ICS 23.060.10 - Přímé uzavírací ventily

ČSN 13 7300 (137300) - únor 1967

Drobné armatúry pre ústredné vykurovanie. Parné uzavieracie ventily a posúvače. Technické predpisy

125 Kč