ICS 21.040.10 - Metrické závity

ČSN EN ISO 6410-3 (013213) - březen 1998

Technické výkresy - Závity a závitové části - Část 3: Zjednodušené zobrazování

190 Kč

ČSN ISO 68-1 (014007) - srpen 2000

Závity ISO pro všeobecné použití - Základní profil - Část 1: Metrické závity

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 10.20t

190 Kč

ČSN ISO 261 (014008) - srpen 2000

Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Přehled

125 Kč

ČSN 01 4009 (014009) - prosinec 1964

Metrické závity. Výběr závitů, pro něž je zajišťována výroba závitového nářadí a měřidel

65 Kč

ČSN ISO 262 (014010) - srpen 2000

Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Výběr rozměrů pro šrouby a matice

125 Kč

ČSN ISO 724 (014013) - březen 2005

Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Základní rozměry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.18t

210 Kč

ČSN ISO 2901 (014015) - březen 2019

Metrický lichoběžníkový ISO závit - Základní a návrhové profily

190 Kč

ČSN ISO 2902 (014016) - březen 2019

Metrický lichoběžníkový ISO závit - Přehled

125 Kč

ČSN ISO 2903 (014017) - březen 2019

Metrický lichoběžníkový ISO závit - Tolerance

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.19t

250 Kč

ČSN ISO 2904 (014018) - březen 2019

Metrický lichoběžníkový ISO závit - Základní rozměry

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN 01 4021 (014021) - červenec 1976

Jednotná soustava tolerancí a uložení RVHP. Metrické závity pro jemnou mechaniku a optiku. Průměry a rozteče

230 Kč

ČSN 01 4022 (014022) - červenec 1976

Jednotná soustava tolerancí a uložení RVHP. Metrické závity pro jemnou mechaniku a optiku. Základní rozměry

340 Kč

ČSN 01 4026 (014026) - červenec 1980

Základní pravidla zaměnitelnosti. Metrický závit pro součásti z plastů

230 Kč

ČSN 01 4027 (014027) - září 1979

Metrické závity pro průměry pod 1 mm. Tolerance

230 Kč

ČSN ISO 965-1 (014314) - březen 2019

Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Tolerance - Část 1: Zásady a základní data

340 Kč

ČSN ISO 965-2 (014314) - srpen 2000

Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Tolerance - Část 2: Mezní rozměry vnějších a vnitřních závitů pro všeobecné použití - Střední jakost tolerance

125 Kč

ČSN ISO 965-3 (014314) - srpen 2000

Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Tolerance - Část 3: Úchylky závitů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.18t

250 Kč

ČSN ISO 965-4 (014314) - srpen 2000

Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Tolerance - Část 4: Mezní rozměry vnějších závitů, určených pro žárové pokovení ponorem, které jsou po pokovení slícovány s vnitřními závity s polohou tolerančního pole H nebo G

125 Kč

ČSN ISO 965-5 (014314) - srpen 2000

Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Tolerance - Část 5: Mezní rozměry vnitřních závitů, určených pro slícování s vnějšími závity žárově pokovenými ponorem, s polohou tolerančního pole h před pokovováním

125 Kč

ČSN 01 4315 (014315) - říjen 1970

Výběr doporučených mezních úchylek ISO metrického závitu

190 Kč

ČSN 01 4316 (014316) - červenec 1989

Základní pravidla zaměnitelnosti. Metrické závity. Přechodná uložení

340 Kč

ČSN 01 4317 (014317) - únor 1989

Základní pravidla zaměnitelnosti. Metrické závity. Uložení s přesahem

230 Kč

ČSN 01 4395 (014395) - únor 1984

Výběr tolerančních polí a uložení pro metrické závity součástí z plastů

340 Kč

ČSN EN ISO 4753 (021031) - červen 2012 aktuální vydání

Spojovací součásti - Konce částí s vnějším metrickým závitem ISO

190 Kč

ČSN ISO 3508 (021033) - listopad 1995

Spojovací součásti. Výběhy vnějšího závitu součástí se závitem podle ISO 261 a ISO 262

65 Kč

ČSN 02 1034 (021034) - září 1987

Výběhy vnitřního metrického závitu

65 Kč

ČSN 02 1037 (021037) - září 1987

Drážky vnitřního metrického závitu

65 Kč

ČSN 25 4000 (254000) - květen 1973

Závitová měřidla. Mezní závitové kalibry ISO pro metrické závity. Přehled

125 Kč

ČSN ISO 1502 (254011) - srpen 2000

Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Kalibry a kontrolování kalibry

350 Kč

ČSN 25 4020 (254020) - květen 1973

Závitová měřidla. Mezní závitové trny. Závit metrický průměru od 1 mm do 100 mm

190 Kč

ČSN 25 4025 (254025) - květen 1973

Závitová měřidla. Dobré pevné závitové kroužky. Závit metrický průměru od 1 mm do 100 mm

125 Kč

ČSN 25 4026 (254026) - květen 1973

Závitová měřidla. Minimální a maximální porovnávací trny pro dobrý pevný závitový kroužek. Závit metrický průměru od 1 mm do 100 mm

