ICS 17.040.01 - Měření délky a úhlu obecně

ČSN EN ISO 14253-2 (014100) - prosinec 2011

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kontrola obrobků a měřicího vybavení měřením - Část 2: Návod pro odhad nejistoty měření v GPS, při kalibraci měřicího vybavení a při ověřování výrobku

570 Kč

ČSN EN ISO 14253-3 (014100) - prosinec 2011

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kontrola obrobků a měřicího vybavení měřením - Část 3: Směrnice k dosažení souhlasu na základě stanovené nejistoty měření

230 Kč

ČSN EN ISO 14253-5 (014100) - březen 2016

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kontrola obrobků a měřicího vybavení měřením - Část 5: Nejistota při zkoušení indikačních měřidel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 01 4102 (014102) - září 2005

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Systematické chyby a příspěvky k nejistotě měření u měření délky v důsledku teplotních vlivů

550 Kč

ČSN EN ISO 17450-1 (014103) - červenec 2012

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Obecné pojmy - Část 1: Model geometrické specifikace a jeho ověřování

550 Kč

ČSN EN ISO 17450-2 (014103) - červenec 2015 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Obecné pojmy - Část 2: Základní zásady, specifikace, operátory a nejistoty

340 Kč

ČSN EN ISO 14638 (014104) - říjen 2015

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Maticový model

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 14406 (014122) - srpen 2011

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Extrakt

230 Kč

ČSN EN ISO 25378 (014124) - únor 2012

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Charakteristiky a podmínky - Definice

550 Kč

ČSN EN ISO 1119 (014132) - červenec 2012

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Řady kuželů a úhlů kuželů

190 Kč

ČSN EN ISO 2538-1 (014133) - červen 2015

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Klíny - Část 1: Řady úhlů a sklonů

190 Kč

ČSN EN ISO 2538-2 (014133) - červen 2015

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Klíny - Část 2: Kótování a tolerování

230 Kč

ČSN EN ISO 22432 (014452) - červen 2012

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Prvky použité ve specifikaci a ověřování

550 Kč

ČSN EN ISO 20170 (014458) - listopad 2019

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozklad geometrických charakteristik pro řízení výroby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 21204 (014461) - září 2020

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Specifikace přechodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč