Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ICS 17.140.01 - Akustická měření a snižování hluku obecně

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
64858

ČSN 01 1600 (011600) - únor 2003

Akustika - Terminologie

590 Kč vč. DPH
54620

ČSN EN ISO 266 (011601) - leden 1999

Akustika - Vyvolené kmitočty

125 Kč vč. DPH
505236

ČSN ISO 532-1 (011602) - červenec 2018

Akustika - Metody výpočtu hlasitosti - Část 1: Zwickerova metoda

550 Kč vč. DPH
507807

ČSN EN ISO 3740 (011603) - říjen 2019 nové vydání

Akustika - Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku - Pokyny pro užití základních norem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
87887

ČSN EN ISO 3744 (011604) - duben 2011 aktuální vydání

Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technická metoda pro přibližně volné pole nad odrazivou rovinou

590 Kč vč. DPH
87888

ČSN EN ISO 3743-1 (011605) - duben 2011 aktuální vydání

Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technické metody pro malé přemístitelné zdroje v dozvukovém poli - Část 1: Srovnávací metoda pro zkušební místnosti s tuhými stěnami

440 Kč vč. DPH
85539

ČSN EN ISO 3743-2 (011605) - březen 2010

Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technické metody pro malé přemístitelné zdroje v dozvukovém poli - Část 2: Metody pro speciální dozvukové zkušební místnosti

340 Kč vč. DPH
88344

ČSN EN ISO 3746 (011606) - červen 2011 aktuální vydání

Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Provozní metoda s měřicí obalovou plochou nad odrazivou rovinou

550 Kč vč. DPH
87889

ČSN EN ISO 3741 (011607) - duben 2011 aktuální vydání

Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Přesné metody pro dozvukové zkušební místnosti

550 Kč vč. DPH
91206

ČSN EN ISO 3745 (011608) - září 2012 aktuální vydání

Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Přesné metody pro bezodrazové a polobezodrazové místnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.17t


760 Kč vč. DPH
85572

ČSN EN ISO 11546-1 (011611) - březen 2010 aktuální vydání

Akustika - Určování zvukové izolace krytů - Část 1: Měření v laboratorních podmínkách (pro účely deklarace)

340 Kč vč. DPH
85573

ČSN EN ISO 11546-2 (011611) - březen 2010 aktuální vydání

Akustika - Určování zvukové izolace krytů - Část 2: Měření in situ (pro účely uznávání a ověřování)

340 Kč vč. DPH
88345

ČSN EN ISO 3747 (011612) - červen 2011 aktuální vydání

Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technické/provozní metody pro použití in situ v dozvukovém prostředí

440 Kč vč. DPH
85576

ČSN EN ISO 11957 (011615) - březen 2010 aktuální vydání

Akustika - Určování zvukové izolace kabin - Laboratorní měření a měření in situ

230 Kč vč. DPH
501259

ČSN EN ISO 6926 (011616) - prosinec 2016 aktuální vydání

Akustika - Požadavky na vlastnosti a kalibraci referenčních zdrojů zvuku používaných pro určování hladin akustického výkonu

340 Kč vč. DPH
85570

ČSN EN ISO 9614-1 (011617) - duben 2010

Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustické intenzity - Část 1: Měření v bodech

340 Kč vč. DPH
85571

ČSN EN ISO 9614-3 (011617) - duben 2010 aktuální vydání

Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustické intenzity - Část 3: Přesná metoda měření skenováním

440 Kč vč. DPH
85629

ČSN EN ISO 11205 (011618) - duben 2010 aktuální vydání

Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Technická metoda pro určování hladin emisního akustického tlaku in situ na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech pomocí akustické intenzity

340 Kč vč. DPH
505464

ČSN ISO 1996-2 (011621) - září 2018 aktuální vydání

Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 2: Určování hladin akustického tlaku

550 Kč vč. DPH
65071

ČSN EN ISO 14257 (011623) - srpen 2002

Akustika - Měření a popis křivek rozložení zvuku v pracovních prostorech, pomocí parametrů, pro hodnocení jejich akustických vlastností

350 Kč vč. DPH
20983

ČSN ISO 7196 (011625) - únor 1997

Akustika. Frekvenční váhová funkce pro měření infrazvuku

190 Kč vč. DPH
98715

ČSN EN ISO 1683 (011626) - listopad 2015 aktuální vydání

Akustika - Vyvolené referenční hodnoty pro hladiny veličin v akustice a ve vibracích

190 Kč vč. DPH
84721

ČSN ISO 16832 (011629) - únor 2010

Akustika - Škálování hlasitosti pomocí kategorií

230 Kč vč. DPH
73404

ČSN EN ISO 11904-2 (011636) - červen 2005

Akustika - Stanovení akustické imise ze zdrojů zvuku umístěných v blízkosti ucha - Část 2: Metoda používající figurínu (figurínová metoda)

