ICS 23.020.35 - Lahve na plyny

ČSN EN ISO 10156 (078310) - březen 2019 aktuální vydání

Lahve na plyny - Plyny a plynné směsi - Stanovení hořlavosti a oxidační schopnosti při výběru výstupů ventilu lahve

350 Kč

ČSN EN ISO 11755 (078325) - duben 2021

Lahve na plyny - Svazky lahví na stlačené a zkapalněné plyny (kromě acetylenu) - Kontrola během plnění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12817 (078409) - září 2019 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Kontroly a revize zásobníků na LPG o objemu do 13 m3 včetně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 12819 (078410) - září 2019 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Kontroly a revize zásobníků na LPG o objemu nad 13 m3

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 12807 (078430) - leden 2020 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné natvrdo pájené ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Návrh a konstrukce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16728 +A2 (078431) - listopad 2020

Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné lahve na přepravu LPG jiné než běžné svařované a pájené ocelové lahve - Periodická kontrola

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 1440 +A2 (078440) - listopad 2020

Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné běžné svařované a pájené ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Periodická kontrola

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1439 (078441) - prosinec 2017 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Postup kontroly znovuplnitelných lahví na přepravu LPG před plněním, v průběhu plnění a po naplnění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 12493 (078450) - červen 2021 nové vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Svařované ocelové tlakové nádoby pro autocisterny na LGP - Návrh a výroba

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 13952 (078457) - prosinec 2017 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Postupy plnění lahví na LPG

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 13769 (078500) - únor 2019 aktuální vydání

Lahve na plyny - Značení ražením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1442 (078518) - listopad 2017 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné svařované ocelové lahve na přepravu LPG - Návrh a konstrukce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 9809-1 (078521) - srpen 2020 aktuální vydání

Lahve na plyny - Návrh, konstrukce a zkoušení znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví a velkoobjemových lahví na plyny - Část 1: Lahve a velkoobjemové lahve ze zušlechtěné oceli s mezí pevnosti v tahu menší než 1 100 MPa

550 Kč

ČSN EN ISO 9809-2 (078521) - březen 2021 nové vydání

Lahve na plyny - Návrh, konstrukce a zkoušení znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví a velkoobjemových lahví na plyny - Část 2: Lahve a velkoobjemové lahve ze zušlechtěné oceli s mezí pevnosti v tahu 1 100 MPa nebo větší

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.21t

570 Kč

ČSN EN ISO 9809-3 (078521) - duben 2021 nové vydání

Lahve na plyny - Návrh, konstrukce a zkoušení znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví a velkoobjemových lahví na plyny - Část 3: Lahve a velkoobjemové lahve z normalizačně žíhané oceli

550 Kč

ČSN EN ISO 20475 (078537) - červenec 2021

Lahve na plyn - Svazky lahví - Periodická kontrola a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 23088 (078537) - červenec 2021

Lahve na plyny - Periodická kontrola a zkoušení svařovaných ocelových tlakových sudů - Objem do 1 000 l

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 18119 (078540) - červen 2019

Lahve na plyny - Bezešvé lahve a velkoobjemové lahve ocelové a ze slitiny hliníku na plyny - Periodická kontrola a zkoušení

550 Kč

ČSN EN ISO 24431 (078544) - červen 2017

Lahve na plyny - Bezešvé, svařované a kompozitové lahve na stlačené a zkapalněné plyny (vyjma acetylenu) - Kontrola v době plnění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10460 (078548) - duben 2019

Lahve na plyny - Svařované lahve na plyny ze slitiny hliníku, z uhlíkové a korozivzdorné oceli - Periodická kontrola a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 10961 (078551) - červen 2020 aktuální vydání

Lahve na plyny - Svazky lahví - Návrh, výroba, zkoušení a kontrola

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13807 (078552) - srpen 2017 aktuální vydání

Lahve na přepravu plynů - Bateriová vozidla a víceprvkové kontejnery na plyn (MEGC) - Konstrukce, výroba, identifikace a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17339 (078553) - prosinec 2020

Lahve na přepravu plynů - Plně ovinuté uhlíkové kompozitové lahve a velkoobjemové lahve na vodík

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 16964 (078560) - listopad 2020

Lahve na plyny - Sestavy pružných hadic - Specifikace a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 11363-1 (078605) - září 2018 aktuální vydání

Lahve na plyny - Kuželové závity 17E a 25E pro spojení ventilů s lahvemi na plyny - Část 1: Technické požadavky

230 Kč

ČSN EN ISO 11363-2 (078605) - červenec 2018 aktuální vydání

Lahve na plyny - Kuželové závity 17E a 25E pro spojení ventilů s lahvemi na plyny - Část 2: Kontrolní kalibry

230 Kč

ČSN EN ISO 11117 (078608) - červen 2020 aktuální vydání

Lahve na plyny - Ochranné kloboučky ventilů a kryty ventilů - Návrh, konstrukce a zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11114-1 (078609) - červen 2021 nové vydání

Lahve na plyny - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 1: Kovové materiály

440 Kč

ČSN EN ISO 11114-4 (078609) - leden 2019 aktuální vydání

Lahve na přepravu plynů - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 4: Zkušební metody pro výběr ocelí odolných proti vodíkovému křehnutí

340 Kč

ČSN EN ISO 14245 (078632) - březen 2020 aktuální vydání

Lahve na plyny - Technické požadavky a zkoušení ventilů lahví na LPG - Samouzavírací ventily

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 15995 (078633) - březen 2020 aktuální vydání

Lahve na plyny - Technické požadavky a zkoušení ventilů lahví na LPG - Ručně ovládané ventily

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 17879 (078636) - říjen 2018

Lahve na plyny - Samouzavírací ventily lahví - Specifikace a zkoušky typu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 15996 (078642) - březen 2018 aktuální vydání

Lahve na přepravu plynů - Ventily na uvolnění zbytkového tlaku - Specifikace a zkoušky typu ventilů lahví se zařízeními pro uvolnění zbytkového tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 17871 (078648) - únor 2021 nové vydání

Lahve na plyny - Ventily lahví s rychlým otevřením - Specifikace a zkoušky typu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč