ICS 21.060.01 - Spojovací součásti obecně

ČSN EN ISO 5845-1 (013152) - červenec 2000

Technické výkresy - Zjednodušené zobrazení spojení na výkresech sestavení - Část 1: Základní ustanovení

190 Kč

ČSN EN ISO 16228 (020001) - srpen 2018

Spojovací součásti - Typy kontrolních dokumentů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 1891-2 (021003) - srpen 2016 aktuální vydání

Spojovací součásti - Terminologie - Část 2: Termíny a definice povrchových úprav

570 Kč

ČSN EN ISO 1891-4 (021003) - březen 2020 aktuální vydání

Spojovací součásti - Slovník - Část 4: Kontrola, prohlídka, dodání, přijetí a kvalita

550 Kč

ČSN ISO 1891 (021003) - srpen 2011

Spojovací součásti - Terminologie

770 Kč

ČSN EN ISO 4042 (021008) - březen 2019 aktuální vydání

Spojovací součásti - Systémy elektrolyticky vyloučených povlaků

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

590 Kč

ČSN EN ISO 10683 (021013) - březen 2019 aktuální vydání

Spojovací součásti - Neelektrolyticky nanášené povlaky ze zinkových mikrolamel

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč

ČSN EN ISO 16426 (021015) - červenec 2003

Spojovací součásti - Systém prokazování jakosti

340 Kč

ČSN EN ISO 15330 (021017) - listopad 2000

Spojovací součásti - Zátěžová zkouška pro zjištění vodíkové křehkosti - Metoda rovnoběžné opěrné plochy

230 Kč

ČSN EN ISO 3269 (021018) - březen 2020 aktuální vydání

Spojovací součásti - Přejímací kontrola

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 272 (021019) - květen 2014

Spojovací součásti - Šestihranné výrobky - Rozměry pro klíč

125 Kč

ČSN EN ISO 16048 (021026) - červenec 2003

Pasivace spojovacích součástí z korozivzdorné oceli

125 Kč

ČSN EN ISO 10684 (021032) - únor 2005

Spojovací součásti - Žárové povlaky zinku nanášené ponorem

350 Kč

ČSN EN 14399-1 (021042) - červen 2019 aktuální vydání

Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 1: Obecné požadavky

440 Kč

ČSN EN 14399-10 (021042) - červen 2019 aktuální vydání

Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 10: Systém HRC - Sestavy šroubu a matice s kalibrovaným předpětím

350 Kč

ČSN EN 14399-2 (021042) - červen 2019 aktuální vydání

Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 2: Vhodnost pro předpínání

340 Kč

ČSN EN 14399-3 (021042) - červen 2019 aktuální vydání

Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 3: Systém HR - Sestavy šroubu se šestihrannou hlavou a se šestihrannou maticí

350 Kč

ČSN EN 14399-4 (021042) - červen 2019 aktuální vydání

Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 4: Systém HV - Sestavy šroubu se šestihrannou hlavou a se šestihrannou maticí

340 Kč

ČSN EN 14399-7 (021042) - únor 2019 aktuální vydání

Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 7: Systém HR - Sestavy šroubu se zápustnou hlavou a šestihrannou maticí

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

350 Kč

ČSN EN 14399-8 (021042) - únor 2019 aktuální vydání

Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 8: Systém HV - Sestavy lícovaného šroubu se šestihrannou hlavou a šestihrannou maticí

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

ČSN EN 14399-9 (021042) - červen 2019 aktuální vydání

Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 9: Systém HR nebo HV - Přímé indikátory napětí pro sestavy šroubu a matice

350 Kč

ČSN EN 15048-1 (021043) - leden 2017 aktuální vydání

Sestavy spojovacích součástí pro nepředpjaté šroubové spoje - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 15048-2 (021043) - leden 2017 aktuální vydání

Sestavy spojovacích součástí pro nepředpjaté šroubové spoje - Část 2: Požadavky na použitelnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 16047 (021090) - srpen 2005

Spojovací součásti - Zkoušení točivým momentem/upínací silou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.13t

530 Kč

ČSN EN 1515-2 (131501) - srpen 2002

Příruby a přírubové spoje - Šrouby a matice - Část 2: Klasifikace materiálů šroubů pro příruby z oceli s označením PN

340 Kč

TNI CEN/TR 17079 (731225) - květen 2019

Navrhování kotvení do betonu - Staticky neurčité nenosné systémy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

TNI CEN/TR 17080 (731226) - květen 2019

Navrhování kotvení do betonu - Upevňovací lišty - Doplňující pravidla

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

TNI CEN/TR 17081 (731227) - květen 2019

Navrhování kotvení do betonu - Plastický návrh kotev s hlavou a dodatečně osazovaných kotev

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 12512 (731769) - září 2002

Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Cyklické zkoušky spojů s mechanickými spojovacími prostředky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.06t

295 Kč

ČSN EN 14592 +A1 (732862) - říjen 2012 aktuální vydání

Dřevěné konstrukce - Kolíkové spojovací prostředky - Požadavky

440 Kč