ICS 17.040.20 - Vlastnosti ploch

ČSN 01 4005 (014005) - leden 1961

Drsnost povrchu závitů

65 Kč

ČSN EN ISO 12780-1 (014140) - prosinec 2011

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přímost - Část 1: Slovník a parametry přímosti

230 Kč

ČSN EN ISO 12780-2 (014140) - prosinec 2011

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přímost - Část 2: Operátory specifikace

230 Kč

ČSN EN ISO 12781-1 (014146) - prosinec 2011

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rovinnost - Část 1: Slovník a parametry rovinnosti

230 Kč

ČSN EN ISO 12781-2 (014146) - prosinec 2011

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rovinnost - Část 2: Operátory specifikace

230 Kč

ČSN EN ISO 12181-1 (014151) - prosinec 2011

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kruhovitost - Část 1: Slovník a parametry kruhovitosti

230 Kč

ČSN EN ISO 12181-2 (014151) - prosinec 2011

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kruhovitost - Část 2: Operátory specifikace

230 Kč

ČSN EN ISO 12180-1 (014156) - prosinec 2011

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Válcovitost - Část 1: Slovník a parametry válcovitosti

230 Kč

ČSN EN ISO 12180-2 (014156) - prosinec 2011

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Válcovitost - Část 2: Operátory specifikace

230 Kč

ČSN EN ISO 16610-22 (014445) - leden 2016

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 22: Lineární profilové filtry: Spline filtry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 16610-29 (014445) - říjen 2020 nové vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 29: Lineární profilové filtry: Vlnitost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 16610-30 (014445) - červenec 2017

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 30: Robustní profilové filtry: Základní koncepce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16610-31 (014445) - červen 2017

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 31: Robustní profilové filtry - Gaussovy regresní filtry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16610-41 (014445) - leden 2016

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 1: Morfologické filtry: Diskové a horizontální lineární segmentové filtry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16610-49 (014445) - prosinec 2015

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 49: Morfologické profilové filtry: Techniky prostorové stupnice

340 Kč

ČSN EN ISO 16610-61 (014445) - leden 2016

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 61: Gaussovy filtry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

580 Kč

ČSN EN ISO 16610-71 (014445) - červenec 2015

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 71: Robustní plošné filtry: Gaussovy regresní filtry

340 Kč

ČSN EN ISO 16610-85 (014445) - květen 2015 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 85: Morfologické plošné filtry: Segmentace

350 Kč

ČSN ISO 16610-21 (014445) - duben 2012

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 21: Lineární profilové filtry: Gaussovy filtry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.13t

372 Kč

ČSN EN ISO 13565-1 (014446) - únor 1999

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda; povrchy mající stratifikované funkční vlastnosti - Část 1: Filtrace a všeobecné podmínky měření

190 Kč

ČSN EN ISO 13565-2 (014446) - únor 1999

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda; povrchy mající stratifikované funkční vlastnosti - Část 2: Výškové charakteristiky využívající křivku lineárního poměru materiálu

190 Kč

ČSN EN ISO 13565-3 (014446) - září 2001

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda; Povrchy mající stratifikované funkční vlastnosti - Část 3: Výškové charakteristiky využívající pravděpodobnostní křivku materiálu

340 Kč

ČSN EN ISO 12085 (014447) - únor 1999

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda - Parametry metody motif

230 Kč

ČSN EN ISO 4288 (014449) - březen 1999

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda - Pravidla a postupy pro posuzování struktury povrchu

230 Kč

ČSN EN ISO 4287 (014450) - březen 1999

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda - Termíny, definice a parametry struktury povrchu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.10t

405 Kč

ČSN EN ISO 25178-2 (014451) - prosinec 2012

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 2: Termíny, definice a parametry textury povrchu

550 Kč

ČSN EN ISO 25178-3 (014451) - duben 2013 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 3: Specifikace operátorů

230 Kč

ČSN EN ISO 25178-6 (014451) - září 2010

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 6: Klasifikace metod měření textury povrchu

230 Kč

ČSN EN ISO 25178-600 (014451) - říjen 2019

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 600: Metrologické charakteristiky pro metody měření plošných topografií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 25178-601 (014451) - leden 2011

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 601: Jmenovité charakteristiky dotykových (hrotových) přístrojů

230 Kč

ČSN EN ISO 25178-602 (014451) - únor 2011

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 602: Jmenovité charakteristiky bezdotykových přístrojů (konfokální chromatická sonda)

350 Kč

ČSN EN ISO 25178-603 (014451) - červen 2015 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 603: Jmenovité charakteristiky bezdotykových přístrojů (interferometrická mikroskopie s fázovým posuvem)

440 Kč

ČSN EN ISO 25178-604 (014451) - květen 2015 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 604: Jmenovité charakteristiky bezdotykových přístrojů (spojité skenovací interferometry)

550 Kč

ČSN EN ISO 25178-605 (014451) - listopad 2014

Geometrické specifikace produktu (GPS) – Textura povrchu: Plocha – Část 605: Jmenovité charakteristiky bezdotykových přístrojů (bodová samozaostřovací sonda)

440 Kč

ČSN EN ISO 25178-606 (014451) - leden 2016

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 606: Jmenovité charakteristiky bezdotykových přístrojů (variace sond)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 25178-607 (014451) - říjen 2019

