Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ICS 23.040.01 - Potrubí a součásti potrubí obecně

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
504904

ČSN EN ISO 6412-1 (013245) - srpen 2018 aktuální vydání

Technické výkresy - Zjednodušené zobrazování potrubních větví - Část 1: Obecná pravidla a pravoúhlé promítání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
504906

ČSN EN ISO 6412-2 (013245) - srpen 2018 aktuální vydání

Technické výkresy - Zjednodušené zobrazování potrubních větví - Část 2: Izometrické promítání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
504905

ČSN EN ISO 6412-3 (013245) - srpen 2018 aktuální vydání

Technické výkresy - Zjednodušené zobrazování potrubních větví - Část 3: Příslušenství ve vzduchotechnice a odvodňovacích systémech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
58509

ČSN EN 45510-7-1 (077571) - srpen 2000

Pokyny pro pořizování zařízení elektráren - Část 7-1: Potrubí a armatury - Vysokotlaké potrubní systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
501547

ČSN EN 16125 (078466) - leden 2017 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Potrubní systémy a jejich uložení - Kapalná a plynná fáze LPG

440 Kč vč. DPH
76727

ČSN EN 1333 (130009) - říjen 2006 aktuální vydání

Příruby a přírubové spoje - Potrubní součásti - Definice a volba PN

125 Kč vč. DPH
73091

ČSN 13 0020 (130020) - květen 2005

Kovová průmyslová potrubí - Část 7: Návod na používání postupů posuzování shody

350 Kč vč. DPH
504890

ČSN EN 13480-2 (130020) - listopad 2018 aktuální vydání

Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A3 5.19t, A2 5.19t, A1 5.19t


1 030 Kč vč. DPH
505671

ČSN EN 13480-3 (130020) - listopad 2018 aktuální vydání

Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.19t


2 070 Kč vč. DPH
505669

ČSN EN 13480-4 (130020) - listopad 2018 aktuální vydání

Kovová průmyslová potrubí - Část 4: Výroba a montáž

440 Kč vč. DPH
504893

ČSN EN 13480-5 (130020) - listopad 2018 aktuální vydání

Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 3.19t, A1 10.19t


485 Kč vč. DPH
504892

ČSN EN 13480-6 (130020) - prosinec 2018 aktuální vydání

Kovová průmyslová potrubí - Část 6: Doplňkové požadavky na potrubí uložené v zemi

350 Kč vč. DPH
504891

ČSN EN 13480-8 (130020) - listopad 2018 aktuální vydání

Kovová průmyslová potrubí - Část 8: Doplňující požadavky pro průmyslová potrubí z hliníku a hliníkových slitin

440 Kč vč. DPH
77824

ČSN EN 15189 (132078) - květen 2007

Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství - Vnější polyuretanový povlak potrubí - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
81653

ČSN EN 15542 (138105) - leden 2009

Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny - Vnější povlak trubek cementovou maltou - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
80031

ČSN EN 15266 (138910) - leden 2008

Sestavy vlnovcových ohebných trubek z korozivzdorné oceli pro rozvod plynu v budovách s pracovním tlakem do 0,5 bar

440 Kč vč. DPH
83995

ČSN EN 489 (383374) - srpen 2009 aktuální vydání

Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Spojky pro ocelové teplonosné trubky s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším opláštěním z polyethylenu

340 Kč vč. DPH
83996

ČSN EN 14419 (383375) - srpen 2009 aktuální vydání

Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Systémy kontroly provozu

340 Kč vč. DPH
97263

ČSN EN 15632-1 +A1 (383376) - červen 2015 aktuální vydání

Vedení vodních tepelných sítí - Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí - Část 1: Klasifikace, obecné požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
97262

ČSN EN 15632-2 +A1 (383376) - červen 2015 aktuální vydání

Vedení vodních tepelných sítí - Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí - Část 2: Sdružený systém s plastovými teplonosnými trubkami - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
97264

ČSN EN 15632-3 +A1 (383376) - červen 2015 aktuální vydání

Vedení vodních tepelných sítí - Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí - Část 3: Nesdružený systém s plastovými teplonosnými trubkami - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
83215

