ICS 23.060.01 - Armatury obecně

ČSN EN 45510-7-2 (077572) - srpen 2000

Pokyny pro pořizování zařízení elektráren - Část 7-2: Potrubí a armatury - Armatury kotle a vysokotlakého potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13175 (078465) - říjen 2019 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Specifikace a zkoušení armatur a tvarovek tlakových nádob pro zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 736-1 (133001) - září 2018 aktuální vydání

Armatury - Terminologie - Část 1: Definice typů armatur

190 Kč

ČSN EN 736-2 (133001) - únor 2017 aktuální vydání

Armatury - Terminologie - Část 2: Definice součástí armatur

230 Kč

ČSN EN 736-3 (133001) - září 2008 aktuální vydání

Armatury - Terminologie - Část 3: Definice termínů

230 Kč

ČSN EN 12627 (133002) - září 2018 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Konce ocelových armatur pro přivaření tupým svarem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12266-1 (133003) - říjen 2012 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Zkoušení kovových armatur - Část 1: Tlakové zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria - Závazné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.20t

250 Kč

ČSN EN 12266-2 (133003) - květen 2012 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Zkoušení kovových armatur - Část 2: Zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria - Doplňující požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 19 (133004) - leden 2017 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Označování kovových armatur

190 Kč

ČSN EN ISO 10497 (133006) - leden 2011 aktuální vydání

Zkoušení armatur - Požadavky na typové zkoušení zápalnosti

230 Kč

ČSN EN ISO 22109 (133007) - srpen 2020

Průmyslové armatury - Převodovka pro ventily

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16668 +A1 (133008) - červen 2020 nové vydání

Průmyslové armatury - Požadavky a zkoušení kovových armatur jako tlakové výstroje

440 Kč

ČSN EN ISO 15848-1 (133009) - prosinec 2015 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Měření, zkoušení a kvalifikační postupy pro stanovení prchavých emisí - Část 1: Klasifikační metody a kvalifikační postupy pro typové zkoušení armatur

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.17t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

740 Kč

ČSN EN ISO 15848-2 (133009) - prosinec 2015 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Měření, zkoušení a kvalifikační postupy pro stanovení prchavých emisí - Část 2: Výrobní přejímací zkouška armatur

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1267 (133010) - srpen 2012 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Měření průtokových ztrát s použitím vody jako zkušební tekutiny

350 Kč

ČSN EN 12516-1 +A1 (133011) - březen 2019 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 1: Tabulková metoda pro ocelové pláště armatur

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč

ČSN EN 12516-2 (133011) - srpen 2015 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 2: Metoda výpočtu pro ocelové pláště armatur

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 12516-3 (133011) - srpen 2003 aktuální vydání

Armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 3: Experimentální metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.04t

210 Kč

ČSN EN 12516-4 +A1 (133011) - březen 2019 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 4: Metoda výpočtu těles armatur zhotovených z kovových materiálů jiných než ocel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1503-1 (133022) - leden 2002 aktuální vydání

Armatury - Materiály pro tělesa, víka s otvory a víka - Část 1: Oceli specifikované v evropských normách

190 Kč

ČSN EN 1503-2 (133022) - leden 2002 aktuální vydání

Armatury - Materiály pro tělesa, víka s otvory a víka - Část 2: Oceli nespecifikované v evropských normách

230 Kč

ČSN EN 1503-3 (133022) - leden 2002 aktuální vydání

Armatury - Materiály pro tělesa, víka s otvory a víka - Část 3: Litiny specifikované v evropských normách

125 Kč

ČSN EN 1503-4 (133022) - září 2016 aktuální vydání

Armatury - Materiály pro tělesa, víka s otvory a víka - Část 4: Slitiny mědi specifikované v evropských normách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 12570 (133023) - květen 2001

Průmyslové armatury - Metoda stanovení rozměru ovládacího elementu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.20t

145 Kč

ČSN EN 12982 (133034) - leden 2011 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Stavební délky ETE, CTE armatur s konci pro přivaření tupým svarem

