1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ICS 23.040.15 - Neželezné kovové trubky

ČSN 01 5057 (015057) - duben 1988

Nedestruktivní zkoušení. Zkoušení trubek z neželezných kovů a jejich slitin metodou vířivých proudů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.00t

157 Kč

ČSN EN 1971-1 (420428) - říjen 2020 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Zkoušení vířivými proudy pro zjišťování vad bezešvých kruhových trubek z mědi a slitin mědi - Část 1: Zkoušení s průchozí zkušební cívkou na vnějším povrchu

190 Kč

ČSN EN 1971-2 (420428) - říjen 2020 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Zkoušení vířivými proudy pro zjišťování vad bezešvých kruhových trubek z mědi a slitin mědi - Část 2: Zkoušení s vnitřním snímačem na vnitřním povrchu

190 Kč

ČSN EN 12449 +A1 (421320) - březen 2020 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové pro všeobecné použití

440 Kč

ČSN EN 13349 (421522) - květen 2003

Měď a slitiny mědi - Trubky z mědi předizolované tuhým povlakem

230 Kč

ČSN EN 13348 (421523) - leden 2017 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové z mědi pro medicinální plyny nebo vakuum

230 Kč

ČSN EN 12450 (421524) - červen 2013 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Kapilární trubice bezešvé kruhové z mědi

230 Kč

ČSN EN 12735-1 (421525) - říjen 2020 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové pro klimatizaci a chlazení - Část 1: Trubky pro potrubní systémy

340 Kč

ČSN EN 12735-2 (421525) - leden 2017 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové pro klimatizaci a chlazení - Část 2: Trubky pro zařízení

340 Kč

ČSN EN 1057 +A1 (421526) - září 2010 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové z mědi pro vodu a plyn pro sanitární instalace a vytápěcí zařízení

350 Kč

ČSN EN 12451 (421527) - listopad 2012 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové pro výměníky tepla

230 Kč

ČSN EN 12452 (421529) - listopad 2012 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé válcované, žebrované pro výměníky tepla

340 Kč