ICS 23.040.99 - Ostatní části potrubí

ČSN EN 12502-1 (038270) - září 2005

Ochrana kovových materiálů proti korozi - Návod na stanovení pravděpodobnosti koroze v soustavách pro distribuci a skladování vody - Část 1: Obecně

190 Kč

ČSN EN 12502-2 (038270) - září 2005

Ochrana kovových materiálů proti korozi - Návod na stanovení pravděpodobnosti koroze v soustavách pro distribuci a skladování vody - Část 2: Faktory ovlivňující měď a slitiny mědi

230 Kč

ČSN EN 12502-3 (038270) - září 2005

Ochrana kovových materiálů proti korozi - Návod na stanovení pravděpodobnosti koroze v soustavách pro distribuci a skladování vody - Část 3: Faktory ovlivňující žárově zinkované železné materiály

230 Kč

ČSN EN 12502-4 (038270) - září 2005

Ochrana kovových materiálů proti korozi - Návod na stanovení pravděpodobnosti koroze v soustavách pro distribuci a skladování vody - Část 4: Faktory ovlivňující korozivzdorné oceli

190 Kč

ČSN EN 12502-5 (038270) - září 2005

Ochrana kovových materiálů proti korozi - Návod na stanovení pravděpodobnosti koroze v soustavách pro distribuci a skladování vody - Část 5: Faktory ovlivňující litinu, nelegované a nízkolegované oceli

190 Kč

ČSN EN 12068 (038333) - září 1999

Katodická ochrana - Vnější organické povlaky pro ochranu proti korozi v zemi nebo ve vodě uložených ocelových potrubí a používané za působení katodické ochrany - Páskové a smršťovací materiály

550 Kč

ČSN EN 12954 (038355) - listopad 2020 nové vydání

Obecné zásady katodické ochrany pozemních kovových zařízení uložených v půdě nebo ve vodě

350 Kč

ČSN EN 15112 (038377) - leden 2007

Vnější katodická ochrana pažnic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 558 (133031) - srpen 2017 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Stavební délky FTF a CTF kovových armatur pro použití v potrubních systémech spojovaných přírubami - Armatury označované PN a Class

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 14917 +A1 (139030) - srpen 2013 aktuální vydání

Kovové vlnovce na dilataci tlakových zařízení

1 270 Kč

ČSN EN 14624 (142016) - září 2020 nové vydání

Výkonnosti přenosných lokalizačních detektorů úniku a pevných detektorů plynu pro všechna chladiva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 50443 (332165) - říjen 2012

Účinky elektromagnetické interference na potrubí způsobené AC vysokonapěťovými elektrickými trakčními soustavami a/nebo AC vysokonapěťovými napájecími soustavami

350 Kč

ČSN EN 17414-1 (383385) - prosinec 2020

Potrubí pro dálkové chlazení - Průmyslově vyráběné ohebné potrubní systémy - Část 1: Klasifikace, obecné požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 17414-2 (383385) - prosinec 2020

Potrubí pro dálkové chlazení - Průmyslově vyráběné ohebné potrubní systémy - Část 2: Sdružený systém s plastovými trubkami; požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17414-3 (383385) - prosinec 2020

Potrubí pro dálkové chlazení - Průmyslově vyráběné ohebné potrubní systémy - Část 3: Nesdružený systém s plastovými trubkami; požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17415-1 (383386) - prosinec 2020

Potrubí pro dálkové chlazení - Sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení sítí pro studenou vodu - Část 1: Průmyslově vyráběné potrubní systémy z ocelových nebo plastových trubek, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího opláštění z polyethylenu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 10289 (421011) - prosinec 2004 aktuální vydání

Ocelové trubky a tvarovky pro potrubí uložená v zemi nebo ve vodě - Vnější nátěrové epoxidové a modifikované epoxidové povlaky

440 Kč

ČSN EN 10290 (421013) - prosinec 2004 aktuální vydání

Ocelové trubky a tvarovky pro potrubí uložená v zemi nebo ve vodě - Vnější nátěrové polyuretanové a modifikované polyuretanové povlaky

440 Kč

ČSN EN 10310 (421014) - listopad 2004

Ocelové trubky a tvarovky na potrubí v pobřežních vodách a na pevnině - Vnitřní a vnější polyamidové práškové povlaky

350 Kč

ČSN EN 10301 (421015) - květen 2004

Ocelové trubky a tvarovky pro konstrukce zakotvené v pobřežních vodách - Vnitřní povlaky pro snížení tření při přepravě neagresivních plynů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 10300 (421019) - květen 2006

Ocelové trubky a tvarovky pro potrubí uložená v zemi nebo ve vodě - Za tepla aplikované asfaltové hmoty pro vnější povlaky

440 Kč

ČSN EN 10339 (421021) - srpen 2007

Ocelové trubky pro potrubí uložená v zemi nebo ve vodě - Vnitřní výstelka epoxidovou pryskyřicí na ochranu proti korozi

230 Kč

ČSN EN 14291 (633004) - červen 2005

Pěnotvorný roztok pro detekci úniku plynu v instalacích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13160-1 (698220) - únor 2017 aktuální vydání

Systémy pro zjišťování netěsností - Část 1: Obecné zásady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13160-2 (698220) - leden 2017 aktuální vydání

Systémy pro zjišťování netěsností - Část 2: Požadavky a metody pro zkoušení/posuzování tlakových a vakuových systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 13160-3 (698220) - leden 2017 aktuální vydání

Systémy pro zjišťování netěsností - Část 3: Požadavky a metody zkoušení/posuzování kapalinových systémů pro nádrže

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 13160-4 (698220) - leden 2017 aktuální vydání

Systémy pro zjišťování netěsností - Část 4: Požadavky a metody zkoušení/posuzování pro systémy zjišťování netěsností založených na senzorech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13160-5 (698220) - leden 2017 aktuální vydání

Systémy pro zjišťování netěsností - Část 5: Požadavky a metody zkoušení/posuzování pro měřicí systémy v nádrži a tlakové potrubní systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 13160-6 (698220) - leden 2017 aktuální vydání

Systémy pro zjišťování netěsností - Část 6: Snímače v kontrolních sondách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13160-7 (698220) - únor 2017 aktuální vydání

Systémy pro zjišťování netěsností - Část 7: Požadavky a metody zkoušení/posuzování pro meziprostory, obložení proti únikům a ochranné duplikátorové pláště

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16506 (756308) - květen 2015

Způsoby renovace odvodňovacích a stokových systémů - Vložkování pevně ukotvenou vnitřní plastovou vrstvou (RAPL)

340 Kč