340 Kč

ČSN EN 16722 (133036) - duben 2016

Průmyslové armatury - Stavební délky ETE, CTE armatur se závitovými konci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 28921-1 (133045) - srpen 2017

Průmyslové armatury - Uzavírací armatury pro aplikace při nízkých teplotách - Část 1: Konstrukce, výroba a výrobní zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 28921-2 (133045) - srpen 2017

Průmyslové armatury - Uzavírací armatury pro aplikace při nízkých teplotách - Část 2: Zkoušení typu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13397 (133055) - srpen 2002

Průmyslové armatury - Membránové armatury z kovových materiálů

230 Kč

ČSN EN 12569 (133065) - březen 2001

Průmyslové armatury - Armatury pro chemické a petrochemické průmyslové procesy - Požadavky a zkoušky

230 Kč

ČSN EN 12351 (133070) - září 2010 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Ochranné kryty armatur s připojovacími přírubami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 61518 (133085) - listopad 2001

Připojovací rozměry mezi měřicími zařízeními diferenčního tlaku a přírubovými uzavíracími armaturami do 413 bar (41,3 MPa)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 5210 (133090) - listopad 2017 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Připojení víceotáčkových pohonů k armaturám

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 5211 (133091) - listopad 2017 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Připojení částečně otočných pohonů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 8659 (133201) - listopad 2020

Termoplastové armatury - Mez únavy - Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 60534-9 (134510) - duben 2008

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 9: Zkušební metoda na odezvu měřicího systému z úrovně vstupů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 6553 (134800) - červenec 2017

Samočinné odvaděče kondenzátu - Značení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13774 (136110) - říjen 2014 aktuální vydání

Armatury pro systémy rozvodu plynu s nejvyšším provozním tlakem 16 bar - Požadavky na provedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.15t

360 Kč

ČSN EN 816 (137103) - červen 2018 aktuální vydání

Zdravotnětechnické armatury - Samočinné uzavírací armatury PN 10

350 Kč

ČSN EN 1074-1 (137111) - listopad 2001 aktuální vydání

Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 1: Všeobecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 1074-2 (137111) - listopad 2001 aktuální vydání

Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 2: Uzavírací armatury

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.04t

295 Kč

ČSN EN 14141 (137405) - listopad 2013 aktuální vydání

Armatury pro přepravu zemního plynu potrubím - Požadavky na provedení a zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 488 (383373) - prosinec 2019 aktuální vydání

Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Uzavírací armatury pro ocelové teplonosné trubky s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším opláštěním z polyethylenu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 12119 (643154) - červen 1998

Plastové potrubní systémy - Ventily z polyethylenu (PE) - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti teplotním cyklům

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 1680 (643155) - červen 1998

Plastové potrubní systémy - Ventily pro polyethylenové potrubní systémy - Stanovení netěsnosti před a po ohybu zkušebním mechanismem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 917 (643156) - červenec 1998

Plastové potrubní systémy - Ventily z termoplastů - Stanovení odolnosti vnitřním přetlakem a vodotěsnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 1704 (643157) - červen 1998

Plastové potrubní systémy - Ventily z termoplastů - Stanovení odolnosti celistvosti ventilů opakovanému působení zvýšené teploty (teplotním cyklům)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 12100 (643162) - září 1998

Plastové potrubní systémy - Polyethylenové (PE) ventily - Stanovení odolnosti ohybu mezi podpěrami

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN ISO 17778 (643164) - říjen 2015

Plastové potrubní systémy - Tvarovky, ventily a příslušenství - Stanovení závislosti tlakové ztráty na průtoku plynu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12201-4 (646410) - září 2012 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 4: Ventily

340 Kč

ČSN EN 1626 (697226) - září 2009 aktuální vydání

Kryogenické nádoby - Uzavírací armatury pro provoz s nízkými teplotami

230 Kč

ČSN EN 14506 (755412) - říjen 2005

Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Automatická přepínací armatura - Skupina H - Druh C

340 Kč

ČSN EN 13076 (755461) - prosinec 2003

Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Neomezený volný výtok - Skupina A - Druh A

190 Kč