ICS 13.340.99 - Ostatní ochranné pomůcky

ČSN EN ISO 25980 (050703) - srpen 2015

Ochrana zdraví a bezpečnost práce při svařování a příbuzných procesech - Průsvitné závěsy, pásy a zástěny pro obloukové svařování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11810 (192024) - červenec 2016

Lasery a laserová zařízení - Zkušební metoda a klasifikace odolnosti operačních roušek a dalších přikrývek pro ochranu nemocného vůči únikům laserového záření - Primární zapálení, průnik, šíření plamene a sekundární zapálení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13374 +A1 (738125) - duben 2020 nové vydání

Systémy dočasné ochrany volného okraje - Specifikace výrobku - Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1868 (832603) - říjen 1998

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Seznam ekvivalentních termínů

440 Kč

ČSN EN 361 (832620) - březen 2003 aktuální vydání

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zachycovací postroje

230 Kč

ČSN EN 355 (832622) - březen 2003 aktuální vydání

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Tlumiče pádu

190 Kč

ČSN EN 360 (832624) - březen 2003 aktuální vydání

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zatahovací zachycovače pádu

190 Kč

ČSN EN 353-2 (832625) - březen 2003 aktuální vydání

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Část 2: Pohyblivé zachycovače pádu včetně poddajného zajišťovacího vedení

230 Kč

ČSN EN 341 (832627) - leden 2012 aktuální vydání

Prostředky ochrany osob proti pádu - Slaňovací zařízení pro záchranu

340 Kč

ČSN EN 12841 (832635) - květen 2007

Prostředky ochrany osob proti pádu - Systémy lanového přístupu - Nastavovací zařízení lana

340 Kč

ČSN EN 1891 (832641) - leden 2000

Osobní ochranné prostředky pro prevenci pádů z výšky - Nízko průtažná lana s opláštěným jádrem

340 Kč

ČSN EN 16716 (942021) - říjen 2017

Horolezecká výstroj - Lavinové airbagové systémy - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč