ICS 17.040.40 - Geometrické specifikace produktu

ČSN EN ISO 1660 (013139) - prosinec 2020 nové vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Tolerování profilu

570 Kč

ČSN EN ISO 14253-1 (014100) - červen 2018 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Zkouška obrobků a měřidel měřením - Část 1: Pravidla rozhodování pro prokázání shody nebo neshody se specifikacemi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 17450-4 (014103) - srpen 2018

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Obecné pojmy - Část 4: Geometrické charakteristiky pro kvantifikaci GPS úchylek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 1 (014110) - duben 2017 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Referenční teplota pro specifikace geometrických a rozměrových vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 18391 (014111) - květen 2017

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Populační specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 14405-1 (014115) - březen 2017 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Tolerování rozměrů - Část 1: Lineární rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 14405-3 (014115) - červenec 2017

Geometrická specifikace produktu (GPS) - Tolerování rozměrů - Část 3: Úhlové rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 1101 (014120) - březen 2020 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Tolerance tvaru, orientace, umístění a házení

1 270 Kč

ČSN EN ISO 1938-2 (014444) - srpen 2017

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrová měřicí zařízení - Část 2: Porovnávací kalibry kotoučové

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16610-28 (014445) - červenec 2017

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 28: Profilové filtry: Koncové efekty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 25178-71 (014451) - duben 2018 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 71: Softwarové etalony

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 25178-73 (014451) - prosinec 2019

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 73: Termíny a definice pro povrchové vady na ztělesněných mírách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 20170 (014458) - listopad 2019

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozklad geometrických charakteristik pro řízení výroby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 13385-2 (251403) - prosinec 2020 nové vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrové měřicí vybavení - Část 2: Konstrukce a metrologické charakteristiky posuvných hloubkoměrů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč