ICS 17.220.99 - Ostatní normy týkající se elektřiny a magnetismu

ČSN EN 60085 ed. 2 (330250) - srpen 2008 aktuální vydání

Elektrické izolace - Tepelné hodnocení a značení

340 Kč

ČSN EN 60672-2 (346301) - únor 2001

Keramické a skleněné izolační materiály - Část 2: Zkušební metody

440 Kč

ČSN EN 60212 (346401) - říjen 2011

Standardní podmínky používané před zkoušením a během zkoušení pevných elektroizolačních materiálů

190 Kč

ČSN EN 60216-1 ed. 2 (346416) - prosinec 2013

Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 1: Proces stárnutí a vyhodnocení výsledků zkoušky

350 Kč

ČSN EN 60216-2 (346416) - duben 2006

Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 2: Určení vlastností tepelné odolnosti - Volba kritérií zkoušek

230 Kč

ČSN EN 60216-3 ed. 2 (346416) - leden 2007 aktuální vydání

Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 3: Předpisy pro výpočet charakteristik dlouhodobé tepelné odolnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 60216-6 ed. 2 (346416) - březen 2007 aktuální vydání

Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 6: Určení indexů tepelné odolnosti (TI a RTE) izolačního materiálu metodou pevně stanovených časů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

990 Kč

ČSN EN 60216-8 (346416) - prosinec 2013

Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 8: Pokyny pro výpočet charakteristik tepelné odolnosti s využitím zjednodušených postupů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61006 ed. 2 (346424) - listopad 2004 aktuální vydání

Elektroizolační materiály - Zkušební metody pro stanovení teploty skelného přechodu

340 Kč

ČSN CLC/TR 61340-5-2 (346440) - prosinec 2008

Elektrostatika - Část 5-2: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Uživatelský návod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.10t

590 Kč

ČSN EN 61340-2-1 ed. 2 (346440) - duben 2016 aktuální vydání

Elektrostatika - Část 2-1: Metody měření - Schopnost materiálů a výrobků odvádět elektrostatický náboj

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61340-2-3 ed. 2 (346440) - březen 2017 aktuální vydání

Elektrostatika - Část 2-3: Metody zkoušek pro stanovení rezistance a rezistivity tuhých materiálů, používaných k zabránění akumulace elektrostatického náboje

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61340-3-1 ed. 2 (346440) - prosinec 2007 aktuální vydání

Elektrostatika - Část 3-1: Metody simulace elektrostatických jevů - Časové průběhy elektrostatického výboje pro model lidského těla (HBM)

190 Kč

ČSN EN 61340-3-2 ed. 2 (346440) - říjen 2007 aktuální vydání

Elektrostatika - Část 3-2: Metody simulace elektrostatických jevů - Časové průběhy elektrostatického výboje pro strojový model (MM)

190 Kč

ČSN EN 61340-4-1 (346440) - listopad 2004

Elektrostatika - Část 4-1: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Elektrická rezistance podlahových krytin a instalovaných podlah

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 4.13t, A1 1.16t

375 Kč

ČSN EN 61340-4-3 (346440) - červen 2002

Elektrostatika - Část 4-3: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Obuv

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.18t

Norma byla zrušena k 17. lednu 2021 (zobrazit náhrady).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61340-4-4 ed. 2 (346440) - září 2012

Elektrostatika - Část 4-4: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Elektrostatická klasifikace flexibilních středně objemových vaků (FIBC)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.15t, Z1 10.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 6. březnu 2021 (zobrazit náhrady).

812 Kč

ČSN EN 61340-4-5 (346440) - duben 2005

Elektrostatika - Část 4-5: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Metody charakterizování elektrostatické ochrany obuví a podlahou v kombinaci s osobou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.18t

Norma bude zrušena k 22. únoru 2021 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 61340-4-6 (346440) - únor 2016

Elektrostatika - Část 4-6: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Náramky

340 Kč

ČSN EN 61340-4-7 (346440) - září 2017

Elektrostatika - Část 4-7: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Ionizace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61340-5-1 ed. 3 (346440) - březen 2017

Elektrostatika - Část 5-1: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Obecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 61340-5-3 ed. 2 (346440) - květen 2016 aktuální vydání

Elektrostatika - Část 5-3: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Klasifikace vlastností a požadavky na obaly určené pro součástky citlivé na elektrostatické výboje

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 61340-4-3 ed. 2 (346440) - září 2018

Elektrostatika - Část 4-3: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Obuv

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 61340-4-4 ed. 3 (346440) - říjen 2018

Elektrostatika - Část 4-4: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Elektrostatická klasifikace flexibilních středně objemových vaků (FIBC)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN IEC 61340-4-5 ed. 2 (346440) - říjen 2018

Elektrostatika - Část 4-5: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Metody charakterizování elektrostatické ochrany obuví a podlahou v kombinaci s osobou

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 61340-6-1 (346440) - červen 2019

Elektrostatika - Část 6-1: Potlačování elektrostatiky ve zdravotní péči - Obecné požadavky pro zdravotnická zařízení