ČSN EN 15632-4 (383376) - duben 2009

Vedení vodních tepelných sítí - Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí - Část 4: Sdružený systém s kovovými teplonosnými trubkami; požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
94511

ČSN EN 1594 (386410) - únor 2014 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 16 bar - Funkční požadavky

590 Kč vč. DPH
92149

ČSN EN 12007-1 (386413) - únor 2013 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 1: Obecné funkční požadavky

340 Kč vč. DPH
92148

ČSN EN 12007-4 (386413) - únor 2013 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 4: Specifické funkční požadavky pro rekonstrukce

350 Kč vč. DPH
96029

ČSN EN 12007-5 (386413) - říjen 2014 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně – Část 5: Přípojky – Specifické funkční požadavky

340 Kč vč. DPH
84895

ČSN EN 15001-1 (386420) - leden 2010

Zásobování plynem - Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití - Část 1: Podrobné funkční požadavky pro projektování, materiály, stavbu, kontrolu a zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.12t


965 Kč vč. DPH
83310

ČSN EN 15001-2 (386420) - květen 2009

Zásobování plynem - Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití - Část 2: Podrobné funkční požadavky pro uvádění do provozu, provoz a údržbu

340 Kč vč. DPH
95383

ČSN EN 16348 (386430) - červen 2014 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Systém řízení bezpečnosti (SMS) pro plynárenskou přepravní infrastrukturu a systém řízení integrity (PIMS) pro přepravní plynovody - Funkční požadavky

340 Kč vč. DPH
71994

ČSN 38 6461 (386461) - duben 2005 aktuální vydání

Kyslíkovody

125 Kč vč. DPH
52798

ČSN 38 6479 (386479) - červenec 1998 aktuální vydání

Stavba a provoz acetylenovodů

K normě byly vydány následující změny a opravy:
opr. 1.99, Z1 2.05t


222 Kč vč. DPH
83707

ČSN EN 13942 (450025) - prosinec 2009 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní přepravní systémy - Potrubní armatury

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.11t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

610 Kč vč. DPH
500659

ČSN P CEN/TS 1852-2 (643168) - září 2016 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polypropylen (PP) - Část 2: Návod pro posuzování shody

230 Kč vč. DPH
54789

ČSN EN ISO 13783 (643170) - květen 1999

Plastové potrubní systémy - Dvouhrdlové osově namáhané spojky z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) - Stanovení těsnosti a pevnosti působením ohybu a vnitřního přetlaku

190 Kč vč. DPH
92545

ČSN P CEN/TS 1401-2 (643172) - duben 2013

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Návod pro posuzování shody

340 Kč vč. DPH
73225

ČSN EN 1565-1 (643175) - červen 2005 aktuální vydání

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Směsi kopolymerů styrenu (SAN+PVC) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém

350 Kč vč. DPH
91544

ČSN P CEN/TS 1565-2 (643175) - prosinec 2012

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Směsi kopolymerů styrenu (SAN + PVC) - Část 2: Návod pro posuzování shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
73226

ČSN EN 1566-1 (643176) - květen 2005 aktuální vydání

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém

440 Kč vč. DPH
91543

ČSN P CEN/TS 1566-2 (643176) - prosinec 2012

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Chlorovaný poly(vinylchlorid) (PVC-C) - Část 2: Návod pro posuzování shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
506025

ČSN EN 1329-1 +A1 (643180) - říjen 2018 aktuální vydání

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém

440 Kč vč. DPH
92546

ČSN P CEN/TS 1329-2 (643180) - duben 2013

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Návod pro posuzování shody

340 Kč vč. DPH
505286

ČSN EN 1451-1 (643181) - červenec 2018 aktuální vydání

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polypropylen (PP) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.19t


460 Kč vč. DPH
506651

ČSN EN ISO 13056 (643182) - duben 2019

Plastové potrubní systémy - Systémy pro horkou a studenou vodu - Stanovení těsnosti za podtlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
508477

ČSN EN 1519-1 (643186) - září 2019 nové vydání

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polyethylen (PE) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém

