatiky všeobecného strojárstva. Čističe-odlučovače vlhkosti. Metódy skúšok

125 Kč

ČSN 10 9522 (109522) - říjen 1984

Jednotný systém pneumatiky všeobecného strojárstva. Rozvádzače. Technické požiadavky

125 Kč

ČSN 10 9523 (109523) - květen 1983

Jednotný systém pneumatiky všeobecného strojárstva. Rozvádzače na tlak pn 0,63; 1,0 a 1,6 MPa. Pripájacie rozmery stykových plôch montážnych dosiek

125 Kč

ČSN 10 9524 (109524) - listopad 1984

Jednotný systém pneumatiky všeobecného strojárstva. Rozvádzače. Metódy skúšok

125 Kč

ČSN 10 9600 (109600) - září 1987

Jednotný systém pneumatiky všeobecného strojárstva. Bloky na úpravu stlačeného vzduchu. Typy, základné parametre a pripájacie rozmery

125 Kč

ČSN 11 9055 (119055) - srpen 1972

Hydraulika. Nádrže. Technické požadavky a metody zkoušení

125 Kč

ČSN 11 9056 (119056) - srpen 1972

Hydraulika. Akumulátory. Technické požadavky a metody zkoušení

125 Kč

ČSN 11 9100 (119100) - březen 1984

Hydrostatické mechanismy. Montážní otvory pro ventily pro vsunutí do otvorů s upevňovací přírubou pro jmenovitý tlak do 32 MPa. Připojovací rozměry

125 Kč

ČSN 11 9101 (119101) - březen 1984

Hydrostatické mechanismy. Montážní otvory pro ventily pro zašroubování do otvorů s upevňovacím závitem pro jmenovitý tlak do 32 MPa. Připojovací rozměry

190 Kč

ČSN 11 9110 (119110) - říjen 1979

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Montážní desky s jmenovitou světlostí 6 a 10 mm. Připojovací rozměry styčných ploch

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 4.82t

157 Kč

ČSN 11 9111 (119111) - září 1986

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Hydraulické prvky. Připojovací rozměry styčných ploch montážních desek

350 Kč

ČSN ISO 6403 (119127) - květen 1995

Hydrostatické pohony. Ventily pro řízení průtoku a tlaku. Zkušební metody

350 Kč

ČSN 11 9128 (119128) - září 1982

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojárstva. Posúvačové rozvádzače. Technické požiadavky

125 Kč

ČSN 11 9129 (119129) - září 1982

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojárstva. Posúvačové rozvádzače. Metódy skúšania

125 Kč

ČSN 11 9151 (119151) - březen 1978

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Ventily pro řízení tlaku pro pn 16, 32 a 50 MPa. Typorozměrové řady

125 Kč

ČSN 11 9152 (119152) - únor 1983

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Hydrostatické ventily pro řízení tlaku. Technické požadavky

125 Kč

ČSN 11 9153 (119153) - únor 1983

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Hydrostatické ventily pro řízení tlaku. Metody zkoušení

125 Kč

ČSN 11 9176 (119176) - březen 1978

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Ventily pro řízení průtoku pro pn 16 a 32 MPa. Typorozměrové řady

125 Kč

ČSN 11 9178 (119178) - září 1982

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojárstva. Jednosmerné ventily a hydraulické zámky. Technické požiadavky

125 Kč

ČSN 11 9179 (119179) - září 1982

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojárstva. Jednosmerné ventily a hydraulické zámky. Metódy skúšania

125 Kč

ČSN 11 9180 (119180) - únor 1983

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Hydrostatické prvky pro řízení průtoku. Technické požadavky

125 Kč

ČSN 11 9181 (119181) - únor 1983

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Hydrostatické prvky pro řízení průtoku. Metody zkoušení

125 Kč

ČSN 11 9226 (119226) - srpen 1981

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Servoventily. Typorozměrové řady

65 Kč

ČSN 11 9227 (119227) - srpen 1981

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Servoventily. Připojovací rozměry styčných ploch montážních desek a mezidesek

125 Kč

ČSN 11 9228 (119228) - listopad 1985

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Servoventily. Technické požadavky

190 Kč

ČSN 11 9229 (119229) - listopad 1985

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Servoventily. Metody zkoušení

230 Kč

ČSN 11 9251 (119251) - březen 1984

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Tlaková relé. Typorozměrové řady

125 Kč

ČSN 11 9252 (119252) - červenec 1988

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Tlaková relé. Připojovací rozměry

65 Kč

ČSN 11 9451 (119451) - listopad 1981

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Filtry pro připojení do potrubí závitovým spojením. Připojovací rozměry

125 Kč

ČSN 11 9452 (119452) - listopad 1981

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Filtry pro připojení do potrubí přírubovým spojením. Připojovací rozměry

125 Kč

ČSN 11 9453 (119453) - srpen 1983

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Filtry a odlučovače pro hydraulické kapaliny. Termíny a definice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 10.85t, Zb 8.89

262 Kč

ČSN 11 9454 (119454) - červenec 1986

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Filtry. Všeobecné technické požadavky

125 Kč

ČSN 11 9455 (119455) - říjen 1993

Hydrostatické mechanismy. Filtry. Metody zkoušení

65 Kč

ČSN 11 9501 (119501) - září 1989

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Filtrační prvky. Všeobecné technické požadavky

125 Kč

ČSN 11 9511 (119511) - prosinec 1979

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Filtrační prvky. Zástavbové a připojovací rozměry

125 Kč

ČSN 11 9530 (119530) - září 1989

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Filtrační prvky. Zkouška těsnosti

125 Kč

ČSN 11 9531 (119531) - září 1989

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Filtrační prvky. Zkouška odolnosti proti axiálnímu zatížení

125 Kč

ČSN 11 9532 (119532) - září 1989

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Filtrační prvky. Zkouška odolnosti proti maximálnímu a destrukčnímu tlakovému spádu

125 Kč

ČSN 11 9533 (119533) - září 1989

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Filtrační prvky. Zkouška slučitelnosti s kapalinou

125 Kč

ČSN 11 9534 (119534) - květen 1991

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Filtrační prvky. Zkouška únavové pevnosti při průtoku

125 Kč

ČSN 11 9535 (119535) - květen 1991

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Filtrační prvky. Stanovení charakteristik filtrace a jímatelnosti vícenásobným průtokem

190 Kč

ČSN 11 9716 (119716) - prosinec 1978

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojárstva. Hydraulické akumulátory Pn 16 a 32 MPa. Typorozmerové rady

65 Kč

ČSN 11 9717 (119717) - leden 1989

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojárstva. Plynové hydraulické akumulátory. Pripájacie závity

125 Kč

ČSN 11 9718 (119718) - květen 1985

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojárstva. Hydraulické akumulátory. Technické požiadavky

125 Kč

ČSN 11 9719 (119719) - prosinec 1986

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojárstva. Hydraulické akumulátory. Metódy skúšania

125 Kč

ČSN 11 9725 (119725) - září 1986

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Nádrže. Všeobecné technické požadavky

125 Kč

ČSN 11 9731 (119731) - červenec 1989

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Písmenné označování připojovacích otvorů hydrostatických prvků

125 Kč

ČSN 11 9801 (119801) - říjen 1967

Hydraulika. Nádrže. Hlavní parametry

32 Kč
foo