ICS 13.340.70 - Záchranné vesty, plovací pomůcky a plovací prostředky

ČSN EN 13138-1 (832763) - květen 2015 aktuální vydání

Plovací pomůcky pro výuku plavání - Část 1: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro plovací pomůcky, které uživatel obléká

340 Kč

ČSN EN 13138-2 (832763) - červenec 2015 aktuální vydání

Plovací pomůcky pro výuku plavání - Část 2: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro plovací pomůcky, kterých se uživatel drží

230 Kč

ČSN EN 13138-3 (832763) - červenec 2015 aktuální vydání

Plovací pomůcky pro výuku plavání - Část 3: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro plovací sedadla

440 Kč

ČSN EN ISO 12402-2 (832865) - květen 2007

Osobní vztlakové prostředky - Část 2: Záchranné vesty, úroveň účinnosti 275 - Požadavky na bezpečnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.11t

465 Kč

ČSN EN ISO 12402-3 (832865) - květen 2007

Osobní vztlakové prostředky - Část 3: Záchranné vesty, úroveň účinnosti 150 - Požadavky na bezpečnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.11t

465 Kč

ČSN EN ISO 12402-4 (832865) - květen 2007

Osobní vztlakové prostředky - Část 4: Záchranné vesty, úroveň účinnosti 100 - Požadavky na bezpečnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.11t

465 Kč

ČSN EN ISO 12402-5 (832865) - květen 2007

Osobní vztlakové prostředky - Část 5: Plovací pomůcky (úroveň 50) - Požadavky na bezpečnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 8.07t, A1 1.11t

485 Kč

ČSN EN ISO 12402-6 (832865) - květen 2007

Osobní vztlakové prostředky - Část 6: Záchranné vesty a plovací pomůcky pro zvláštní účely - Požadavky na bezpečnost a doplňkové metody zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.11t

465 Kč

ČSN EN ISO 12402-7 (832865) - červenec 2007

Osobní vztlakové prostředky - Část 7: Materiály a součásti - Požadavky na bezpečnost a metody zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.11t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 000 Kč

ČSN EN ISO 12402-9 (832865) - květen 2007

Osobní vztlakové prostředky - Část 9: Metody zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.11t

820 Kč