350 Kč vč. DPH
91545

ČSN P CEN/TS 1519-2 (643186) - prosinec 2012

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polyethylen (PE) - Část 2: Návod pro posuzování shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
91546

ČSN P CEN/TS 1455-2 (643187) - prosinec 2012

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Akrylonitril-butadien-styren (ABS) - Část 2: Návod pro posuzování shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
503019

ČSN EN 1453-1 (643191) - srpen 2017 aktuální vydání

Plastové potrubní odpadní systémy se strukturovanou stěnou (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Požadavky na trubky a systém

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.19t


370 Kč vč. DPH
503927

ČSN P CEN/TS 1453-2 (643191) - prosinec 2017

Plastové potrubní odpadní systémy se strukturovanou stěnou (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Návod na prokazování shody

230 Kč vč. DPH
93186

TNI CEN/TR 12108 (643198) - červenec 2013

Plastové potrubní systémy - Návod pro instalaci tlakových potrubních systémů pro horkou a studenou vodu, určenou pro lidskou spotřebu, uvnitř budov

340 Kč vč. DPH
95848

TNI CEN/TR 1046 (643199) - srpen 2014

Rozvodné a ochranné potrubní systémy z termoplastů - Systémy pro venkovní rozvody vody a kanalizace - Pokyny pro uložení do země

440 Kč vč. DPH
504538

ČSN EN ISO 11295 (646402) - červen 2018 aktuální vydání

Návod na klasifikaci a navrhování plastových potrubních systémů používaných pro renovaci a výměnu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
507503

ČSN EN ISO 15494 (646403) - červen 2019 nové vydání

Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace - Polybuten (PB), polyethylen (PE), polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT), síťovaný polyethylen (PE-X), polypropylen (PP) - Metrické řady pro specifikace pro součásti a systém

770 Kč vč. DPH
69311

ČSN EN ISO 15493 (646404) - leden 2004

Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace - Akrylonitrilbutadienstyren (ABS), neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) a chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Specifikace pro součásti a systém - Metrické řady

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.17t


715 Kč vč. DPH
90197

ČSN EN 12201-1 (646410) - březen 2012 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 1: Všeobecně

340 Kč vč. DPH
90194

ČSN EN 12201-5 (646410) - březen 2012 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 5: Vhodnost použití systému

230 Kč vč. DPH
96141

ČSN P CEN/TS 12201-7 (646410) - říjen 2014 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 7: Návod pro posuzování shody

440 Kč vč. DPH
87905

ČSN EN 1555-1 (646412) - duben 2011 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 1: Všeobecně

230 Kč vč. DPH
87902

ČSN EN 1555-5 (646412) - duben 2011

Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 5: Vhodnost použití systému

230 Kč vč. DPH
94008

ČSN P CEN/TS 1555-7 (646412) - říjen 2013

Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 7: Návod pro posuzování shody

350 Kč vč. DPH
71822

ČSN EN ISO 15875-1 (646413) - prosinec 2004 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 1: Všeobecně

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.07t


355 Kč vč. DPH
71785

ČSN EN ISO 15875-5 (646413) - prosinec 2004 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 5: Vhodnost použití systému

230 Kč vč. DPH
84010

ČSN EN ISO 15877-1 (646414) - září 2009 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 1: Všeobecně

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.11t


295 Kč vč. DPH
84013

ČSN EN ISO 15877-5 (646414) - září 2009 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 5: Vhodnost použití systému

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.11t


355 Kč vč. DPH
507630

ČSN P CEN ISO/TS 15877-7 (646414) - srpen 2019 nové vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 7: Návod pro posuzování shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
77153

ČSN P CEN ISO/TS 15874-7 (646415) - listopad 2006

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 7: Směrnice pro posuzování shody

230 Kč vč. DPH
502481

ČSN EN ISO 15876-1 (646416) - srpen 2017 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 1: Obecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
81037

ČSN EN 15012 (646417) - květen 2008

Plastové potrubní systémy - Odpadní systémy uvnitř budov - Funkční charakteristiky trubek, tvarovek a jejich spojů