230 Kč vč. DPH
86078

ČSN ISO 13474 (011643) - červen 2010

Akustika - Způsob výpočtu rozložení hladin expozice zvuku impulzních zvukových událostí pro účely posuzování hluku v životním prostředí

440 Kč vč. DPH
504239

ČSN ISO 26101 (011644) - březen 2018 aktuální vydání

Akustika - Zkušební metody určování způsobilosti prostředí volného pole

340 Kč vč. DPH
17868

ČSN ISO 9613-1 (011664) - listopad 1995

Akustika. Útlum při šíření zvuku ve venkovním prostoru. Část 1: Výpočet pohlcování zvuku v atmosféře

340 Kč vč. DPH
53177

ČSN ISO 9613-2 (011664) - září 1998

Akustika - Útlum při šíření zvuku ve venkovním prostoru - Část 2: Obecná metoda výpočtu

340 Kč vč. DPH
56077

ČSN ISO 10847 (011674) - červen 1999

Akustika - Určení vložného útlumu in situ venkovních protihlukových clon všech typů

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.00t


250 Kč vč. DPH
82705

ČSN EN ISO 10846-1 (011676) - leden 2009 aktuální vydání

Akustika a vibrace - Laboratorní měření vibroakustických přenosových vlastností pružných prvků - Část 1: Principy a směrnice

340 Kč vč. DPH
82706

ČSN EN ISO 10846-2 (011676) - leden 2009 aktuální vydání

Akustika a vibrace - Laboratorní měření vibroakustických přenosových vlastností pružných prvků - Část 2: Přímá metoda pro stanovení dynamické tuhosti pružných podpor pro translační pohyb

350 Kč vč. DPH
66787

ČSN EN ISO 10846-3 (011676) - březen 2003

Akustika a vibrace - Laboratorní měření vibroakustických přenosových vlastností pružných prvků - Část 3: Nepřímá metoda určení dynamické tuhosti pružných podpor pro translační pohyb

440 Kč vč. DPH
71394

ČSN EN ISO 10846-4 (011676) - listopad 2004 aktuální vydání

Akustika a vibrace - Laboratorní měření vibroakustických přenosových vlastností pružných prvků - Část 4: Dynamická tuhost prvků s výjimkou pružných podpor pro translační pohyb

350 Kč vč. DPH
84101

ČSN EN ISO 10846-5 (011676) - září 2009

Akustika a vibrace - Laboratorní měření vibroakustických přenosových vlastností pružných prvků - Část 5: Metoda měření v budicím bodě pro stanovení nízkofrekvenční přenosové tuhosti pružných podpor pro translační pohyb

340 Kč vč. DPH
96543

ČSN ISO 12913-1 (011692) - leden 2015

Akustika - Soundscape - Část 1: Definice a koncepční rámec

190 Kč vč. DPH
502857

ČSN ISO 17534-1 (011693) - červenec 2017

Akustika - Software pro výpočet zvuku ve venkovním prostoru - Část 1: Požadavky na kvalitu a zabezpečení kvality

340 Kč vč. DPH
505416

TNI ISO/TR 17534-2 (011693) - srpen 2018

Akustika - Software pro výpočet zvuku ve venkovním prostoru - Část 2: Obecná doporučení pro testovací případy a rozhraní se zabezpečením kvality

340 Kč vč. DPH
505415

TNI ISO/TR 17534-3 (011693) - září 2018

Akustika - Software pro výpočet zvuku ve venkovním prostoru - Část 3: Doporučení pro implementaci ISO 9613-2 se zabezpečením kvality v softwaru v souladu s ISO 17534-1

550 Kč vč. DPH
60301

ČSN IEC 50(801) (330050) - únor 2001 aktuální vydání

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 801: Akustika a elektroakustika

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.19t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 815 Kč vč. DPH
54724

ČSN ISO 10534-1 (730501) - leden 1999

Akustika - Určování činitele zvukové pohltivosti a akustické impedance v impedančních trubicích - Část 1: Metoda poměru stojaté vlny

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.01t


372 Kč vč. DPH
58530

ČSN ISO 10534-2 (730501) - duben 2000

Akustika - Určování činitele zvukové pohltivosti a akustické impedance v impedančních trubicích - Část 2: Metoda přenosové funkce

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.01t


372 Kč vč. DPH
96602

ČSN EN ISO 12999-1 (730511) - leden 2015

Akustika - Určování a používání nejistot měření ve stavební akustice - Část 1: Zvuková izolace

340 Kč vč. DPH
68915

ČSN EN ISO 354 (730535) - listopad 2003

Akustika - Měření zvukové pohltivosti v dozvukové místnosti

340 Kč vč. DPH