340 Kč

ČSN EN 62631-3-2 (346452) - říjen 2016

Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 3-2: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) - Povrchový odpor a povrchová rezistivita

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 62631-3-3 (346462) - srpen 2016

Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 3-3: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) - Izolační odpor

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 62631-2-1 (346462) - srpen 2018

Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 2-1: Relativní permitiva a ztrátový činitel - Technické frekvence (0.1 Hz až 10 MHz), střídavé metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 62631-3-11 (346462) - srpen 2018

Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 3-11: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) - Objemový odpor a objemová rezistivita, metoda pro impregnační materiály a povlaky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 62631-3-4 (346462) - říjen 2019

Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 3-4: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) - Objemový odpor a objemová rezistivita při zvýšených teplotách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60243-1 ed. 2 (346463) - leden 2014 aktuální vydání

Elektrická pevnost izolačních materiálů - Zkušební metody - Část 1: Zkoušky při průmyslových kmitočtech

340 Kč

ČSN EN 60243-2 ed. 2 (346463) - srpen 2014 aktuální vydání

Elektrická pevnost izolačních materiálů - Zkušební metody - Část 2: Dodatečné požadavky na zkoušky stejnosměrným napětím

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60243-3 ed. 2 (346463) - srpen 2014 aktuální vydání

Elektrická pevnost izolačních materiálů - Zkušební metody - Část 3: Dodatečné požadavky na impulzní zkoušky (1,2/50 µs)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61621 (346471) - říjen 1998

Suché pevné elektroizolační materiály - Zkouška odolnosti vůči obloukovému výboji vysokého napětí a nízkého proudu

230 Kč

ČSN EN 60587 (346472) - leden 2008

Elektroizolační materiály používané v různých podmínkách prostředí - Zkušební metody pro hodnocení odolnosti proti vytváření vodivých cest a erozi

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60450 (346480) - leden 2005

Měření průměrného viskozimetrického polymeračního stupně nových a zestárlých celulózových elektroizolačních materiálů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.08t

465 Kč

ČSN EN 60426 (346491) - říjen 2007

Elektroizolační materiály - Stanovení elektrolytické koroze způsobené elektroizolačními materiály - Metody zkoušek

350 Kč

ČSN EN 61033 (346492) - květen 2007

Zkušební metody pro stanovení pevnosti spojení impregnačních prostředků k podložce typu lakovaný vodič

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61061-1 ed. 2 (346525) - květen 2007 aktuální vydání

Neimpregnované lisované dřevo pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice, značení a všeobecné požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61061-2 (346525) - květen 2002

Specifikace pro neimpregnovanou hutnou překližku k elektrotechnickým účelům - Část 2: Zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.02t

355 Kč

ČSN EN 60454-2 ed. 2 (346542) - duben 2008 aktuální vydání

Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.10t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 60684-2 ed. 2 (346553) - duben 2012 aktuální vydání

Ohebné izolační trubičky - Část 2: Zkušební metody

590 Kč

ČSN EN 60554-2 (346560) - leden 2003

Celulózové papíry pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 60641-2 ed. 2 (346564) - červen 2005 aktuální vydání

Lesklá lepenka a obyčejná lepenka pro elektrotechnické účely - Část 2: Metody zkoušek

340 Kč

ČSN EN 60455-2 ed. 2 (346571) - březen 2016 aktuální vydání

Pryskyřice z reaktivních směsí pro elektrickou izolaci - Část 2: Zkušební metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 60674-2 (346573) - červenec 2017

Specifikace plastových fólií pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.18t, A1 9.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

560 Kč

ČSN EN 60626-2 ed. 2 (346575) - duben 2010 aktuální vydání

Kombinované ohebné elektroizolační materiály - Část 2: Zkušební metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60464-2 (346580) - červen 2002

Elektroizolační laky - Část 2: Zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.06t, Oprava 1 6.07t

485 Kč

ČSN EN 60371-2 ed. 2 (346610) - duben 2005 aktuální vydání

Specifikace izolačních materiálů na bázi slídy - Část 2: Metody zkoušek

340 Kč

ČSN EN 60247 (346719) - leden 2005

Izolační kapaliny - Měření relativní permitivity, dielektrického ztrátového činitele (tan δ) a rezistivity při stejnosměrném napětí

340 Kč

ČSN EN 60970 (346720) - květen 2008

Izolační kapaliny - Metody pro počítání a určování velikosti částic

230 Kč

ČSN EN 60599 ed. 2 (346726) - červen 2016 aktuální vydání

Elektrická zařízení v provozu plněná minerálním olejem - Návod pro interpretaci výsledků analýz rozpuštěných a volných plynů

440 Kč

ČSN EN 60666 (346756) - únor 2011

Zjištění a určení specifických přísad v minerálních izolačních olejích

350 Kč

ČSN EN 62493 ed. 2 (360091) - prosinec 2015 aktuální vydání

Hodnocení osvětlovacích zařízení z hlediska vystavení člověka elektromagnetickým polím

570 Kč