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 607: Jmenovité charakteristiky bezdotykových přístrojů (konfokální mikroskopie)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 25178-70 (014451) - listopad 2014

Geometrické specifikace produktu (GPS) – Textura povrchu: Plocha – Část 70: Ztělesněné míry

440 Kč

ČSN EN ISO 25178-701 (014451) - únor 2011

Geometrické požadavky produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 701: Kalibrace a měřicí standardy pro dotykové (hrotové) přístroje

340 Kč

ČSN EN ISO 25178-72 (014451) - prosinec 2017

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 72: XML formát souboru x3p

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 01 4455 (014455) - srpen 1955

Jakost povrchu zaškrabaných ploch

65 Kč

ČSN EN ISO 8785 (014456) - srpen 2000

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Nedokonalosti povrchu - Termíny, definice a parametry

340 Kč

ČSN EN ISO 1302 (014457) - prosinec 2002

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Označování struktury povrchu v technické dokumentaci výrobků

440 Kč

ČSN EN ISO 2064 (038155) - říjen 2000

Kovové a jiné anorganické povlaky - Definice a dohody týkající se měření tloušťky

125 Kč

ČSN EN ISO 8401 (038161) - srpen 2017 aktuální vydání

Kovové povlaky - Přehled metod měření tvárnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 3882 (038180) - listopad 2003 aktuální vydání

Kovové a jiné anorganické povlaky - Přehled metod měření tloušťky

230 Kč

ČSN EN ISO 3543 (038184) - listopad 2001 aktuální vydání

Kovové a nekovové povlaky - Měření tloušťky - Metoda zpětného rozptylu záření beta

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.06t

250 Kč

ČSN EN ISO 3868 (038186) - leden 1997

Kovové a jiné anorganické povlaky. Měření tloušťky povlaky. Metoda mnohosvazkové interferometrie podle Fizeaua

190 Kč

ČSN EN ISO 1463 (038189) - prosinec 2004

Kovové a oxidové povlaky - Měření tloušťky povlaku - Mikroskopická metoda

230 Kč

ČSN EN ISO 2177 (038191) - prosinec 2004

Kovové povlaky - Měření tloušťky povlaku - Coulometrická metoda anodickým rozpouštěním

230 Kč

ČSN EN 14571 (038192) - únor 2006

Kovové povlaky na nekovových podkladových materiálech - Měření tloušťky povlaku - Odporová metoda

190 Kč

ČSN EN 15042-1 (038194) - prosinec 2006

Měření tloušťky povlaků a vlastností povrchů pomocí povrchových vln - Část 1: Návod ke stanovení elastických konstant, hustoty a tloušťky vrstev pomocí laserem buzených povrchových akustických vln

340 Kč

ČSN EN 15042-2 (038194) - prosinec 2006

Měření tloušťky povlaků a vlastností povrchů pomocí povrchových vln - Část 2: Návod k měření tloušťky povlaků fototermickou metodou

340 Kč

ČSN EN 13523-1 (038761) - září 2017 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 1: Tloušťka povlaku

190 Kč

ČSN EN ISO 3274 (252322) - únor 1999

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda - Jmenovité charakteristiky dotykových (hrotových) přístrojů

230 Kč

ČSN EN 15302 +A1 (280355) - červen 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Metoda stanovení ekvivalentní konicity

945 Kč

ČSN IEC 1336 (356577) - říjen 2003

Přístroje jaderné techniky - Tloušťkoměry využívající ionizující záření - Definice a zkušební metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 10318 (420514) - únor 2006

Stanovení tloušťky a chemického složení kovových povlaků na základě zinku a hliníku - Běžná metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 10049 (422001) - duben 2014 aktuální vydání

Měření průměrné aritmetické úchylky profilu drsnosti Ra a počtu vrcholů RPc plochých kovových výrobků

230 Kč

ČSN EN 1370 (429721) - červen 2012 aktuální vydání

Slévárenství - Hodnocení stavu povrchu

230 Kč

ČSN CEN/TS 1071-7 (727510) - březen 2005

Speciální technická keramika - Zkušební metody keramických povlaků - Část 7: Stanovení tvrdosti a modulu Young vnikací metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13036-7 (736175) - červen 2009 aktuální vydání

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 7: Měření jednotlivých nerovností povrchu vozovky - Zkouška latí

190 Kč

ČSN EN 13036-1 (736177) - listopad 2010 aktuální vydání

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 1: Měření hloubky makrotextury povrchu vozovky odměrnou metodou

190 Kč

ČSN EN 13036-4 (736177) - duben 2012 aktuální vydání

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 4: Metoda pro měření protismykových vlastností povrchu - Zkouška kyvadlem

350 Kč

ČSN EN 13036-5 (736177) - květen 2020

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 5: Stanovení indexů podélné nerovnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN P CEN/TS 13036-2 (736177) - říjen 2010

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 2: Stanovení protismykových vlastností povrchu vozovky pomocí dynamických měřicích zařízení

440 Kč

ČSN P CEN/TS 16165 (744506) - září 2013

Stanovení protiskluznosti povrchů pro pěší - Metody hodnocení

440 Kč