340 Kč vč. DPH
80862

ČSN EN 15015 (646419) - duben 2008

Plastové potrubní systémy - Rozvody horké a studené vody, která není určena pro lidskou spotřebu - Funkční charakteristiky trubek, tvarovek a jejich spojů

340 Kč vč. DPH
82975

ČSN EN ISO 21003-1 (646423) - duben 2009

Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Část 1: Všeobecně

230 Kč vč. DPH
82972

ČSN EN ISO 21003-5 (646423) - duben 2009

Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Část 5: Vhodnost použití systému

230 Kč vč. DPH
504532

ČSN P CEN/TS 15223 (646424) - červen 2018 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy - Validované parametry pro navrhování potrubních systémů z termoplastů uložených v zemi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
507633

ČSN P CEN ISO/TS 22391-7 (646425) - srpen 2019 nové vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT) - Část 7: Návod pro posuzování shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
91592

ČSN EN 14758-1 (646433) - říjen 2012 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polypropylen s minerálními modifikátory (PP-MD) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém

340 Kč vč. DPH
501131

ČSN P CEN/TS 14758-2 (646433) - únor 2017 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polypropylen s minerálními modifikátory (PP-MD) - Část 2: Návod pro posuzování shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
90198

ČSN EN 12666-1 +A1 (646435) - březen 2012 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polyethylen (PE) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém

350 Kč vč. DPH
92543

ČSN P CEN/TS 12666-2 (646435) - duben 2013 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polyethylen (PE) - Část 2: Návod pro posuzování shody

230 Kč vč. DPH
93386

ČSN EN 1796 (646436) - září 2013 aktuální vydání

Tlakové a beztlakové plastové potrubní systémy pro rozvody vody - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP)

550 Kč vč. DPH
91542

ČSN P CEN/TS 14632 (646437) - prosinec 2012 aktuální vydání

Tlakové a netlakové potrubní systémy pro stokové sítě, kanalizační přípojky a rozvody vody - Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GPR) na bázi polyesterových pryskyřic (UP) - Návod pro posuzování shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
76366

ČSN EN ISO 10931 (646440) - srpen 2006

Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace - Polyvinylidenfluorid (PVDF) - Specifikace pro součásti a systém

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.16t


565 Kč vč. DPH
507504

ČSN EN 13476-1 (646444) - červen 2019 nové vydání

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 1: Obecné požadavky a charakteristiky zkoušení

340 Kč vč. DPH
507974

ČSN EN 13476-2 ed. 2 (646444) - červenec 2019 nové vydání

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 2: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a vnějším povrchem a pro systém, typ A

550 Kč vč. DPH
507972

ČSN EN 13476-3 (646444) - červenec 2019 nové vydání

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 3: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a profilovaným vnějším povrchem a pro systém, typ B

550 Kč vč. DPH
97545

TNI ISO/TR 10465-3 (646476) - červen 2015

Pokládání trubek z pružných sklem vyztužených reaktoplastů (GRP) do země - Část 3: Parametry pokládání a aplikační limity

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč vč. DPH
97279

TNI CEN/TR 16626 (725202) - červen 2015

Kameninové potrubní systémy pro odvodnění a stoky - Návod pro postupy při certifikaci nezávislým certifikačním orgánem

190 Kč vč. DPH
81758

ČSN EN 1993-4-3 (731443) - říjen 2008 aktuální vydání

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-3: Potrubí

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.10t


460 Kč vč. DPH
90069

ČSN EN 1993-4-3/NA ed. A (731443) - březen 2012 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 4-3: Pipelines

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

65 Kč vč. DPH
53603

ČSN EN 1295-1 (750210) - březen 1999

Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé zatěžovací podmínky - Část 1: Všeobecné požadavky

350 Kč vč. DPH
61408

ČSN EN 805 (755011) - srpen 2001

Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 1.11t, Oprava 1 7.12t, Z2 8.18t


727 Kč vč. DPH
86889

ČSN EN 13052-1 (757332) - říjen 2010 aktuální vydání

Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Organické materiály - Stanovení barvy a zákalu vody v trubních rozvodech - Část 1: Zkušební metoda

230 Kč vč. DPH