190 Kč

ČSN 25 4029 (254029) - květen 1973

Závitová měřidla. Porovnávací trny na opotřebení dobrého závitového kroužku (pevného i stavitelného). Závit metrický průměru od 1 mm do 100 mm

125 Kč

ČSN 25 4035 (254035) - květen 1973

Závitová měřidla. Zmetkové pevné závitové kroužky. Závit metrický průměru od 1 mm do 100 mm

65 Kč

ČSN 25 4036 (254036) - květen 1973

Závitová měřidla. Minimální a maximální porovnávací trny pro zmetkový pevný závitový kroužek. Závit metrický průměru od 1 mm do 100 mm

125 Kč

ČSN 25 4039 (254039) - květen 1973

Závitová měřidla. Porovnávací trny na opotřebení zmetkového závitového kroužku (pevného i stavitelného). Závit metrický průměru od 1 mm do 100 mm

125 Kč

ČSN 25 4045 (254045) - červenec 1973

Závitová měřidla. Mezní závitové třmenové kalibry. Závit metrický průměru od 3 mm do 100 mm

65 Kč

ČSN 25 4046 (254046) - červenec 1973

Závitová měřidla. Porovnávací trny k nastavení mezního závitového třmenového kalibru. Závit metrický průměru od 3 mm do 100 mm

125 Kč

ČSN 25 4047 (254047) - červenec 1973

Závitová měřidla. Zmetkové závitové třmenové kalibry. Závit metrický průměru od 3 mm do 100 mm

65 Kč

ČSN 25 4048 (254048) - únor 1985

Závitová měřidla. Porovnávací trn k nastavení zmetkového závitového třmenového kalibru. Závit metrický průměru od 3 mm do 100 mm

125 Kč

ČSN 25 4109 (254109) - prosinec 1962

Směrnice pro opravu závitových kalibrů na nový profil metrického závitu ISO

65 Kč

ČSN 25 4110 (254110) - prosinec 1954

Závitová měřidla. Mezní závitové válečkové kalibry oboustranné prům. 1 až 30 mm. Závit metrický

125 Kč

ČSN 25 4111 (254111) - prosinec 1954

Závitová měřidla. Závitové válečkové kalibry s dobrou stranou prům. přes 30 až 100 mm. Závit metrický

125 Kč

ČSN 25 4112 (254112) - prosinec 1954

Závitová měřidla. Měřicí části pro dobrou stranu závitových válečkových kalibrů. Závit metrický

125 Kč

ČSN 25 4113 (254113) - prosinec 1954

Závitová měřidla. Závitové válečkové kalibry se zmetkovou stranou prům. přes 30 až 100 mm. Závit metrický

125 Kč

ČSN 25 4114 (254114) - prosinec 1954

Závitová měřidla. Měřicí části pro zmetkovou stranu závitových válečkových kalibrů. Závit metrický

190 Kč

ČSN 25 4120 (254120) - prosinec 1954

Závitová měřidla. Mezní závitové kroužky - dobrá strana prům. 1 až 100 mm. Závit metrický

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 10.56t, Zb 5.64

190 Kč

ČSN 25 4121 (254121) - prosinec 1954

Závitová měřidla. Porovnávací kalibry pro nové závitové kroužky s dobrou stranou. Závit metrický

125 Kč

ČSN 25 4122 (254122) - prosinec 1954

Závitová měřidla. Měřicí části porovnávacích kalibrů pro nové závitové kroužky s dobrou stranou. Závit metrický

125 Kč

ČSN 25 4123 (254123) - prosinec 1954

Závitová měřidla. Porovnávací kalibry opotřebení pro závitové kroužky s dobrou stranou. Závit metrický

125 Kč

ČSN 25 4124 (254124) - prosinec 1954

Závitová měřidla. Měřicí části porovnávacích kalibrů opotřebení pro závitové kroužky s dobrou stranou. Závit metrický

125 Kč

ČSN 25 4125 (254125) - prosinec 1954

Závitová měřidla. Mezní závitové kroužky - zmetková strana prům. 1 až 100 mm. Závit metrický

125 Kč

ČSN 25 4126 (254126) - prosinec 1954

Závitová měřidla. Porovnávací kalibry pro závitové kroužky se zmetkovou stranou. Závit metrický

125 Kč

ČSN 25 4127 (254127) - prosinec 1954

Závitová měřidla. Měřicí části porovnávacích kalibrů pro závitové kroužky se zmetkovou stranou. Závit metrický

125 Kč

ČSN 25 4128 (254128) - září 1964

Závitová měřidla. Mezní závitové třmenové kalibry. Metrický závit prům. 3 až 100 mm

65 Kč

ČSN 25 4130 (254130) - září 1964

Závitová měřidla. Porovnávací kalibry pro závitové třmenové kalibry. Metrický závit prům. 3 až 100 mm

125 Kč

ČSN 25 4620 (254620) - leden 1960

Závitová měřidla. Závitové šablony pro metrický závit

125 Kč